Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kriminalne_pravo_Ukrayini_TsGYu_prakt_zanyattya.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
543.23 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

Кафедра кримінального права

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Перший проректор,

проректор з навчальної роботи,

професор__________________ М.Р.Аракелян

“_____” ________________2015 р.

ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Кримінальне право України

для студентів Факультету цивільної та господарської юстиції

напрям підготовки бакалаврів з галузі знань 0304 «Право»

6.030401 «Правознавство»

форма навчання денна

кваліфікація бакалавр-юрист

Одеса

2015 рік

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назва теми

л

пз

ср

Загальна частина

1

Поняття, завдання (функції), принципи кримінального права. Система кримінального права. Наука кримінального права

--

--

6

2

Кримінальний закон

2

2

6

3

Поняття злочину та його види

2

2

6

4

Кримінальна відповідальність та її підстава. Склад злочину та його види

2

2

4

5

Об'єкт злочину

2

2

4

6

Об'єктивна сторона складу злочину

2

2

4

7

Суб'єкт злочину

2

2

6

8

Суб'єктивна сторона складу злочину

2

4

6

9

Стадії вчинення злочину

--

2

8

10

Співучасть у вчиненні злочину

2

2

6

11

Множинність злочинів

2

2

4

12

Обставини, що виключають злочинність діяння

2

2

6

13

Звільнення від кримінальної відповідальності

--

2

8

14

Поняття, мета та види покарання. Інші заходи кримінально-правового характеру

2

2

8

15

Призначення покарання

2

2

6

16

Звільнення від покарання та його відбування. Судимість та її правові наслідки

2

2

6

17

Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

--

2

6

Разом

26

34

100

Особлива частина

л

пз

ср

18

Поняття та система Особливої частини кримінального права. Наукові основи кваліфікації злочинів

----

--

4

19

Злочини проти основ національної безпеки України

2

2

4

20

Злочини проти життя та здоров’я особи

4

2

6

21

Злочини проти волі, честі та гідності особи

--

2

6

22

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи

--

2

6

23

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

--

2

6

24

Злочини проти власності

4

2

6

25

Злочини у сфері господарської діяльності

2

2

6

26

Злочини проти довкілля

--

2

4

27

Злочини проти громадської безпеки

2

2

6

28

Злочини проти безпеки виробництва

--

2

4

29

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

2

2

6

30

Злочини проти громадського порядку та моральності

2

2

4

31

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення

2

2

4

32

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

--

2

4

33

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів

2

2

4

34

Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку

--

2

4

35

Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

2

2

4

36

Злочини проти правосуддя

2

2

4

37

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)

--

2

4

38

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

--

2

4

39

Кримінальне законодавство зарубіжних країн

---

---

4

Разом

26

40

104

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.