Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пасобие Xl / Ekonomichna informatyka.doc
Скачиваний:
303
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
11.14 Mб
Скачать

Висновки

Отже, електронна таблиця Microsoft Excel має потужні можливості для створення бази даних. В Excel базою даних є список. Список – електронна таблиця, яка містить зв’язану, упорядковану інформацію, що об’єднана за певною ознакою. Список містить поля та записи. Поле – певна характеристика об’єкта, а запис – це повна характеристика об’єкта. Для введення, редагування та пошуку інформації за певними критеріями застосовують форму. Для обробки даних використовують сортування та фільтрацію даних за певними критеріями. Для одночасного пошуку інформації за певними критеріями та проведенню обчислень використовують функції бази даних.

Повинні знати

Після опрацювання теоретичного та практичного матеріалу за темою «Бази даних в Excel» студент повинен чітко розуміти призначення та застосування баз даних в Excel, знати та оперувати з основними поняттями баз даних на практиці, знати способи введення, редагування, пошуку даних і розрахунку даних з одночасним пошуком та вміти їх використовувати на практиці.

Усе це досягається за рахунок проведення лекційного заняття, обов’язкового самостійного опрацювання теоретичного матеріалу лекції за допомогою літературних джерел та практичної самостійної роботи з електронною таблицею Excel на персональному комп’ютері, підготовки вдома, виконання та захисту практичної роботи з даної тематики.

Контрольні питання

Запитання для самоперевірки та підготовки до поточного теоретичного контролю на лекції з дисципліни «Економічна інформатика» за темою «База даних в Excel»:

 1. Як управляють великими масивами даних в Excel?

 2. Що таке база даних?

 3. Що таке список в Excel?

 4. Які вимоги до списку?

 5. Як аналізують дані в списку?

 6. Які умови ставляться до баз даних?

 7. З яких елементів складається список?

 8. Які умови необхідно виконувати під час створення списку?

 9. Яка структура бази даних в Excel?

 10. Що є структурними компонентами бази даних?

 11. Що таке запис?

 12. Що таке поле?

 13. Що таке заголовний рядок?

 14. Як розміщують заголовок стосовно до інших даних?

 15. Як можна виділити заголовок?

 16. Як додаються нові дані?

 17. Яку можливість дає команда текст по стовпцях?

 18. Що таке форма?

 19. З яких елементів складається вікно форми?

 20. Що можна виконувати за допомогою форми?

 21. Як за допомогою форми шукати записи у списку?

 22. Що таке критерій?

 23. Що використовують для пошуку числових значень у критеріях?

 24. Як за типом поділяють критерії? Визначення кожного типу.

 25. Як вибрати критерій?

 26. Що таке сортування?

 27. Що таке порядок сортування?

 28. Як впорядкувати таблицю за значенням деякого поля?

 29. Що таке порядок сортування користувача? Як його задати?

 30. Що таке фільтрація даних?

 31. Які типи фільтрів є в Excel? Дати їх визначення.

 32. Як використовують фільтри в Excel?

 33. Кроки використання розширеного фільтра.

 34. Що таке функції баз даних?

 35. Як активізувати функції баз даних?

 36. Приклади функцій баз даних.

 37. Синтаксис функцій баз даних.

Список літератури

1. Ярмуш О. В., Редько М. М.. Інформатика і комп’ютерна техніка: Навч. посібник. – К.: Вища освіта, 2006. – 359 с. – С. 239 – 240.

2. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник / За ред. В. А. Баженова. – К.: Каравела, 2003. – 464 с. – С. 241–245.

3. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Посібник / За редакцією О. І. Пушкаря. – К.: ВЦ «Академія», 2001.– 696 с. – С. 413 – 425.

4. Баженов В. А. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. – 2-ге видання. – К.: Каравела, 2007.– 640 с. – С. 325 – 333.

5. Тхір І. Л., Галушка В. П., Юзьків А. В. Посібник користувача ПК. – Друге видання. – Тернопіль: СМП «Астон», 2002. – 718 с. – С. 622 – 629.

6. Бондаренко С., Бондаренко М. Excel 2003: Популярный самоучитель. – СПб.:Питер, 2005. – 320 с. – С. 251 – 264.

7. