Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Grammatik 2014.doc
Скачиваний:
626
Добавлен:
17.02.2016
Размер:
1.75 Mб
Скачать

PRAKTISCHE GRAMMATIK

Deusch lernen ist leicht!

Міністерство освіти і науки України

Кіровоградський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

Навчальні матеріали з практичної граматики німецької мови для студентів 1-го курсу факультету іноземних мов

Кіровоград – 2014

ББК

Навчальні матеріали з практичної граматики німецької мови / Укладач: Пянковська І.В. Для студентів 1-го курсу факультету іноземних мов, для спеціальностей: Мова і література (німецька), Переклад (німецька мова), Прикладна лінгвістика (німецька мова). – Кіровоград, 2014. – 146 с.

Укладач: Пянковська Ірина Володимирівна, кандидат філологічних наук.

Рецензенти:

Навчальні матеріали з практичної граматики німецької мови вміщують теоретичні відомості та практичні завдання, спрямовані на формування у студентів 1 курсу знань, навичок та умінь із морфології та синтаксису (просте речення) німецької мови. Набуті компетенції дадуть змогу використовувати засвоєний граматичний матеріал для досягнення комунікативних завдань в усному та писемному мовленні.

Друкується за рішенням методичної ради Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (протокол № від )

ББК

© Пянковська І.В.

Einleitung: Womit beginnt man deutsche Grammatik zu studieren?

  1. Verb sein

Ich

bin

Student.

Wir

sind

Studenten.

Du

bist

Student.

Ihr

seid

Studenten.

Er

Sie

Es

ist

Student.

sie

Sie

sind

Studenten.

2. Verb haben

Ich

habe

Freunde.

Wir

haben

Freunde.

Du

hast

Freunde.

Ihr

habt

Freunde.

Er

Sie

Es

hat

Freunde.

sie

Sie

haben

Freunde.

3. Der Artikel bezeichnet das Geschlecht, Numerus und Kasus des Substantivs.

Es gibt den bestimmten Artikel und den unbestimmten Artikel.

Артикль вказує на рід, число і відмінок іменника.

Розрізняють означений і неозначений артиклі.

Maskulinum (m)

Femininum (f)

Neutrum (n)

Plural (Pl)

Der unbestimmte Artikel

ein

eine

ein

––

Der bestimmte Artikel

der

die

das

die

Der bestimmte und der unbestimmte Artikel werden nach den Kasus dekliniert.

Es gibt solche Kasus im Deutschen:

Nominativ (Nom) – Wer? Was?

Genitiv (Gen) – Wessen?

Dativ (Dat) – Wem? Wo? Wann?

Akkusativ (Akk) – Wen? Was? Wohin?

Означений і неозначений артикль відмінюються за відмінками.

4. Deklination des bestimmten Artikels

m

f

n

Pl

Nominativ

der

die

das

die

Genitiv

des

der

des

der

Dativ

dem

der

dem

den

Akkusativ

den

die

das

die

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]