Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Menedzhment_i_marketing_v_osviti.doc
Скачиваний:
200
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
322.56 Кб
Скачать

Тема 2. Розвиток науки про управління освітніми системами

Внаслідок досліджень якої школи виникло поняття «соціальна людина»?

*Школа поведінкового підходу

Дайте визначення менеджменту, як науки.

*Фундаментально-прикладна

Для менеджменту якої країни властива політика ротації кадрів?

*Японського

Для якої національної моделі менеджменту характерними рисами є енергійність, боротьба за лідерство, готовність до швидких змін?

*Американської

Для якої національної моделі менеджменту характерними рисами є корпоративний дух, колективізм, сприйняття всього нового?

*Японської

До якої категорії потреб Маслоу відніс бажання бути часткою групи?

*Соціальної

За теорією якого із науковців заробітна плата є мотиватором діяльності людини?

*«Мотиваційної гігієни» Ф Герцберга

Кому належить висловлювання: «Два людських винаходи можна вважати самими важкими: мистецтво управляти і виховувати, але саме на них тримається суспільство»?

*Канту

Менеджмент якої держави вважається найбільш ефективним?

*Японії

На чому ґрунтується теорія «Х-У» Д.Мак-Грегора?

*Вивченні залежності управління і поведінки працівника

На які складові поділяють потреби згідно двохфакторної моделі Ф. Герцберга?

*Гігієнічні та мотиваційні

Назвіть неіснуючу модель менеджменту.

*Західноукраїнська

Необхідність якого процесу доводили представники емпіричної школи управління?

*Узагальнення власного досвіду практиками-менеджерами

Представники якої школи розробляли поведінкову теорію менеджменту?

*Неокласичної школи

Розташуйте у хронологічному порядку школи менеджменту.

*Наукового управління-класична-неокласична-людських стосунків-поведінкових наук

Хто започаткував теорію бюрократії як уявлення про ідеальну організацію?

*М.Вебер

Хто першим увів поняття «функції управління»?

*А.Файоль

Хто першим увів термін «наукове управління»?

*Ф.Тейлор

Що було описано в рамках класичної теорії менеджменту?

*Сформовано концепцію «ідеальної бюрократії»

Що досліджували представники неокласичної школи управління?

*Людські стосунки в процесі виробництва

Що зараховують до гігієнічних факторів згідно теорії Ф.Герцберга?

*Зарплату, умови праці, соціально-трудову політику компанії

Що не відноситься до основних стратегій управління ХХІ ст.?

*Централізація управління

Що показали дослідження Е. Мейо?

*Соціально-психологічні потреби людини точно такі ж ефективні стимули, як гроші

Які асоціації виникають із теорією «У»?

*Мова про активних людей

Які з потреб відносяться до первинних?

*Фізіологічні та соціальні

Які функції управління визначав А.Файоль за результатами своїх досліджень?

*Планування, організація, розпорядництво, координація, контроль

Якій державі належить лідерство науки управління?

*Японії

Якій із шкіл відповідає рекомендація створювати можливості для персоналу спілкуватись?

*Неокласичній

Якій із шкіл належить рекомендація винагороджувати за продуктивну працю?

*Наукового управління

Якою школою вперше були сформульовані принципи управління?

*Школи наукового управління

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]