Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_z_gospodarskogo_prava.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
98.82 Кб
Скачать

Додаткова література: див. Розділ V навчально-методичних матеріалів

Тема 7. Правова робота в діяльності суб’єктів господарювання (2 години)

1. Поняття та види правової роботи на підприємстві

2. Функції юридичної служби на підприємстві. Взаємодія юридичної служби з іншими структурними підрозділами підприємства.

3. Обрання способу захисту порушеного права.

4. Особливість договірної роботи на підприємстві.

5. Тактика та стратегія захисту прав та інтересів суб’єкта господарювання юридичною службою (юристами).

6. Взаємодія юридичної служби з контролюючими органами/ Забезпечення законності при проведенні перевірок.

7. Попередження рейдерства та усунення його наслідків як функція юридичної служби.

Задача 1.

Керівництво суб’єкта господарювання не змогло потрапити в будинок правління господарського товариства, що було зайнято невідомими особами, які надали ухвалу суду про забезпечення позову шляхом встановлення тимчасового керівника підприємства. Які дії має запропонувати юридична служба для відновлення нормальної роботи підприємства?

Завдання 1.

Складіть положення про юридичну службу підприємства ізмоделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.

Завдання 2: Наведіть приклад неправомірного поглинання та захоплення підприємств (рейдерства), що обговорювалося в ЗМІ, та визначте основні види неправомірних дій та засоби їх попередження.

Основна література

Господарський кодекс України від від16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

Цивільний кодекс України 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

Господарський процесуальний кодекс від вiд 06.11.1991 № 1798-XII // ВВР. – 1992. - № 6. - Ст.56.

Податковий кодекс України від 2.12.2010 // ВВР), 2011, N 13-14, № 15-16, N 17, ст.112

Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 // ВВР. – 1996. - № 47. - Ст.256.

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 05.04.2007 // ВВР. - 2007. - № 29. - Ст.389 .

Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 06.09.2005 // ВВР . - 2005. - №48. - Ст. 483.

ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації: ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. N 1040.

Про практику розгляду судами корпоративних спорів: постанова № 13 від 24.10.2008 р. Пленуму Верховного суду України.

Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх; За ред. О.П. Подцерковного.– Х.: Одіссей, 2010.– 640 с.

Головань В. І. Правова робота і захист прав підприємців: Монографія. – Донецьк: юго-Восток, Лтд», 2003. – 168 с.

Коростей В.І. Організація правової роботи на підприємстві. – Курс лекцій. Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. – 158 с.

Смітюх А.В, Рейдерство, поглинання та загарблення: співвідношення понять та класифікацій // Вісник господарського судочинства. – 3/2008. – С. 92-101

Д

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.