Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Matritsya_FSO.doc
Скачиваний:
58
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
730.11 Кб
Скачать

Тема 6. Оподаткування страховиків

Валовими доходами страховика для цілей оподаткування податком на прибуток вважаються?

зароблені страхові премії

незароблені страхові премії

*отримані (нараховані) страхові премії за винятком премій, переданих у перестрахування

Всі відповіді вірні

Дайте визначення поняттю «Капітал вкладений в різні страхові організації шляхом прямих або портфельних інвестицій».

*підприємницький капітал

кредитний капітал

нематеріальні активи

фондовий капітал

Дайте визначення поняттю «Коефіцієнт покриття».

визначається як відношення величини запасів до розміру робочого капіталу

*показує скільки грошових одиниць оборотного капіталу припадає на кожну грошову одиницю короткострокових зобов’язань

це різниця між оборотними активами під-ва та його короткостроковими зобов’язання

вказує на кількість днів, що були необхідні під-ву для поповнення його оборотних засобів

Дайте визначення поняттю «Маневреність робочого капіталу».

*визначається як відношення величини запасів до розміру робочого капіталу

показує скільки грошових одиниць оборотного капіталу припадає на кожну грошову одиницю короткострокових зобов’язань

це різниця між оборотними активами під-ва та його короткостроковими зобов’язання

вказує на кількість днів, що були необхідні під-ву для поповнення його оборотних засобів

Дайте визначення поняттю «Робочий капітал».

визначається як відношення величини запасів до розміру робочого капіталу

показує скільки грошових одиниць оборотного капіталу припадає на кожну грошову одиницю короткострокових зобов’язань

*це різниця між оборотними активами під-ва та його короткостроковими зобов’язання

вказує на кількість днів, що були необхідні під-ву для поповнення його оборотних засобів

Дайте визначення поняттю «Сукупність боргів і зобов’язань господарюючого суб’єкта, що складаються із позикових і залучених коштів».

активи страхової організації

*пасиви страхової організації

ризики страхової організації

додатковий капітал

Дайте визначення поняттю «Сума від переоцінки товарно-матеріальних цінностей, основних фондів і нематеріальних активів».

основний капітал

кредитний капітал

підприємницький капітал

*додатковий капітал

Дайте визначення поняттю «Фінансові ресурси, що призначені для розвитку виробничо-торгового процессу».

*капітал страхової організації

пасиви страхової організації

ризики страхової організації

нематеріальні активи страхової організації

Дайте визначення поняттю «Фондовіддача основних засобів».

відображає швидкість обороту загального капіталу під-ва

*характеризує ефективність використання необоротних активів

відображає швидкість обороту готової продукції

число оборотів запасів і затрат під-ва за аналізований період

Дайте визначення поняттю «Час обороту оборотних засобів».

визначається як відношення величини запасів до розміру робочого капіталу

показує скільки грошових одиниць оборотного капіталу припадає на кожну грошову одиницю короткострокових зобов’язань

це різниця між оборотними активами під-ва та його короткостроковими зобов’язання

*вказує на кількість днів, що були необхідні під-ву для поповнення його оборотних засобів

Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика?

* не подається до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг

подається до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг

Немає вірної відповіді

В чому заключається фіскальна функція податків?

в регулюванні податкової системи

В стимулюванні бюджету

*в мобілізації коштів для формування бюджету

Всі відповіді вірні

Назвіть правильні принципи оподаткування.

стабільність

гнучкість

Рівність

*всі перелічені варіанти вірні

Назвіть об'єкт оподаткування податком на прибуток страхової компанії.

валові витрати компанії

*отримані (нараховані) страхові премії

Валовий доход страховика

чистий прибуток страховика

Під банкрутством розуміють?

*визнання арбітражним судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність

зобов’язання боржника сплатити кредиторові певне грошову суму

негайну готовність страхової організації ліквідувати короткострокову заборгованість

неспроможність під-ва виконати грошові зобов’язання після настання встановленого терміну їх сплати

Під грошовим зобов’язанням розуміють?

визнання арбітражним судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність

*зобов’язання боржника сплатити кредиторові певне грошову суму

негайну готовність страхової організації ліквідувати короткострокову заборгованість

неспроможність під-ва виконати грошові зобов’язання після настання встановленого терміну їх сплати

Під неплатоспроможністю розуміють?

визнання арбітражним судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність

зобов’язання боржника сплатити кредиторові певне грошову суму

негайну готовність страхової організації ліквідувати короткострокову заборгованість

*неспроможність під-ва виконати грошові зобов’язання після настання встановленого терміну їх сплати

Страхові операції оподатковуються яими податками?

* податок на прибуток

Всі відповіді вірні

акцизний податок

державне мито

Що виступає базою для оподаткування страхових операцій податком на прибуток?

балансовий прибуток страховика

зароблені страхові премії

прибуток від страхових операцій

*отримані (нараховані) страхові премії

Який вид прибутку є джерелом сплати податків?

*балансовий прибуток

чистий прибуток

прибуток до розподілу

прибуток від реалізації

Що характеризує коефіцієнт оберненості готової продукції?

відображає швидкість обороту загального капіталу під-ва

характеризує ефективність використання необоротних активів

*відображає швидкість обороту готової продукції

число оборотів запасів і затрат під-ва за аналізований період

Який з перерахованих податків сплачується за рахунок прибутку?

ПДВ

акцизний податок

податок на нерухомість

*жоден з наведених не сплачується за рахунок прибутку

Як страхові операції із загального страхування оподатковуються?

оподатковуються за ставкою 25 %

оподатковуються за ставкою 6 %

оподатковуються за ставкою 0 %

*оподатковуються за ставкою 3 %

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]