Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ЗКТ_підручник

.pdf
Скачиваний:
723
Добавлен:
10.04.2015
Размер:
17.29 Mб
Скачать

-контроль за обробкою в АСК перевізних документів, документів щодо додаткових зборів та штрафів з урахуванням електронного обміну даними; нарахування провізних платежів за вантажні перевезення;

-контроль в АСК за обліком, обробкою платежів, які надійшли на розподільчий рахунок залізниці від вантажовідправників (вантажоодержувачів) через установи банку в системі “ Клієнт-банк”, а також у порядку взаємозаліку за вантажні перевезення;

-контроль якості оформлення документів станціями та своєчасного надходження їх для обробки в АСК;

-контроль в АСК за матеріальним обліком бланків суворої звітності та голографічних захисних елементів;

-забезпечення клієнтів залізниці переліками, особовими рахунками, податковими накладними через Дирекцію залізничних перевезень, опорні станції та електронною поштою (згідно з укладеними договорами);

-проведення аналізу та підготовка матеріалів щодо претензій вантажовідправників (вантажоодержувачів), звіряння взаєморозрахунків із основними клієнтами залізниці з оформленням актів звіряння та своєчасне надання актів звірянь за перевезення вантажів у фінансово-економічну службу залізниці відповідно до розпоряджень Укрзалізниці та керівництва залізниці;

-у відповідності до Закону України “ Про податок на додану вартість” забезпечує ведення книги продажу та надання даних для складання податкової декларації у фінансово-економічну службу залізниці.

В АСК для ТехПД формуються довідки:

-про матеріальний облік бланків перевізних документів, голографічних номерів, використаних станціями;

-про обробку документів, оформлених через АРМ товарного касира;

-про облік платежів, що надійшли на розподільчий рахунок залізниці від вантажовідправників (вантажоодержувачів) через установи банку в АСК із системи “ Клієнт-банк”, а також тих, що надійшли взаємозаліком за вантажні перевезення.

Після закінчення звітного місяця в АСК формується статистична звітність у терміни та з номенклатури, передбаченої табелем форм звітності, затвердженої Укрзалізницею.

Взаємодія з іншими автоматизованими системами. Сервер станції

(регіону) взаємодіє з іншими АСК залізничним транспортом, може взаємодіяти з автоматизованими системами інших галузей та підприємств.

Обмін інформацією між різними системами АСК залізничного транспорту здійснюється за допомогою повідомлень, які формуються в автоматичному режимі і не потребують ніяких дій з боку користувачів системи. Інформація про прийняття повідомлень різними системами АСК надається користувачу у вигляді повідомлень 497. У випадку неприйняття повідомлення іншими системами АСК користувач повинен ввести повідомлення у ці системи так само, як і при відсутності АСК на станції.

158

Підсистема оперативної обробки перевізних документів та контролю за станом розрахунків з клієнтами (АРМ ТВК). Починаючи з

2002 року на залізницях України триває процес впровадження Підсистеми оперативної обробки перевізних документів та контролю за розрахунками. На початок 2006 року АРМ ТВК був впроваджений на 248 вантажних станціях.

В Укрзалізниці затверджена Програма розвитку комплексної інформатизації комерційного господарства залізниць України на 2006 - 2009 роки. Фахівцями залізниць та Укрзалізниці розроблено графік впровадження АРМ ТВК на 2006 та подальші роки.

Укрзалізницею визначені пріоритети впровадження автоматизованих систем у комерційному господарстві для забезпечення до кінця 2006 року стовідсоткового оформлення перевізних документів через АРМ ТВК. Залізницями укладено договори з розробником на постачання програмно-апаратного комплексу щодо впровадження АРМ ТВК. Станом на початок грудня 2006 року залізницями забезпечено впровадження АРМ ТВК на 873 вантажних станціях залізниць України, облаштовано 1205 робочих місць. Тим самим забезпечено 100% оформлення перевізних документів через АРМ ТВК.

Для забезпечення каналами зв’язку з метою впровадження АРМ ТВК фахівцями залізниць та Укрзалізниці проводились роботи з випробування альтернативних каналів зв’язку: надання послуг через мобільного оператора та супутникового зв’язку.

Підсистема обліку перебування вагонів на підїзних коліях. Для виконання операцій з обліку знаходження вагонів та автоматизованого нарахування плати за користування ними на під’їзних коліях Укрзалізницею з розробником укладено договір на розроблення відповідного програмного забезпечення.

На базі Придніпровської залізниці в листопаді 2006 року відбулося комісійне приймання в дослідну експлуатацію “ Автоматизованої системи обліку роботи під’їзних колій прийомоздавальником станції” та “ Автоматизованого обліку перебування вантажних вагонів на під’їзних коліях та нарахування плати за користування ними”.

