Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_z_gospodarskogo_prava.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
98.82 Кб
Скачать

Тема 2. Правове регулювання господарсько-торгівельної та пов’язаної з нею діяльності

(4 години)

Заняття 1:

1. Поняття та функції господарсько-торгівельної діяльності та її легалізації

2. Поняття та правові засади роздрібної торгівлі.

3. Поставка продукції та її правове забезпечення.

4 Особливість поставок для державних потреб та закупівель за державні кошти.

5. Контрактація сільськогосподарської продукції та її договірне забезпечення.

6. Порядок прийняття продукції по кількості та якості при виконанні договорів поставки.

Заняття 2.

7. Міна (бартер) в сфері господарювання та його податкові обмеження.

8. Види, особливість укладання та виконання біржових угод.

9. Особливість правового регулювання оренди в сфері господарювання.

10. Порядок оренди державного та комунального майна в сфері господарювання.

11. Особливість об’єктів, суб’єктів, способів та порядку укладання приватизаційних угод. Стадії приватизаційного процесу.

12. Лізинг у сфері господарювання.

13. Договір зберігання на товарному складі та його документальне оформлення.

Задача 1.

Голландська компанія "Nidera" закупила ячмінь в ТОВ "Арма" (Україна) на умовах CPT Odessa згідно з правилами Інкотермс 2000. Вагон з ячменем був підданий митним процедурам, завантажений та відправлений до станції призначення, проте навіть через 40 діб на станції Одеса-порт не з’явився. Компанія "Nidera" звернулася до ТОВ "Арма" з вимогою повернути попередню оплату та відшкодувати збитки у зв’язку з прострочкою поставки. ТОВ "Арма" порекомендувала звертатися з вимогами до Укрзалізниці. Вирішить спір.

Задача 2.

Державна фінансова академія за тиждень до закінчення строку дії договору оренди державного майна повідомила орендаря щодо відсутності наміру продовжувати дію договору оренди з Підприємством А та необхідність припинення договору. За півтора місяці Підприємство відмовилося звільняти приміщення, посилаючись на те, що Академія попередила Товариство про припинення з ним орендних відносин із порушенням порядку та строків, передбачених статтею 17 Закону України "Про оренду державного та комунального майна". Академія звернулась до суду з вимогою про виселення Підприємства. Вирішить спір.

Завдання 1.

Складіть акт з прийняття продукції за кількістю із моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.

Завдання 2.

Складіть зразок договору зберігання на елеваторі 150 тон зерна із використанням подвійного складського свідоцтва та моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.

Основна література

Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб: Закон України від 22.12.1995// ВВР. – 1995. - №493.

Про здійснення державних закупівель: Закон України від 1.06.2010 // № 2462-VI

Про товарну біржу: Закон України від 10. 12.1991//ВВР. – 1992. - №10. – Ст. 139.

Про фінансовий лізинг: Закон України від 16.12.1997 // ВВР. – 1998. - № 16. – Ст.. 68.

Про приватизацію державного майна: Закон України від 04.03.1992 // ВВР. – 1992. - № 24. – Ст.. 348.

Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію): Закон України від 06.03.1992 // ВВР. – 1992. - № 24. – Ст. 350.

Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації: Закон України від 07.07.1999 № 847-XIV

Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10.04.1992 // ВВР. – 1992. - № 30. – Ст. 416.

Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності: Закон України від 23.12.1998// ВВР. – 1999. - № 5- 6. – Ст. 44.

Інструкції П-6 від 15.06.1965 Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=va006400-65

Інструкція П-7 від 25.04.66 Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=va007400-66.

Международные правила по толкованию коммерческих терминов "Инкотермс" (редакция 2000 г. або 2010 г.)

Господарське право: Підручник / За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.

Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.

Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.