Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_z_gospodarskogo_prava.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
98.82 Кб
Скачать

Тема 5. Правове регулювання інвестиційної діяльності та особливих режимів господарювання (2 години)

1. Поняття інвестиційної та інноваційної діяльності; джерела їх регулювання. Державні заходи щодо стимулювання інвестицій та інновацій.

2. Види і форми здійснення інвестицій та інновацій.

3. Поняття іноземних інвестицій та порядок їх реєстрації. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій.

4. Підприємство з іноземними інвестиціями: правовий статус, порядок утворення та пільги.

5. Порядок інвестування резидентами України цінностей за межами України.

6. Поняття та види особливих режимів господарювання.

7. Обмеження та стимули в особливих режимах господарювання.

Задача 1.

Іноземний інвестор – акціонер товариства "Росава", заснованого за рік до виникнення спірної ситуації, – подав позов до суду про визнання недійсним рішення загальних зборів АТ. У позові іноземний інвестор зазначив, що правління АТ позбавило його можливості брати участь у роботі загальних зборів АТ, посилаючись на те, що іноземний інвестор не повністю сплатив вартість акцій, на які він підписався. Вирішить спір.

Задача 2: Органи виконавчої влади м. Суми уклали з турецькою фірмою „К” договір концесії на будівництво автомобільної дороги, що забезпечує внутрідержавні перевезення пасажирів та вантажів. Згідно з умовами зазначеного договору працювати на будівництві дороги мають громадяни Туреччини. Прокурор звернувся до суду з вимогою визнати договір концесії недійсним. Яке рішення має прийняти суд?

Завдання 1.

Складіть проект інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції із моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.

Основна література

Господарський кодекс України від від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

Податковий кодекс України від 2.12.2010 // ВВР), 2011, N 13-14, № 15-16, N 17, ст.112

Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.91 //ВВР. – 1991. - N 47. - Ст. 646.

Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 року N 40-IV // ВВР. – 2002. - N 36. - Ст. 266.

Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.96р. // ВВР. – 1996 - N 19. - ст. 80

- Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження: Закон України від 17 лютого 2000 р. // ВВР, 2000, N 12, ст.97

Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16.03.2000 // ВВР. – 2000. - № 23 - Ст. 176 .

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 06.04.2000 // ВВР. – 2000. - № 28. - Ст. 224.

Про зону надзвичайної екологічної ситуації : Закон України вiд 13.07.2000 // ВВР. – 2000. - № 42. - Ст.348.

Про виключну (морську) економічну зону України: Закон  вiд 16.05.1995  № 162/95-ВР// Відомості Верховної Ради України вiд 23.05.1995 - 1995 р., № 21, стаття 152

Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон: Закон  вiд 13.10.1992  № 2673-XII// Відомості Верховної Ради України вiд 15.12.1992 - 1992 р., № 50, стаття 676.

Про спеціальну (вільну) економічну зону «Порто-франко» на території Одеського морського торгівельного порту: Закон України від 23.03.2000 // ВВР. – 2000. - № 26ю - Ст.208.

Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків: Закон України у редакції від 12 січня 2006 року N 3333-IV // ВВР. – 1999. № 40. -Ст.363.

Про господарську діяльність у збройних силах України: Закон України вiд 21.09.1999 // ВВР. - 1999. - № 48. - Ст.408.

Вінник О. М. Інвестиційне право. Навчальний посібник. – К.: Атака, 2005.

Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх; За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.

Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.

Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.