Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Прибутько_Релігієзнавство.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
11.02.2016
Размер:
1.01 Mб
Скачать

Бібліотечка

студента

П.С.Прибутько

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

Навчальний посібник

для підготовки до заліку

Прибутько П.С.

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

Навчальний посібник

для студентів

К И Ї В - 2005

Схвалено до друкуВченою радою

ББК 86.372 я 7 Київського юридичного інституту МВС

П 75

(протокол № 9 від 28 вересня 2004 р.)

Автор – Прибутько П.С - Кандидат філософських наук, доцент, завідуючий кафедрою філософських і соціальних наук Київського юридичного інституту МВС.

Рецензенти:

Гупан Н.М. – доктор педагогічних наук, професор, перший проректор з навчальної та методично роботи Київського юридичного інституту МВС.

Цюрупа М.В. – професор кафедри філософії Київського університету туризму, екониміки і права, доктор філософських наук, професор.

Річко О.С. – протоієрей Української Правословної Церкви.

П-75 Прибутько П.С.

Релігієзнавство. Навч. посіб. для студ. – К.: Вид. “А. В. ПАЛИВОДА”, 2005. – …. – (Б-ка студ.). Бібліограф.: с…...

Isbn 966-7829-00-6

Посібник містить науковий аналіз основ релігієзнавства – предмету, природи та функцій релігії, етапів її історичного розвитку від первісних вірувань до світових та новітніх релігій.

В ньому розглянуті історичні аспекти зародження християнства, його початок на українських землях, хрещення Київської Русі та проблеми релігійного життя в сучасній Україні. Основна увага приділена розкриттю сутності різних релігійних конфесій, проаналізовані головні етапи еволюції існуючих релігій. Особлива увага приділена сучасному стану релігій в Україні.

Книга розрахована на студентів і курсантів, які вивчають курс ”Релігієзнавство”, а також на масового читача, який інтересується проблемами і перспективами релігії як форми духовної культури.

ББК 86.372 я 7

Isbn 966-7829-00-6

@ Прибутько П.С., 2005

@ Вид. “А.В.ПАЛИВОДА”, 2005

ЗМІСТ

Вступ ……………………………………………………………………….6

1. Релігієзнавство як сфера гуманітарного знання………………………..7

2. Категорії, методи і принципи релігієзнавства………………………….11

3. Зародження і розвиток релігієзнавчих ідей від античності……………13

4. Сучасні концепції і підходи щодо пояснення релігійного феномену…15

5. Проблема визначення сутності релігії…………………………………..21

6. Передумови виникнення релігії ………………………………………..23

7. Структура релігії………………………………………………………….24

8. Функції релігії в суспільстві…………………………………………….28

9. Класифікація релігій світу……………………………………………….33

10. Ранні форми вірувань…………………………………………………...34

11. Первісні вірування східних слов’ян……………………………………39

12. Релігійні уявлення Стародавнього Сходу……………………………..42

13. Релігії Стародавніх Греції і Риму………………………………………47

14. Зороастризм — етнічна релігія стародавніх народів Ірану………….51

15. Індуїзм…………………………………………………………………….53

16. Джайнізм і сикхізм……………………………………………………….58

17. Конфуціанство……………………………………………………………60

18. Синтоїзм………………………………………………………………….62

19. Іудаїзм…………………………………………………………………….64

20. Ввиникнення християнства………………………………………………69

21. Соціально-економічні умови виникнення християнст­ва………………71

22. Великий церковний розкол у християнстві……………………………..74

23. Православ’я………………………………………………………………..76

24. Початок християнства на землях Київської Русі і її хрещення………...80

25. Сучасний стан православ’я в Україні……………………………………85

26. Проблеми релігійного життя в сучасній Україні………………………..89

27. Ісус Христос – центральна постать в християнстві……………………92

28. Біблія — святе письмо християн………………………………………..95

29. Хрест – святиня і символ християнства………………………………...99

30. Християнський символ віри…………………………………………….101

31. Заповіді Божі……………………………………………………………..102

32. Заповіді Ісуса Христа (з Нагірної проповіді)………………………….105

33. Моральна доктрина Християнської Церкви…………………………..106

34. Культ у християнстві і обов’язки християнина……………………….109

35. Таїнства Християнської Церкви (православної)………………………110

36. Найбільші (дванадесяті) свята Християнської Церкви (православної)115

37. Християнські пости………………………………………………………128

38. Молитва, богослужіння і текст молитви «Отче наш»…………………129

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.