Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Matritsya_FSO.doc
Скачиваний:
58
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
730.11 Кб
Скачать

Тема 3. Страхові резерви, їх склад та порядок формування

В якому випадку може бути прийняте рішення про тимчасове відхилення представлення коштів страхових (технічних) резервів від законодавчо визнаної структури?

в разі реорганізації страховика

для новоствореної страхової компанії

* при затвердженні плану відновлення фінансової стабільності страховика

Всі відповіді вірні

Як називається частина тарифу, яка призначена для покриття витрат на ведення справи?

Нетто-тариф

Незароблена страхова премія

*навантаження

Брутто-тариф

Дайте визначення модифікації резерву нетто-премій зі страхування життя.

*зменшення резерву нетто-премій

збільшення резерву нетто-премій

вирівнювання резерву нетто-премій

ліквідація резерву нетто-премій

Дайте визначення поняттю «Актуарна вартість потоку платежів на визначену дату за страхуванням життя.

* математичне очікування вартості потоку на цю дату

ризикове очікування вартості потоку на цю дату

страхова премія, що сплачується страхувальником відповідно до умов договору

сукупність значень параметрів, що впливають на розміри резервів страхових премій

Дайте визначення поняттю «Базис розрахунку резервів (страхових премій)».

математичне очікування вартості потоку на цю дату

ризикове очікування вартості потоку на цю дату

страхова премія, що сплачується страхувальником відповідно до умов договору

* сукупність значень параметрів, що впливають на розміри резервів (страхових премій)

Дайте визначення поняттю «Страхові резерви»

*є фінансовою гарантією виконання страховиком своїх зобов'язань перед страхувальником

зароблені кошти страхової компанії

Доходи страховика

витрати страховика

Дайте відповідь «Чим більший розмір страхових резервів страховика, тим».

страхова компанія надійніша

страхова компанія фінансово стійкіша

*більші зобов'язання страхової компанії

усе правильно

Для представлення страхових резервів зі страхування життя що не може бути використане?

позикові кошти, кредити банків

поворотна фінансова допомога та цінні папери із зобов'язаннями зворотного викупу

суми страхових премій, які повертаються протягом наступного за звітним кварталу

*усе правильно

Кошти страхових резервів мають бути представлені активами яких категорій?

банківські вклади (депозити)

валютні вкладення згідно з валютою страхування

нерухоме майно

*усе правильно

Кошти яких страхових резервів використовуються для довгострокового кредитування житлового будівництва?

*зі страхування життя

з медичного страхування

з обов'язкових видів страхування

із обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Що входить до складу страхового тарифу?

Нетто-тариф та брутто-тариф

Нетто-тариф, прибуток та навантаження

*нетто-тариф, витрати на ведення справи та прибуток

Нетто-тариф та прибуток

Що включають грошові надходження страховика від іншої операційної діяльності?

Страхові премії за договорами страхування і перестрахування

Страхові виплати

*комісійні за передачу ризиків у перестрахування

Всі відповіді вірні

Хто визначає порядок проведення кредитних операцій (для страховиків зі страхування життя)?

Національний Банк України

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг У країни

страхувальник

* кредитодавець

Хто може змінювати перелік страхових резервів?

* Кабінет Міністрів України

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Міністерство фінансів

Страховики

Чи мають право відокремлені підрозділи страховика, який займається страхуванням життя, здійснювати діяльність із надання кредитів?

так

так, лише філії

* ні

ні, лише представництва

Чи можуть відрізнятися базиси розрахунку математичних резервів за групами договорів?

* так

ні

так, лише за чітко ви обумовленими договорами страхування

Лише в особливих випадках

Чим є страхові резерви?

*оцінкою невиконаних зобов'язань страховика на дату розрахунку

оцінкою виконаних зобов'язань страховика на дату розрахунку

оцінкою залучених коштів страховика

Всі відповіді вірні

Що до доходів від страхової діяльності належить?

* страхові премії за договорами перестрахування

доходи від розміщення тимчасово вільних коштів страхових резервів

доходи від надання консультаційних послуг

доходи від урегулювання безнадійної заборгованості

Ким встановлюється базис розрахунку математичних резервів?

*

страховиком

страхувальником

Державною комісією із регулювання ринків фінансових послуг України

Кабінетом Міністрів України

Як величина резервів довгострокових зобов'язань (математичних резервів) обчислюється актуарно окремо за кожним договором згідно з методикою формування резервів зі страхування життя?

*темпів зростання інфляції

інвестиційного доходу

рівня накопичення страхових сум

величини викупної суми

Ким визначається методика формування резервів зі страхування життя ?

* Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України

Лігою страхових організацій України

Кабінетом Міністрів України

кожним страховиком окремо

Ким встановлюється норматив витрат на ведення справи в структурі страхових тарифів з добровільних видів страхування?

Президентом України

Кабінетом Міністрів України

*страховиком

страхувальником

Що включають грошові надходження страховика від інвестиційної діяльності?

Страхові премії за договорами страхування

*дивіденди за акціями

Кредити банку

Всі відповіді вірні

Що належить до складу грошових надходжень страховика?

*страхові премії за договорами страхування і перестрахування

Страхові виплати за договорами перестрахування

Комісійні страхових посередників

Всі відповіді вірні

Що включають надходження страховика від фінансової діяльності?

Дивіденди за акціями

*надходження грошових коштів від розміщення власних акцій

Прибуток від участі в капіталі

Всі відповіді вірні

Як розрахунок резерву нєзароблених премій за методом «плаваючих кварталів» здійснюється?

*за кожним видом страхування окремо

за кожним договором страхування

задоговорами, які згруповані за строками їхньої дії

усе правильно

Яка величина технічних резервів, які розміщені в одній юридичній особі у таких видах активів, як грошові кошти на поточному рахунку, банківські вклади (депозити), валютні вкладення, банківські метали — на рахунках?

не більше 15% загального розміру технічних резервів

небільше 25% загального розміру технічних резервів

* не більше 35% загального розміру технічних резервів

не менше 25% загального розміру технічних резервів

Який метод розрахунку резерву незаробленої премії є найбільш трудомістким?

метод «1/4»

* метод «1/365»

метод «»1/24

метод «1/8»

Які доходи страховика не пов'язані зі специфікою страхування?

доходи від страхової діяльності

доходи від інвестиційної діяльності

доходи від фінансової діяльності

* інші операційні доходи від звичайної діяльності

Ким встановлюється норматив витрат на ведення справи в структурі тарифів з обов’язкових видів страхування?

страховиком

страхувальником

*Кабінетом Міністрів України

Не має вірної відповіді

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]