За допомогою програмного забезпечення автоматизованої системи паспортизації, експлуатації, контролю під’їзних колій промислових підприємств введено близько 5 тис. договорів на подачу та забирання вагонів, на експлуатацію залізничної під’їзної колії. Впровадження зазначеного програмного забезпечення дозволило сформувати нормативно-довідкову інформацію для АСК ВП УЗ (автоматизована система керування вагонним парком Укрзалізниці). Протягом четвертого кварталу 2006 року проводилася робота щодо тестування програмного забезпечення, яке стосується особливостей місцевої роботи вантажної станції та забезпечено встановлення апаратного комплексу на робочих місцях прийомоздавальника вантажної станції.

159

7.8. Перспективи розвитку вантажної і комерційної роботи

Згідно з Концепцією Державної програми реформування залізничного транспорту, яка передбачає створення Державної акціонерної компанії “ Українські залізниці” ( ДАК “ УЗ”), на базі Головного комерційного управління планується створення департаменту комерційного господарства.

Для розширення функцій департаменту відносно організації перевезення у внутрішньому та міждержавному сполученнях, здійснення контролю розрахунків за перевезення, практичної реалізації маркетинговозбутової політики ДАК “ УЗ” і організації комерційної роботи з метою всебічного задоволення потреб користувачів послуг залізничного транспорту планується створення Центру транспортної логістики.

Функціональна діяльність Логістичного центру повинна охоплювати такі основні напрями: організація транспортних логістичних ланцюгів на основі планування та раціональної доставки вантажів з місць їх виробництва до місць споживання, підвищення і контроль рівня якості обслуговування вантажовласників, організація комплексного транспортноекспедиторського обслуговування при перевезенні вантажів залізницями.

Програма реформування залізничного транспорту ґрунтується на використанні інформаційних систем в технологічних процесах, пов`язаних з обробкою вантажів і документів на вантажі, що перевозяться, а також при взаєморозрахунках з користувачами транспортних послуг. В цьому напрямку з другої половини 2006 р. і особливо в 2007 р. потужними темпами проводилась робота по впровадженню автоматизованих робочих місць, які є складовими загальної автоматизованої системи управління комерційним господарством. Для впровадження автоматизованих систем на віддалених від магістральних ліній зв`язку станціях були випробувані і використовуються сучасні технології зв`язку – радіоканали різних мобільних операторів та супутникові канали зв`язку.

Станом на 01.07.2007 р. на 910 станціях і 1250 робочих місцях товарних касирів установлені комп`ютери, за допомогою яких обробляються перевізні документи, і облаштовано 1240 робочих місць для обробки облікових документів із взаєморозрахунків з клієнтами на базі інформації про фактичне місцезнаходження вагона, технічні можливості підприємств з обробки вагонів, існуючі умови договорів між клієнтами і залізницею.

Одна з частин інформаційної моделі вантажних перевезень, яка необхідна для контролю термінів доставки вантажів, а також одержання об`єктивних аналізів обсягів перевезень, визначення ефективності роботи альтернативних перевізників, – це підсистема оперативної обробки перевізних документів і контролю за станом розрахунків з клієнтами. Результати обробки перевізних та облікових документів з автоматизованих систем на робочих місцях передаються для нарахування різних видів

160

платежів у єдину електронну базу для подальшої обробки, формування звітності за реальними подіями, подальшого використання електронних документів. Платежі, що нараховані за перевезення, безпосередньо передаються у “ фінансову” модель залізниці для розрахунку сальдо платника без перевірки нарахувань в єдиному технологічному центрі обробки документів (ТехПД). Якість нарахувань перевізних платежів при використанні таких технологій суттєво підвищилась, про що свідчать систематичні порівняльні аналізи “ недоборів-переборів”.

Функціонування єдиної бази залізничних перевізних документів створює можливість побудови нових технологій в роботі з відправниками та одержувачами вантажів з оформлення і підпису договорів, розрахунків документів засобами веб-офісу (рис. 7.3) по мережі Інтернет та використання цифрового підпису. В основі такого електронного документообігу лежить обмін даними автоматизованих систем залізниці і клієнта. Інтеграція інформаційних систем із суміжниками реалізується декількома шляхами. Це – передача даних електронного перевізного документа у вигляді повідомлення безпосередньо в АРМ товарного касира

засобами електронної пошти,

а також використання проміжного “ модуля”

– АРМ “ вантажовідправника”

для введення даних в обсягах перевізного

документа безпосередньо у відправника з автоматичною передачею даних цього документа для нарахування платежів.

Рис. 7.3. Веб-офіс

У2007 р. випробування взаємодії інформаційних систем проходило

впроцесі проведення експерименту з безпаперової технології. Для

161

проведення його були вибрані декілька підприємств Донецької залізниці (рис. 7.4), визначені потоки вантажів і вагонів. В межах проведення експерименту на сумісних нарадах з вантажовласниками розроблена Тимчасова технологія перевезень з оформленням електронної копії перевізних документів.

