Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Gorogankina_M_E_Prihodko_V_V_Politichna_ekon.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
272.38 Кб
Скачать

Додаток д Зразок оформлення розділу „зміст”

Тема: „Фінансова система суспільства: сутність, структура і механізм функціонування”.

Зміст

стор.

Вступ 3

Розділ 1 Значення фінансової системи в ринковій економіці 4

1.1 Місце і роль фінансів в системі

грошових розподільних відносин 4

1.2 Фінансові методи державного

регулювання економіки в умовах ринку 7

1.3 Особливості фінансової політики держави

в ринковій економіці 10

Розділ 2 Фінансова система і її структура 11

2.1 Структура фінансової системи на прикладі України 15

2.2 Зміст і структура бюджету держави 18

2.3 Бюджетна класифікація бюджету України 21

Розділ 3 Сутність і функції фінансів 22

3.1 Функції фінансів 25

3.2 Фінансова політика 27

3.3 Фінансовий механізм 30

Висновки 32

Список літератури 33

Додаток ж Зразок розділу „Вступ”

до теми: „Соціальна політика в умовах трансформаційної економіки: напрямки, форми і методи”.

Актуальність теми. Соціальна політика в Україні переживає складні процеси трансформації, які викликані кардинальною перебудовою політичної системи суспільства, зміною принципів і механізмів соціальної підтримки різних верств населення. Це обумовлено тим, що соціальна сфера фінансується в основному за залишковим принципом. Проте в соціально орієнтованій ринковій економіці, яку ми будуємо, соціальна сфера повинна бути на першому місці. Оскільки, вона не виробляє матеріальні цінності, соціальна сфера одночасно безпосередньо і дуже ефективно впливає на їх виробництво. Саме для продуктивної праці людині необхідні знання, певна професійна підготовка, відповідні умови для охорони здоров'я, відновлення робочої сили.

Різні аспекти розвитку соціальної політики, сучасного розуміння її змісту і врегулювання в суспільстві знайшло відображення в працях відомих українських учених В. Базилевича, С. Мочерного, П. Шевчука. Це і зумовило вибір теми курсової роботи і її структури.

Метою курсової роботи є теоретико-методологічне дослідження розвитку соціальної політики в Україні і визначення особливостей її становлення, функціонування в умовах трансформаційної економіки.

Відповідно до мети визначені наступні задачі:

  • розкрити єство соціальної політики, її мету, задачі і умови реалізації;

  • визначити роль держави в перерозподілі доходів населення;

  • прослідити розвиток соціальної політики в Україні і країнах ЄС.

Об'єкт дослідження – процес формування соціальної політики в Україні.

Предметом дослідження є соціальна політика в ринковій економіці.

Теоретична і методологічна основа дослідження. Для реалізації поставлених в курсовій роботі задач були використані такі методи: діалектичний – для дослідження закономірностей становлення і розвитку соціальної політики в ринковій економіці; історичний – для аналізу розвитку соціальної політики в Україні; статистичний аналіз – для визначення ролі держави в перерозподілі доходів населення.

Інформаційною основою дослідження є результати економічного і соціологічного опитування , які проводилися в Україні, матеріали Державного комітету статистики, наукова література, законодавчі і нормативні акти України.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.