Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
История психологии 2 семестр.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
77.31 Кб
Скачать

Змістовий модуль іv. Зародження та становлення світових психологічних шкіл у XIX – XX ст.

Семінар 12. Детермінація та зміст процесу становлення особистості в тлумаченні глибинної психології (2 год.)

 1. Зміст психоаналітичного підходу до проблеми становлення та функціонування особистості.

 2. Самість як базове поняття аналітичної психології, її динаміка.

 3. Особистість та її життєвий шлях в контексті індивідуальної психології А. Адлера.

Основна: 1, 4, 6, 7, 8, 20, 24, 25, 26, 29, 30.

Додаткова: 2, 7, 9, 16, 24, 26.

Семінар 13. Психологія як наука про поведінку людини (2 год.)

 1. Передумови виникнення біхевіоризму та його вплив на культуру суспільства.

 2. Ідеї Дж. Уотсона щодо вивчення та тлумачення поведінки людини.

 3. Зміст теорії оперантного біхевіоризму Б. Скіннера.

Основна: 1, 4, 6, 7, 8, 20, 29.

Додаткова: 11, 16, 24.

Семінар 14. Проблема взаємодії особистості та суспільства (2 год.)

 1. Боротьба несвідомих потягів людини з суспільними обмеженнями (З. Фрейд, А. Адлер, К. Хорні).

 2. Феномен втечі від свободи людиною як ознака її симбіозу з суспільством (Е. Фромм).

 3. Вияви Его-станів особистості в ході комунікативної взаємодії (Е. Берн).

 4. Продуктивні соціальні відносини особистості в тлумаченні К. Роджерса.

Основна: 1, 4, 6, 7, 9, 16, 29.

Додаткова: 2, 7, 16, 26, 27.

Семінар 15. Сенс життя як проблема психології ХХ ст. (2 год.)

 1. Дія особистісних конструктів як механізм цілепокладання особистості за Дж. Келлі.

 2. Шлях самоактуалізації особистості у баченні А. Маслоу.

 3. Відкритість досвіду та відкриття себе в досвіді – завдання особистості за К.Роджерсом.

 4. Логотерапія як засіб відновлення сенсу життя (В. Франкл).

Основна: 1, 7, 9, 15, 16, 21, 23, 29.

Додаткова: 16, 18, 25, 29, 30.

Семінар 16. Життєвий шлях особистості як психологічний феномен (2 год.)

 1. Стадії психосексуального розвитку за З. Фрейдом.

 2. Динаміка Его-ідентичності впродовж психосоціального розвитку в тлумаченні Е. Еріксона.

 3. Реалізація життєвого сценарію як предмет транзактного аналізу Е. Берна.

 4. Погляди вітчизняних психологів на вікову періодизацію життя людини (Л.С. Виготський, Д.Б. Ельконін).

Основна: 1, 6, 7, 9, 10, 12, 29.

Додаткова: 11, 14, 16, 17, 21, 29.

Семінар 17-18. Дихотомія – невротична / здорова особистість – як аспект аналізу психологічних концепцій (4 год.)

 1. Несвідоме як джерело невротизації особистості (З. Фрейд, А. Фрейд).

 2. Погляди К. Хорні на природу та вияви невротичної особистості.

 3. Невроз як наслідок дії перепон до особистісного зростання (А. Адлер).

 4. Характеристика продуктивної особистості в гуманістичному психоаналізі Е. Фромма.

 5. Зріла особистість в тлумаченні Г. Олпорта.

 6. Тлумачення поняття здорової особистості представниками гуманістичної психології (А. Маслоу, К. Роджерс).

Основна: 1, 4, 6, 7, 9, 16, 29.

Додаткова: 2, 7, 16, 26, 27.

Семінар 19. Проблема психологічного підґрунтя соціалізації особистості (2 год.)

 1. Біхевіоризм як вчення про контрольовану соціалізацію людини.

 2. Розвиток інтелекту як ключовий механізм формування особистості в контексті когнітивної психології (Дж. Келлі, Л. Фестінгер).

 3. Ідеї представників гуманістичної психології щодо змісту та механізмів соціалізації дитини.

 4. Сутність культурно-історичної теорії Л.С. Виготського.

 5. Погляди вітчизняних психологів Г.С. Костюка, Л.І. Божович на навчання та виховання як керовані процеси соціалізації.

Основна: 1, 4, 6, 7, 9, 16, 29.

Додаткова: 2, 7, 16, 26, 27.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.