Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пасобие Xl / Ekonomichna informatyka.doc
Скачиваний:
303
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
11.14 Mб
Скачать

4 Робота з електронною таблицею

4.1 Додавання елементів електронної таблиці

У процесі форматування та редагування таблиць документів часто доводиться змінювати порядок проходження рядків, стовпців і комірок, що містять дані. Ця процедура виконується за допомогою контекстного меню, яке забезпечує переміщення, копіювання та зсув виділених об’єктів листа в будь-якому напрямку.

Для вставлення порожнього стовпця потрібно виділити стовпець таблиці, перед яким мають намір його розмістити, і виконати команду Вставить→Столбец. За цією самою командою вставляється задане число стовбців, але для цього заздалегідь виділяється відповідне число стовпців таблиці. Аналогічні дії виконуються і з рядками.

Для вставлення комірок потрібно скористатися командою Вставка→Ячейки, яка активізує вікно Добавление ячейки, або діапазону комірок у заповнену таблицю, що супроводжується зсувом цілого ряду її комірок. Напрям зсуву (праворуч або вниз) задається користувачем. Число вставлених комірок визначається числом комірок у виділеному діапазоні. На практиці для швидкого вставлення комірок часто використовують комбінацію клавіш Ctrl+Shift+=. За допомогою вікна Добавление ячейки в таблицю можна добавляти не тільки комірки, а й рядки та стовпці.

Вилучення непотрібних рядків, стовпців і комірок здійснюється за командою Правка→Удалить, яка активізує діалогове вікно Удалить ячейку. За структурою це вікно аналогічне вікну Добавление ячейки, але всі його параметри виконують протилежну дію – вилучення.

Пошук заданого фрагмента робочого листа (книги) здійснюється за командою Правка→Найти, яка викликає діалогове вікно Найти. У полі цього вікна вводиться фрагмент пошуку. Це може бути частина формули, заголовка або тексту, а також характерне слово або символ. Важливо, щоб введеного фрагмента вистачало для його однозначного пошуку. У вікні Найти задаються також режими та зона пошуку.

Після виявлення потрібного фрагмента за командою Заменить вікна Найтиактивізується поле Заменить, в яке вводиться нову редакцію фрагмента.

4.2 Робота з книгами в Excel

У Excel над книгами можна виконувати такі операції:

 • Створення нової книги.

 • Збереження книги.

 • Здійснюється за командою Сохранить чи Сохранить как з меню Файл. Перша команда зберігає файл під новим ім’ям, а друга – під його первинним ім’ям.

 • Відкриття робочої книги.

 • Відкриття збереженої раніше книги здійснюється за командою Файл→Открыть або комбінації клавіш Ctrl+O. При цьому активізується діалогове вікно Открытие документа, де вибирається потрібна папка та переглядається її вміст.

 • Закриття книги.

 • Виконується за командою Файл→Закрыть за допомогою комбінації клавіш Ctrl+F4, або за допомогою червоної кнопки з хрестиком у верхньому правому куті вікна.

 • Перейменування робочої книги.

 • Виконується за командою Переименовать з контекстного меню або за допомогою подвійного натискання лівої клавіші миші на назві листа.

 • Передача книги в об’єкти Windows.

 • Ця операція виконується за командою Отправить. У підменю вікна вибирається пункт призначення, наприклад Диск А, Мои документы,MSOutlook.

 • Вилучення робочих книг.

 • Виконується за допомогою команди Удалить.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Пасобие Xl