Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Gorogankina_M.E.Metod.rekomendatsiyi.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
12.11.2018
Размер:
91.22 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Донецький державний університет економіки і торгівлі

ім. М. Тугана-Барановського

Кафедра економічної теорії

Методичні рекомендації

з виконання та захисту курсової роботи з дисципліни

Політична економія”

Донецьк – 2002

Міністерство освіти і науки України

Донецький державний університет економіки і торгівлі

ім. М. Тугана-Барановського

Кафедра економічної теорії

Методичні рекомендації

з виконання та захисту курсової роботи з дисципліни

Політична економія”

для студентів денного та заочного відділень економічних факультетів

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри економічної теорії

протокол № 2, від 12 вересня 2002 р.

СХВАЛЕНО

на засіданні навчально-методичної Ради

університету

протокол № 1, вересень 2002 р.

Донецьк – 2002

УДК 330:001.8 (075.8)

Методичні рекомендації з виконання та захисту курсової роботи з дисципліни “Політична економія” для студентів денного та заочного відділень економічних факультетів / Горожанкіна М.Є. –Донецьк: ДонДУЕТ, 2002. – 31с.

Методичні рекомендації допоможуть студентам визначитись з темою курсової роботи, зібрати, систематизувати та узагальнити теоретичний, фактичний та статистичний матеріал, правильно оформити роботу, ознайомитись з правилами її захисту.

Рецензенти:

завідувач кафедри економіки підприємства,

кандидат економічних наук, доцент Бакунов О.О.;

доцент кафедри економічної теорії,

кандидат економічних наук, доцент Головінова В.Т.

ЗМІСТ

1. Мета підготовки курсової роботи та вибір її теми 4

2. Складання плану та добір матеріалу 5

3. Виклад і культура тексту 7

4. Оформлення курсової роботи 9

5. Рецензування і захист курсової роботи 10

6. Критерії оцінки курсової роботи 11

Додаток 1 12

Додаток 2 13

Професійна підготовка фахівців для сфери економіки припускає глибоке вивчення основ сучасної політичної економії, вміння використовувати її рекомендації на практиці. Економічні знання і навички студенти отримують на лекціях і семінарських заняттях. Проте засвоєння і закріплення навчального матеріалу неможливо без систематичної самостійної роботи, виконання письмових завдань.

Курсова робота - це перша ступень підготовки до написання дипломної роботи у вузі. Відповідно до навчальних планів ДонДУЕТ курсова робота з “Політичної економії” виконується студентами першого та другого курсів факультету економіки, управління і міжнародних економічних відносин та обліково-фінансового факультету денної і заочної форм навчання. Підготовка і захист курсової роботи передує іспиту із даної дисципліни. Якщо оцінка курсової роботи відсутня, то студент не допускається до іспиту.

1. Мета підготовки курсової роботи та вибір її теми

У курсовій роботі студент повинен вирішити наступні задачі:

  • визначити мету та завдання дослідження;

  • продемонструвати вміння використовувати наукові методи, щодо дослідження економічних явищ;

  • виявити приклади аналітичного мислення у процесі виконання роботи;

  • зібрати і проаналізувати фактичний матеріал;

  • продемонструвати навички роботи з навчальною і науковою

  • літературою;

  • систематизувати й узагальнити зібрані матеріали, зробити самостійні висновки з досліджуваної проблеми.

Дотримання наведених вимог дозволить студенту достатньо повно і послідовно розкрити зміст теми.

Вибір теми курсової роботи не тільки важливий, але багато в чому і визначальний момент для її успішного виконання. Тому варто вибирати тему з погляду її актуальності, значимості і необхідності, складності і вивченості як для теорії, так і для практики. Можна вибрати і дискусійну тему, у якій ще немає єдності думок і поглядів. Як у першому, так і у другому випадку такий вибір забезпечить поширення наукового кругозору, шляхом вивчення і використання широкого кола періодичної і монографічної літератури.

Доцільно, в інтересах самого студента, забезпечити спадкоємність тематики курсових робіт, виконуваних ним протягом усього терміна навчання в університеті, аж до підготовки диплому. Це дозволить студенту не тільки сформувати коло наукових інтересів, але і більш конкретно визначити профіль своєї майбутньої діяльності.

Можливий формальний варіант вибору тем студентами академічної групи. У цьому випадку основою є перелік тем, затверджений кафедрою. Вибір теми здійснюється з двох варіантів відповідно до останньої цифри номера залікової книжки студента. Наприклад, якщо номер закінчується цифрою 4, значить обраною темою буде одна з перерахованих під номерами - 4; 14; 24; 34; 44 і т.д. Аналогічно визначається тема для інших студентів з будь-якою іншою цифрою. Головна умова при цьому - вибір даного варіанта приймається групою в цілому і затверджується кафедрою і деканатом.

При виборі теми курсової роботи студентами заочного відділення необхідно виходити з початкової букви прізвища студента, відповідно до нижченаведеного розподілу:

А -

тема

1 або 23

Н, О -

тема

12 або 34

Б -

-“-

2 “ 24

П -

-”-

13 “ 35

В -

-”-

3 “ 25

Р -

-”-

14 “ 36

Г -

-”-

4 “ 26

С -

-”-

15 “ 37

Д -

-”-

5 “ 27

Т -

-”-

16 “ 38

Е, Ж -

-”-

6 “ 28

У, Ф -

-”-

17 “ 39

З, И -

-”-

7 “ 29

Х, Ц -

-”-

18 “ 40

І -

-”-

8 “ 30

Ч -

-”-

19 “ 41

К -

-”-

9 “ 31

Ш -

-”-

20 “ 42

Л -

-”-

10 “ 32

Щ, Э -

-”-

21 “ 43

М -

-”-

11 “ 33

Ю, Я -

-”-

22 “ 44

Наприклад, студент Петров для виконання курсової роботи може вибрати одну тему, за своїм розсудом, - № 8 або 30, студентка Іванова - №1 або 23.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.