Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекции мпуя.doc
Скачиваний:
511
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
3.29 Mб
Скачать

Норми оцінювання результатів диктантів

Знання школярів з рідної мови оцінюють за результатами поточних навчальних, самостійних і контрольних робіт.

У 2-му класі в І півріччі проводять самостійні та перевірні роботи — списування з рукописного і друкованого тексту. З II півріччя в 2-му класі та в 3 - 4-х класах практикою контрольні роботи — дві-три протягом чверті.

Контрольними роботами можуть бути: списування, диктант, фонетико-графічні, орфографічні, лексичні та граматичні завдання, перекази, творчі роботи, самостійне виконання з підручника без допомоги вчителя (для відстеження самостійності та самоконтролю учня). Комбінована контрольна робота складається з диктанту і мовних завдань. Диктант може бути зв'язним текстом або складатися з тематично об'єднаних речень.

Текст контрольного диктанту містить достатню кількість вивчених орфограм (близько 60% від загальної кількості слів). Слід уникати слів, правопис яких ще не вивчено. Якщо без них не обійтися, учитель виписує їх на дошці, звертаючи увагу на кожне під час диктування.

Словникові диктанти проводять як навчальні, так і контрольні. На проведення контрольної роботи відводять у 2-му класі до 25 хв., у 3-му — до 35 хв., у 4-му — до 35 хв.

Орієнтовний обсяг письмових робіт з рідної мови

Контрольне списування

2-й клас. У І чверті — 15-20 слів, у II — 2—25 слів, у III чверті —30-35 слів, у ІV — до 40 слів.

Диктант

2-й клас. У І - II чвертях — 15-25 слів, у III чверті — 35 слів, у ІV чверті — 36-40.

3-й клас. У І чверті — 40-45 слів, у II — 45-50 слів, у III — 50-55 слів, у ІV — 55-65 слів.

4-й клас. У І чверті — 6—65 слів, у II — 65-70 слів, у III — 70-75 слів, у ІV чверті — 75-8- слів.

Комбінована контрольна робота

Комбінована контрольна робота складається з диктанту, обсяг якого для кожного класу скорочується на третину, і двох-трьох мовних завдань (залежно від їх складності).

Зміст цих завдань визначається фонетичним, лексичним або граматичним матеріалом, вивченим не тільки в цьому класі, а й у попередніх.

Для повного звукового аналізу не слід пропонувати слова із значною розбіжністю вимови та написання, що потребує застосування фонетичної транскрипції, її елементи доцільно використовувати під час виконання завдань на звукобуквений аналіз. Для самостійних і контрольних робіт можна давати окремі фонетико-графічні завдання, наприклад: підкреслити в словах літери, що позначають тверді, м'які приголосні; літери, що позначають м'якість приголосного; дзвінкі або глухі приголосні; склади м'якими приголосними; поставити наголос у слові, розділити слова на склади та частини для переносу тощо.

Для морфемного аналізу треба добирати слова за вимогами програми, «прозорою» будовою (переліт, холодний та ін.). Слова типу вирішили, дочитає, перечитали, навчання, подати пропонують для часткового аналізу (визначити префікс, закінчення).

Речення для синтаксичного розбору (встановлення зв'язку між словами та визначення головних і другорядних членів печення за допомогою запитань) 2-му класі можуть складатися з чотирьох-п'яти слів; у 3-му - п'яти-шести слів; у 4-му класі - з шести-семи слів, у тому числі й прийменників. Підмет у реченні обов'язково має бути виражений іменником або особовим займенником, присудок - дієсловом дійсного способу. Не слід пропонувати для розбору речення ускладненої структури.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.