Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Matritsya_FSO.doc
Скачиваний:
58
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
730.11 Кб
Скачать

Тема 4. Розміщення страхових резервів

Дайте визначення поняттю«Частка перестраховика у страхових резервах».

кошти, які зберігаються у цедента

* кошти, які зберігаються у перестраховика

Грошові кошти страхувальника

Всі відповіді вірні

Оберіть вид вкладень, який найбільш повно відповідає принципу ліквідності.

* грошові кошти на поточному рахунку

нерухоме майно

банківські вклади (депозити)

Всі відповіді вірні

Оберіть вид вкладень, який найменш повно відповідає принципу прибутковості.

грошові кошти на поточному рахунку

банківські вклади (депозити)

*готівка в касі

Всі відповіді вірні

Страхові резерви ,згідно з ЗУ «Про страхування» можуть бути представлені активами яких категорій ?

облігації

права вимоги до перестраховиків

*Всі відповіді вірні

інвестиційні кредити страхувальникам при страхуванні життя

Чи відрізняються законодавчі вимоги стосовно напрямів розміщення коштів страхових резервів зі страхування життя і коштів технічних страхових резервів?

не відрізняються

відрізняються одним пунктом

* відрізняються двома пунктами

відрізняються більш як двома пунктами

Чим нормативи розміщення коштів страхових резервів в окремі категорії активів встановлені?

Законом України «Про страхування»

* розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінан сових послуг

наказами Міністерства фінансів України

постановами Кабінету Міністрів України

Що належить до резервів зі страхування життя за законодавством України?

Резерв незароблених премій

Резерв збитків

*резерв довгострокових зобов’язань

Резерв катастроф

Що являють собою права вимоги до перестраховиків як категорія дозволених активів страховика щодо розміщення коштів резерву незаробленої премії?

*величину, обчислену за методикою формування резерву незаробленої премії

визначений у договорі перестрахування відсоток страхової премії, сплачуваної перестраховику

суму, яку повинен сплатити перестраховик цеденту при настанні страхової події

Всі відповіді вірні

Як страхові резерви розміщуються, виходячи з принципів?

безпечності та прибутковості

*безпечності, прибутковості, ліквідності, диверсифікованості платоспроможності

прибутковості, безпечності та ліквідності

Всі відповіді вірні

Які вимоги відповідно до вимог чинного законодавства для страховика в Україні?

*дозволяється розміщення коштів страхових резервів за межами України

забороняється розміщення коштів страхових резервів за межами України

Немає вірної відповіді

Всі відповіді вірні

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]