Технологія і програмний комплекс, які розроблені, забезпечують підприємства інформацією про прогнозний час прибуття вантажів і порожніх вагонів.

Створення та функціонування в Укрзалізниці єдиної бази електронних перевізних документів (рис. 7.5) дає можливість розширення полігону використання обміну даними в межах ОСЗ (організація співробітництва залізниць), яка включає 27 країн. Існуючі потоки інформації беруть участь в обробці автоматизованими системами всіх рівнів для нарахування попередніх платежів, прогнозу обсягів роботи підрозділів транспорту, використовуються на станціях призначення для розрахунку остаточних платежів.

Рис. 7.4. Проведення експерименту за безпаперовою технологією

162

 

 

 

 

 

 

 

 

.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFTMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І

Н

Т

Е

Р

Н

Е

Т

I

F

T

M

I

N

9

7 .

A

Рис. 7.5. Єдина база електронних перевізних документів

163

Кількість електронних документів, які отримуються Головним інформаційним центром Укрзалізниці з Росії і Білорусі, збільшується, але для автоматизації технологічних циклів обробки необхідне стовідсоткове забезпечення повноти надходження і висока якість електронних документів. Керівництво Укрзалізниці направило проекти угод про інформаційний обмін залізничним адміністраціям Польщі, Словаччини, Угорщини, а також звернулось з ініціативою про організацію електронного документообігу до адміністрацій країн СНД і Балтії.

В 2007 р. Укрзалізницею сумісно з АТ ПКП Карго та АТ “ Райліон Дойчланд” підготовлено проект угоди про електронний обмін даними в міжнародному вантажному сполученні, який проходить процедуру узгодження причетними сторонами.

Досягнутий залізницями України рівень автоматизації в управлінні процесом перевезень обумовив актуальність питань щодо необхідності зміни форм та структури самих перевізних документів з метою спрощення оформлення і полегшення їх обробки через автоматизовані системи. Це питання найближчої перспективи і Укрзалізниця буде виходити з пропозиціями можливості скасування (анулювання) вагонного листа, розроблення форми перевізного документа без зворотного боку.

Автоматизація взаємодіючих бізнес-процесів перевезень вантажів пов`язана із створенням повного електронного обігу документів від зародження потоків вантажів, їх перевезення та до кінцевих операцій. Розвиток інформаційного обміну з сусідніми державами і членами ОСЗ по забезпеченню попереднього інформування, скорочення часу знаходження вантажів під митними операціями, повний контроль за просуванням вантажу створить передумови залучення додаткових обсягів перевезень і підвищення конкурентоспроможності залізниць.

Укрзалізниця є активним учасником реалізації програми інтеграції України в Європейський союз. З метою зближення транспортних систем, які діють в країнах Західної Європи, Східної Європи та Азійських країнах, на протязі 2003-2006 років у межах Сумісної робочої групи Комітету залізничного транспорту (ЦІТ) і Комітету Організації співробітництва залізниць (ОСЗ) Укрзалізниця брала найактивнішу участь у створенні уніфікованої транспортної накладної ЦІМ/СМГС.

Для отримання досвіду застосування накладної ЦІМ/СМГС ще до введення її в дію Укрзалізницею в липні 2006 року було ініційоване проведення експериментального перевезення першого поїзда з 27 вагонів, які були оформлені накладною ЦІМ/СМГС, із станцій Донецьк Донецької залізниці та Нижньодніпровськ Придніпровської залізниці Укрзалізниці призначенням на станції Німеччини.

Після офіційного введення в дію у вересні 2006 року накладної ЦІМ/СМГС Укрзалізниця продовжила сумісно із спеціалістами Німецьких, Польських, Словацьких і Чеських залізниць узгодження умов перевезень за цією накладною.

164

З початку 2007 року здійснюються систематичні перевезення вантажів з оформленням накладних ЦІМ/СМГС із країн Західної Європи призначенням на станції України. В січні 2007 року було перевезено контейнерний поїзд із 30 вагонів з запчастинами із станції Майнц (Німеччина) на станцію Запоріжжя-1 (Україна) на адресу ЗАТ “ Запорізький автомобільний завод” з оформленням накладних ЦІМ/СМГС. Починаючи з 1 лютого 2007 року такі перевезення виконуються щотижнево. З березня 2007 року перевозяться з Чехії деревостружкові плити призначенням на станцію Костополь з накладними ЦІМ/СМГС.

