Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_z_gospodarskogo_prava.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
98.82 Кб
Скачать

Тема 3. Господарсько-правове регулювання надання послуг та виконання робіт (2 години)

1. Правові засади надання послуги та виконання робіт в сфері господарювання.

2. Правове регулювання посередницьких, а тому числі агентських відносин в сфері господарювання.

3. Господарсько-правові умові здійснення діяльності з перевезення вантажів. Правове регулювання договору перевезення вантажів в сфері господарювання.

4. Господарсько-правові умови здійснення діяльності в сфері капітального будівництва.

Договори щодо фінансування будівництва житла та іншої нерухомості.

5. Правові засади комерційної концесії.

6. Договір концесії.

Задача 2.

Підприємство-замовник капітального будівництва уклало договір підряду на капітальне будівництво із будівельною компанією на зведення торговельного комплексу та здійснило попередню оплату. Натомість, до завершення будівництва будівельна компанія пред’явила вимогу до підприємства щодо збільшення кошторису у зв’язку із суттєвим збільшенням вартості будівельних матеріалів протягом будівництва. Підприємство відмовилося збільшувати оплату. Досудове врегулювання не вирішило спір. Будівельна компанія звернулося до суду із вимогою про розірвання договору. Вирішить спір.

Завдання 1.

Складіть акт готовності об'єкта будівництва до експлуатації та відповідний сертифікат із моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.

Основна література

Господарський кодекс України від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356

Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 16.11.1992 // ВВР. – 2011, N 34, ст.343

Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування: Закон України від 14.10.1994 // ВВР. – 1994. - №46.- Ст. 411.

Про архітектурну діяльність: Закон України від 20.05.1999 // ВВР. – 1999. - № 31. – Ст. 246.

Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 // ВВР. – 2006. - № 31. - Ст.268 .

Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю: Закон України від 19.06.2003 // ВВР. - №52. – Ст. 377.

- Про транспорт: Закон України від 10 листопада 1994 р. // Офіційний вісник України. – 2003. - № 16. – Ст. 706.

- Про залізничний транспорт: Закон України від 4 липня 1996 р. // ВВР. – 1996. - № 40. – Ст. 183.

- Про автомобільний транспорт: Закон України від 5 квітня 2001 р. в редакції Закону України від 23 лютого 2006 р. // Голос України. – 2006. – 7 квітня.

- Про концесії: Закон України від 16 липня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – ГУ. – 7 вересня.

- Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг: Закон України від 17 грудня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 18. - Ст. 21.

Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів: Постанова КМУ від 13 квітня 2011 р. N 461

- Статут залізниць України: затв. постановою КМУ 6 квітня 1998 р. N 457 // Офіційний вісник України вiд 23.04.1998 - 1998 р., № 14, стор. 150, код акту 5167/1998

Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають при укладанні договорів підряду на капітальне будівництво (Оглядовий лист Вищого арбітражного суду України від 20.11.92 N 01-8/1386)

Господарське право: Підручник / За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.

Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.

Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.