Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Programa_-_vikova_psikhologiya_-_2014.docx
Скачиваний:
10
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
79.21 Кб
Скачать

Змістовий модуль іі

ПСИХОЛОГІЯ ДОРОСЛІШАННЯ І ДОРОСЛОСТІ

Семінар 5.

Тема: Психологія юнацтва (2 год.)

План:

 1. Світ – не ідеал: проблема юнацького максималізму та пошуку сенсу життя.

 2. Взаємини юнаків з дорослими: проблема конфлікту чи наступності поколінь.

 3. Спілкування з ровесниками: дружба, закоханість, кохання чи самотність і розгубленість.

 4. Професійний вибір: покликання чи розрахунок.

Рекомендована література:

 1. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання. – К.: ІЗМН, 1998. – С.

 2. Вікова психологія / За ред. Костюка Г.С. – К.: Вища школа, 1976. – С. 222-250.

 3. Вікова та педагогічна психологія. За ред. Скрипченка О.В. – К.: Просвіта, 2001. – С. 233-259.

 4. Кон И.С. Психология старшеклассника. – М.: Просвещение, 1981. – 192 с.

 5. Крайг Г. Психология развития. – СПб.: Питер, 2000. – С.557-638.

 6. Психология человека от рождения до смерти: Психологический атас человека / Под ред. А.А. Реана. – СПб.: Евро-Прайм, 2007. – С. 319-393.

 7. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. – СПб.: Питер, 2000. – 656 с.

 8. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія. – К.: Академвидав, 2009 – С. 234-260.

 9. Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А. Вікова психологія. – К.: Центр учбової літератури, 2012.

Семінар 6. Психологічні особливості людей похилого віку (2 год.)

План:

 1. Старіння як психофізіологічне явище.

 2. Робота інтелекту в похилому віці.

 3. Специфіка соціальних взаємин людини пізнього дорослого віку.

 4. Помирання та смерть як психологічні явища.

Рекомендована література:

 1. Александрова М.Ю. Проблемы социальной и психологической геронтологии. – СПб.: Питер, 2003. – 532 с.

 2. Вікова та педагогічна психологія. За ред. Скрипченка О.В. – К.: Просвіта, 2001. – С. 260-280.

 3. Крайг Г. Психология развития. – СПб.: Питер, 2000. – С. 825-918.

 4. Психология возрастных кризисов/ Хрестоматия. Сост. К.В.Сельченок. – Мн.: Харвест, 2003. – С. 455-476.

 5. Психология старости: Хрестоматия. – Самара: Бахрат-М, 2004. – 736 с.

 6. Психология человека от рождения до смерти: Психологический атас человека / Под ред. А.А. Реана. – СПб.: Евро-Прайм, 2007. – С. 546-612.

 7. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія. – К.: Академвидав, 2009 – С. 323-346.

 8. Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А. Вікова психологія. – К.: Центр учбової літератури, 2012.

V. Індивідуальна навчально-дослідна робота

Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Психологія вікова» – це вид навчально-дослідної роботи студента, яка містить зміст та аналіз результатів дослідницької діяльності, відображає певний рівень його практичної навчальної компетентності.

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.

Форма ІНДЗ: завершена практична дослідницька робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних і семінарських занять.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]