Проводиться відповідна робота по збільшенню перевезень вантажів у країни Західної Європи. Вагомим кроком у забезпеченні міжнародних перевезень вантажів, скороченні вимог щодо додержання формальностей, а також видів і тривалості державного контролю і методів його проведення на кордоні стало приєднання України до Міжнародної конвенції про узгодження умов проведення контролю вантажів на кордоні 1982 року.

Крім того, Україна бере участь в роботі над проектом “ Конвенції щодо процедури міжнародного митного транзиту при перевезенні вантажів залізничним транспортом з використанням накладної СМГС”. Підписання цієї Конвенції є першочерговим завданням для удосконалення процедури перетину державних кордонів.

Протягом останніх років Укрзалізниця реалізує широкомасштабні заходи з автоматизації технологічних процесів у комерційному господарстві. Це завдання вирішується шляхом комплексної інформатизації з використанням сучасних інформаційних технологій та обумовлює автоматизацію оформлення перевізних документів на перевезення вантажів.

З метою створення машинно-орієнтованого бланка перевізного документа Укрзалізницею розроблена нова форма перевізного документа для перевезення вантажів територією України у внутрішньому сполученні. Нова форма цього документа передбачає розміщення всіх відомостей про перевезення на одному боці бланка.

За даними перевізного документа автоматично виконується нарахування перевізних платежів. Впровадження логічного контролю та автоматичне нарахування плати повністю виключає вплив людського фактора в оформленні документів на перевезення вантажів.

Проведення такої цілеспрямованої роботи дає відчутні результати. За останні роки обсяги перевезення вантажів залізницями України постійно зростали і перевищили у 2007 році в цілому 515 млн т за рік (це більше, ніж обсяг перевезень німецьких і польських залізниць разом узятих), в т.ч. близько 60 млн т транзитних вантажів.

165

Питання для самоконтролю

1.Охарактеризуйте комерційну діяльність залізниць на сучасному етапі розвитку.

2.Які види сполучень та які відправки характерні для залізниць

України?

3.В чому полягає різниця між плановими перевезеннями та перевезеннями за пред`явленням?

4.В якому випадку вантажовідправник і залізниця звільняються від відповідальності за невиконання плану перевезень?

5.Які вимоги Статуту залізниць України щодо споруд і пристроїв вантажного господарства?

6.Наведіть основні вимоги щодо вантаження та розміщення вантажів на залізничному рухомому складі.

7.Зміст та призначення кожного перевізного документа.

8.Інформатизація як сучасний напрям розвитку комерційного господарства Укрзалізниці.

9.Основні функції АРМ товарного касира та АРМ прийомоздавальника.

10.Які перспективи розвитку вантажного та комерційного господарства залізниць?

166

8. СИСТЕМА ТА ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ ПАСАЖИРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

8.1. Загальна характеристика господарства, структура та функції управління

Залізниці України щоденно перевозять 1.4 млн пасажирів, а у суботні

та вихідні дні – до 2 млн, середня

відстань перевезення пасажирів –

95,5 км; парк пасажирських вагонів –

понад 10000 одиниць, із них 52 %

плацкартних, більше 1400 електросекцій, 270 дизель-поїздів. У складі залізниць – 123 вокзали.

Для виконання роботи з перевезення та обслуговування техніки на залізницях діє система управління пасажирськими перевезеннями і обслуговування пасажирського господарства.

Схема управління пасажирськими перевезеннями (зверху донизу) така: Головне пасажирське управління Укрзалізниці (ЦЛ), пасажирські служби залізниць (Л), дирекції з обслуговування пасажирів (ДН), деякі пасажирські вагонні депо, пасажирські станції, вокзали.

До складу пасажирських вагонних депо входять: пасажирська технічна станція або ремонтно-екіпірувальне депо (РЕД), резерв провідників, контора обслуговування пасажирів. ЦЛ здійснює економічне та технічне управління пасажирськими перевезеннями, встановлює обсяги пасажирських перевезень в цілому по Укрзалізниці та по окремих залізницях, показники використання рухомого складу, розробляє тарифи на пасажирські перевезення, призначає поїзди далекого прямування та розробляє розклад їх руху, укладає угоди із сусідніми державами про міжнародне пасажирське сполучення, затверджує нормативні документи для залізниць, проводить нову технічну політику в пасажирському господарстві.

Л призначає місцеві та приміські пасажирські поїзди, оперативно регулює їх кількість та місткість, керує підлеглими підприємствами, організує роботу системи “ Експрес” на своїй території та її взаємодію із сусідніми залізницями.

ДН безпосередньо керує роботою вагонних пасажирських депо, пасажирських станцій, вокзалів, взаємодіє з локомотивними та моторвагонними депо, здійснює виробничо-господарську діяльність як господарська одиниця.

На пасажирській станції виконуються початково-кінцеві операції пасажирських поїздів, технічне обслуговування транзитних поїздів, на вокзалі – обслуговування пасажирів.

167