Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_z_gospodarskogo_prava.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
98.82 Кб
Скачать

Тема 4. Правове регулювання ціноутворення, розрахунків та фінансової діяльності у сфері господарювання (4 години)

Заняття 1.

1. Поняття та види цін, порядок їх встановлення в господарських відносинах

2. Система та повноваження державних органів по контролю за цінами.

3. Правові засади валютних операцій в сфері господарювання та засоби їх обмеження.

4. Правова природа та порядок укладання (припинення) договору на розрахунково-касове обслуговування (договору банківського рахунка).

5. Форми готівкових розрахунків та порядок касових операцій.

6. Форми безготівкових розрахунків.

Заняття 2.

7. Грошові зобов’язання суб’єктів господарювання: поняття та види.

8. Правові засади банківських операцій та банківської діяльності, співвідношення з поняттям фінансових послуг та фінансової діяльності.

9. Поняття, ознаки та види кредиту, відмежування від позики, позички, лізингу.

10. Страхування у сфері господарювання, його види та правове забезпечення.

11. Правові засади діяльності фондової біржі. Біржові угоди.

12. Правові засади аудиторської діяльності.

Задача 1. Сільськогосподарський кооператив "Зоря" отримав від ТОВ "Довіра" чек з чекової книжки, оформленої АКБ "Норд Банк", на оплату 23000 грн за поставлену продовольчу пшеницю. Проте по пред’явленні чека до сплати виявилося, що банк не здатний здійснити платіж через відсутність коштів на кореспондентському рахунку. СК "Зоря" звернулося з позовом до банку про стягнення суми чека. Вирішить спір.

Задача 2.

Підприємство А уклало із Підприємством Б договір про купівлю металобрухту терміном платежу – 6 місяців з моменту поставки. Поставка відбулася 5 вересня 2009 року. Платіж було здійснено 8 березня 2010 р. Після отримання оплати Підприємство Б звернулося до підприємства А з вимогою про компенсацію процентів за користування комерційним кредитом протягом 6 місяців та 3 дні, визначивши ці проценти у розмірі облікової ставки НБУ за аналогією із статтею 1048 ЦК України. Спір розглядається судом. Запропонуйте рішення.

Завдання 1.

Складіть перелік документів, необхідних для відкриття підприємством банківського рахунка та проект договору банківського рахунка із моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.

Завдання 2.

Складіть зразок векселю, авалю та індосаменту на ньому ізмоделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.

Основна література

Господарський кодекс України від від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

Про платіжні системи та переказ коштів в України: Закон України вiд 05.04.2001 // ВВР. – 2001. - № 29, ст.137.

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 // ВВР. - 2001. - № 5-6, ст.30.

Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України вiд 23.02.2006 // ВВР. – 2006. - № 31. - Ст. 268.

Про систему валютного регулювання та валютного контролю: Декрет від 19.02.1993 // ВВР. – 1993. - № 17. - Ст. .184 .

- Про ціни та ціноутвореня: Закон України від 03 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. - № 52. – Ст. 650.

- Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 1. - Ст. 1.

- Про обіг векселів в Україні: Закон України від 05 травня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 24. - Ст. 128.

- Про аудиторську діяльність: Закон України від 22 квітня 1993 р. в редакції Закону від 19 січня 2007 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993 - № 23 . – Ст. 243 .

- Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30 жовтня 1996 р. в редакції Закону від 12 травня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 51. - Ст. 292.

- Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України від 6 липня 1995 р. в ред Закону від 6 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 33. - Ст. 155.

- Про безготівкові розрахунки в України в національній валюті: Постанова Правління НБУ від 21 січня 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. - № 13. – Ст. 908.

- Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Постанова Правління НБУ від 15 грудня 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2005. - № 3. – Ст. 55.

- Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземній валютах: Постанова Правління НБУ від 12 листопада 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2004. - № 51. – Ст. 316.

- Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів): Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. // Урядовий кур’єр від 23.01.1997.

Господарське право: Підручник / За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.

Подцерковний О.П. Грошові зобов'язання господарського характеру: проблеми теорії і практики. – К.: Юстініан, 2006. – 424 с.

Подцерковный О.П. Денежные обязательства и расчетные правоотношения в Украине. – Одесса: "Студия "Негоциант", 2005. – 308 с.

Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.