Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЕП (шпори№2.doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
927.23 Кб
Скачать

23.3.Міжнародні екологічні організації (загальна характеристика).

Охороною навколишнього середовища займаються спеціалізовані установи і органи ООН, міжурядові організації, міжнародні неурядові організації, регіональні органи.

Всі міжнародні організації можна розділити на три групи: природоохоронного напряму (ЮНЕП, МСОП), комплексного природоохоронного профілю (ФАО, ВОЗ, ВМО), спеціального природоохоронного профілю (охорона перелітних птахів, рибних запасів, міжнародних річок і т.п.). Ведуча роль в міжнародній екологічній співпраці належить Організації Об'єднаних Націй, її спеціалізованим установам. Її мета і задача — в наданні сприяння дозволу міжнародних проблем в галузі економічного, соціального життя, охорони здоров'я, підвищення рівня життя населення, дотримання прав людини.

Генеральна Асамблея ООН визначає основні напрями екологічної політики міжнародного співтовариства, розробляє принципи взаємостосунків держав з охорони довкілля, ухвалює рішення про проведення міжнародних конференцій з найважливіших проблем навколишнього середовища, розробляє проекти міжнародних конвенцій, рекомендації з охорони довкілля, сприяє розвитку співпраці держав з метою захисту навколишнього середовища.

Одним з головних органів ООН є Економічна і Соціальна Рада (ЕКОСОР), в рамках якої діють функціональні та регіональні комісії і комітети. Всі ці органи разом з іншими політичними, економічними і соціальними питаннями займаються екологічними проблемами. Разом з тим система ООН має спеціальний центральний орган, який займається виключно охороною навколишнього середовища.

Програма ООН по навколишньому середовищу (ЮНЕП) створена резолюцією Генеральної Асамблеї ООН в 1972 р. відповідно до рекомендацій Стокгольмської конференції ООН з навколишнього середовища.

Організація Об'єднаних націй з культури, науки, освіті (ЮНЕСКО) створена в 1948 р. зі штаб-квартирою в Парижі, займається керівництвом екологічними програмами.

Міжнародний союз охорони природи і природних ресурсів — (МСОП) — створений в 1948 р. Це неурядова міжнародна організація, основна задача якої — а розвитку міжнародної співпраці держав, збереженні природних екосистем, рослинного і тваринного світу; збереженні рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин, пам'ятників природи; організації заповідників, резерватів, національних природних парків; екологічній освіті.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВОЗ), створена в 1946 р., займається питаннями охорони здоров'я людини в аспекті взаємодії його з навколишнім середовищем, здійснює санітарно-епідеміологічний моніторинг навколишнього середовища, узагальнює дані про захворюваність людей у зв'язку зі станом навколишнього середовища, проводить санітарно-гігієнічну експертизу навколишнього середовища.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) створено в 1957 р. для виконання програми забезпечення ядерної безпеки і охорони навколишнього середовища від радіоактивного забруднення.

Сільськогосподарська і продовольча організація Об'єднаних Націй (ФАО) створена в 1945 р. Сфера її діяльності — екологічні проблемами в с/г: охорона і використовування земель, водних ресурсів, лісів, тваринного світу, біологічних ресурсів Світового океану.

Міжнародна морська організація, створена в 1948 р., діє в області морського судноплавства і охорони моря від забруднення; бере участь в розробці міжнародних конвенцій по боротьбі із забрудненням моря нафтою і іншими шкідливими речовинами.

Всесвітня метеорологічна організація ООН (ВМО) створена в 1947 р. Її задача: вивчення і узагальнення ступеня дії людини на погоду і клімат планети в цілому і по окремих регіонах. Вона діє в рамках глобальної системи моніторингу навколишнього середовища (ГСМНС).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]