Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КОНСПЕКТ- ТЕПЛО 12-04-2006.doc
Скачиваний:
113
Добавлен:
05.02.2016
Размер:
4.31 Mб
Скачать

Графік зміни теплових потоків по тривалості опалювального періоду.

Рис.2.2. Графік зміни теплових потоків по тривалості опалювального періоду.

За значенням сумарних теплових навантажень будується річний графік витрат

теплоти. Площа - це витрататеплотитаопалення, вентиляція та гаряче водопостачання за опалювальний період, тривалість якого складає , год.

Площа - річна витрата теплоти за 8400 год, тобто за рік. За графіком ( рис.2.2. ) вибирають обладнання джерела теплоти.

Середній та максимальний тепловий потік на гаряче водопостачання в неопалювальний період:

;

( 2.14 )

,

де - середній тепловий потік на гаряче водопостачання в неопалювальний період;

- середній тепловий потік на гаряче водопостачання в опалювальний період;

= 55;

- температура води в холодному водопроводі взимку (= 5);

- температура води в холодному водопроводі влітку (= 15);

- коефіцієнт, який залежить від особливостей гарячого водопостачання влітку.

= 0,8 - для звичайних міст;

= 1,2 – 1,5 - для курортних міст;

= 1 - для промислових підприємств.

Регулювання теплових навантажень.

Задачею регулювання є приведення у відповідність режимів відпустки теплоти та режимів споживання теплоти.

Регулювання поділяється на:

1.Центральне регулювання, яке здійснюється на джерелі теплоти.

2.Групове регулювання, яке здійснюється для груп споживачів в центральному тепловому пункті.

3.Місцеве регулювання, яке здійснюється для споживання в одній будівлі та в ІТП.

4.Індивідуальне регулювання, яке здійснюється безпосередньо біля пристрою який споживає теплоту.

Залежно від способу регулювання його поділяють на:

  • автоматичне;

  • ручне.

Тепловіддачу опалювального приладу визначають за формулою:

, ( 3.1 )

де - коефіцієнт теплопередачі від гріючого теплоносія (води) до навколишнього

середовища, Вт/;

- площа поверхні опалювального пристрою;

- різниця температур;

=

- коефіцієнт теплопередачі від поверхні опалювального пристрою до внутрішнього

повітря;

- площа поверхні;

- температура на поверхні опалювального пристрою;

- середня температура теплоносія в опалювальному пристрої, ;

- температура внутрішнього повітря.

Для гріючого теплоносія кількість теплоти яка передається в приміщення визначається за формулою:

, ( 2.16 )

де - теплоємність;

- витрата води через опалювальний пристрій;

- різниця температури води на вході та виході з опалювального пристрою;

- час роботи опалювального пристрою.

Регулювання теплових навантажень можна здійснити шляхом зміни:

    1. температури теплоносія (якісне регулювання);

    2. витрати теплоносія (кількісне регулювання);

    3. температури та витрати теплоносія (якісно-кількісне регулювання);

    4. часу роботи системи теплопостачання (переривчасте регулювання або регулювання перепустками).

Якісне регулювання.

В системах теплопостачання житлової забудови основним тепловим навантаженням є навантаження на опалення , яке складає більш ніж 70% загального теплового навантаження, тому центральне якісне регулювання здійснюється за навантаженням опалення на джерелі теплоти.Для регулювання навантажень на вентиляцію та гарячеводопостачання здійснюється місцеве кількісне регулювання в теплових пунктах.

Рис.3.1. Схема теплового пункту.

Метою регулювання на джерелі теплоти є регулювання температури мережної води залежно від температури зовнішнього повітря на виході з джерела теплоти.

Температура мережної води в подавальному трубопроводі визначається за формулою:

. ( 3.3 )

Температура води в зворотному трубопроводі:

. ( 3.4 )

Температура води після елеватора і перед системою опалення:

, ( 3.5 )

де - температура внутрішнього повітря;

- максимальна температура опалювальних пристроїв:

,

де - відносний тепловий потік на опалення:

,

де - будь-яка температура протягом опалювального періоду:+8;

0,8 – коефіцієнт, який залежить від типу опалювальних пристроїв (для радіаторів і

колекторів від 0,75 до 0,8);

- максимальна температура мережної води в подавальному трубопроводі при розрахунках температури зовнішнього повітря на опалення;

- максимальна температура мережної води в зворотному трубопроводі при розрахунках температури зовнішнього повітря на опалення;

- максимальна температура води перед системою опалення (при ).

Рис.3.2. Графіки якісного регулювання.

При якісному регулюванні витрата мережної води теплової мережі залишається постійною, тому гідравлічний режим роботи мережі сталий та не потрібно змінювати насоси на джерелі теплоти внаслідок зміни витрати води.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.