Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_z_gospodarskogo_prava.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
98.82 Кб
Скачать

Тема 6. Зовнішньоекономічна діяльність у сфері господарювання (2 години)

1. Поняття, види та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

  1. Загальні вимоги щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності, заходи тарифного та нетарифного регулювання.

3. Базисні умови зовнішньоекономічних контрактів купівлі-продажу згідно з ІНКОТЕРМС: поняття та групи.

4. Механізм державного примусу для повернення в Україну валютної виручки від реалізації зовнішньоекономічних контрактів.

5. Антидемпінгові, антисубсидаційні та спеціальні заходи в ЗЕД.

5. Санкції за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність.

Задача 1.

Підприємство – резидент здійснило експорт сільгосппродукції у Російську Федерацію із терміном розрахунку 90 днів. Натомість за 80 днів в погашення боргу нерезидентом було видано, а резидентом - отримано вексель, терміном платежу 70 днів. Податкова інспекція застосувала санкції до Підприємства - резидента в розмірі 0,3% за кожний день прострочення із моменту звершення 90 денного терміну від дати здійснення експорту. Підприємство звернулося з позовом про визнання рішення ДПІ недійсним, посилаючись на те, що видача векселя припиняє попереднє грошове зобов’язання. Податкова інспекція звернулась із позовом до підприємства про визнання векселю недійсним у зв’язку із тим, що розрахунок векселем в іноземній валюті у ЗЕД заборонено законодавством України, крім того вексель не містить підпису бухгалтеру векселедавця – нерезиденту та не легалізовано у встановленому порядку. Оцініть доводи сторін. Яка юридична перспектива позовів.

Завдання 1.

Складіть зовнішньоекономічний контракт на підставі правил Інкотермс та моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.

Основна література

Господарський кодекс України від від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 р. // ВВР. 1991. – №29. – Ст.377.

Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах: Закон України від 15.09.1995 (в редакції Закону від 04.10.2001) // ВВР. – 2002. – N 6. –ст.40

Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності: Закон України від 23.12.98 // ВВР. – 1999. - N 5-6. - Ст. 44.

Международные правила по толкованию коммерческих терминов "Інкотермс" (редакция 2000 г.)

Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.94 // ВВР – 1994. – № 40. – ст. 364.

Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): затв. наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 06.09.01 N 201 // сайт www.rada.gov.ua

Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов Международной торговой палаты, редакция 1993 г., публ. МТП № 500.// Бизнес.- 1997. - № 43, 45.

Унифицированные правила по инкассо международной торговой палаты, редакция 1978г., публ.МТП № 332. // Бизнес. – 1997. – №43

Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх; За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.

Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.