Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекции мпуя.doc
Скачиваний:
511
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
3.29 Mб
Скачать

Уміння збирати матеріал для висловлювання

Усвідомлення кожного слова у формулюванні теми, встановлення її меж, визначення свого ставлення до зоб­ражуваного — це та відправна точка, що спрямовує пошук фактів, які стосуються теми і підтверджують головну думку.

Збираючи необхідний матеріал для твору, автор помі­чає істотне, відкриває другорядне, що не відповідає заду­му. Це складне уміння. Воно включає ряд мислительних дій. Потребує чуттєвого досвіду, спостережливості.

Розвиток сприймання, мислення і мовлення у їх взаємозв’язку

Навчити дітей способами добору потрібного для висловлювання матеріалу (будь-то життєві вражен­ня, книга чи картина) учителеві вдасться лише тоді, коли він зуміє збудити пізнавальний інтерес, прагнення все бачити, слухати, сприймати світ довкола.

«Вся справа у тому,— зауважує відомий методист М. О. Рибникова,— щоб відкрити очі, здивуватися знайо­мому, показати давно відоме і бачене з потрібної і важли­вої точки зору» .

Щоб навчити мистецтву бачити, необхідно організува­ти систему цілеспрямованих спостережень, які б стали для дітей школою сприймання, засобом оволодіння мислительними прийомами, виробляли у них уміння помічати у предметі яскраве, характерне і зображувати його словом.

Виховуючи культуру зору, учитель обирає найбільш плідний шлях — єдність аналізу і синтезу. Вчить у проце­сі спостережень схоплювати найістотніше у предметах, явищах, виділяючи їх ознаки у певній послідовності, та зображувати ціле через подачу найхарактерніших ознак, властивостей.

У хід спостережень включає систему завдань, які орієн­тують на певні форми мислительної роботи: виділення сут­тєвих ознак, зіставлення і протиставлення, конкретизацію і узагальнення, виявлення причинно-наслідкових зв'язків. Такі вправи спонукають дітей вдивлятися у навколишнє, організовують чуттєвий досвід їх, виробляють уміння про­никати у сутність явищ.

Зразки деяких завдань розкриють їх.

1. Зіставте малюнок снігурів і текст-опис «Хто це?». Невеличкий співучий птах із червоним оперенням у самців і бурувато-сірим у са­мок. Покажіть на малюнку ознаки снігурів, за якими можна легко роз­пізнати цих птахів.

2. Розгляньте гілочку сосни і ялини. Порівняйте голки у сосни і ялини. Чим відрізняються шишки у ялини і сосни: за формою, за розміром?

3. Вугілля, нафта, залізна руда, торф. Як можна одним словом назвати ці предмети?

4. Доповніть речення: Тварини це комахи, риби, ...

5. Уявіть, що вперше приїхав із міста у село семирічний Петрик. Він дуже допитливий. Його все цікавить. Поясніть йому: для чого осушують болота, для чого садять лісосмуги у полі.

Джерелом для розвитку думки, як бачимо, є наочні образи, сприймання навколишнього, враження, здобуті під час спостережень. Із наочного образу думка дитини переключається на відпрацювання інформації про цей об­раз. Забезпечується, таким чином, основа для розвитку сприймання, мислення і мовлення учнів у їх взаємозв'язку і органічній єдності.

Для своїх спостережень діти черпають матеріал із навко­лишньої дійсності, книг, картин. Тому, формуючи уміння бачити, слід навчати спостерігати за явищами природи і суспільства, працювати з книгою, дивитися картину.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.