Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Информатика. 1я лекция_курс_TZN.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
359.94 Кб
Скачать

34 Дидактичні основи технічних засобів і технологій навчання

Ключові слова: засоби навчання, технічні засоби навчання, наочність, дидактичні функції, педагогічні вміння, технічні вміння, комп’ютерна технологія навчання, оцінювання знань, рейтинг, тест, тестування, діяльність.

5.1. Засоби навчання. Функції та ознаки засобів навчання.

Засоби навчання – це частина навчального обладнання закладів освіти або сукупність матеріальних об’єктів, які використовуються як джерело знань та сприяють організації пізнавальної діяльності та виховного впливу на учнів, студентів і виконують функції навчальних посібників.

Засоби навчання – сукупність матеріальних засобів, яким притаманні певні дидактичні функції

За функціями у навчально-виховному процесі засоби навчання поділяються на такі групи:

 1. засоби подання інформації (аудиторна дошка, плакати, підручники, навчальні посібники, звукові записи, комп’ютерні програми подання інформації та ін.);

 2. засоби контролю знань (спеціальні контрольні машини, засоби без машинного контролю, комп’ютерні програми контролю знань та ін.);

 3. навчальні машини і тренажери;

 4. демонстраційні прилади та об’єкти;

 5. допоміжні засоби, які використовуються у навчальному процесі (довідкові пристрої, обчислювальна техніка тощо);

 6. технічні засоби, які задовольняють педагогічним та технічним вимогам перелічених вище груп засобів навчання.

За основними ознаками засоби навчання поділяють так.

 1. За способом використання на:

 • демонстраційні – це різноманітні засоби навчання, призначені для показу всій аудиторії слухачів одночасно;

 • роздаткові – це такі засоби навчання, що роздаються учням або студентам для безпосереднього детального ознайомлення або практично-лабораторного та дослідного використання.

 1. За способом фіксації інформації на:

 • природні, до яких належать усі натуральні об’єкти, що існують у незмінному природному стані;

 • дидактично препаровані, в яких зафіксовано зображення натуральних об’єктів із застосуванням оброблення промисловим способом;

 • текстові – такі, що містять текстову навчальну та програмно-методичну інформацію;

 • ілюстративні – в яких зображення об’єктів, явищ, процесів передано за допомогою художніх, графічних, схематичних, штрихових, фотографічних, кінематографічних та інших способів фіксації;

 • звукозаписи – такі, що створюються за допомогою будь-якої системи звукозапису й відтворюють звукову інформацію.

 1. За змістом засоби навчання поділяються на:

 • програмно-методичні, до яких належать усі навчальні програми;

 • навчаючі – такі, що використовуються як основні текстові та наочні дидактичні засоби;

 • допоміжні, до яких відносяться засоби навчання, що створені з метою закріплення знань та відпрацювання вмінь і навичок.

 1. За видами засоби навчання поділяються на:

 • типові, що розробляються з навчальною метою для навчальних закладів і мають обов’язковий характер;

 • трафаретні, що виготовляються друкарським способом, мають незмінну частину (текст або зображення, відтворені поліграфічно) та вільну площу для внесення змінної інформації – це зошити, карти, креслення, графіки, плани тощо;

 • індивідуальні – такі, що створюються кожного разу індивідуально кожним учнем.

 1. За походженням засоби навчання поділяються на:

 • натуральні природні – це незмінні предмети природи або зразки декоративно-прикладного мистецтва;

 • промислового виготовлення – це штучні та оброблені натуральні об’єкти та предмети, наприклад, моделі, макети, прилади, інструменти, апаратура, знаряддя тощо.

 1. За стадіями виготовлення засоби навчання поділяються на:

 • оригінали – це єдиний примірник авторської розробки, формуляр і авторський оригінал картографічного твору;

 • технічна документація, до якої відносяться технічне завдання, технічний опис, технічні умови;

 • виробничий (промисловий) виріб – це експериментальний зразок засобу навчання, в якому точно відтворено змістову інформацію авторської розробки, зовнішні ознаки чи частину їх;

 • зразок-еталон – це готовий вид продукції, який розглядається організацією-замовником і затверджується у встановленому порядку.

 1. За терміном зберігання розрізняють засоби навчання:

 • тимчасового (до 5 років) зберігання;

 • тривалого (понад 10 років) зберігання.

Отже, засоби навчання створюються і застосовуються, виходячи з цілей та задач навчального процесу, а також конкретного предметного змісту навчальних дисциплін. Їх повсякденне використання визначається методичною та організаційною доцільністю.

Усі засоби навчання, що застосовуються у навчальному процесі, використовуються для набуття знань, їх закріплення, для створення уявлень і понять, придбання навичок і умінь, для вирішення інших навчальних, наукових та виховних задач. Засоби навчання використовуються як під час навчальних занять, так і під час самостійної роботи студентів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.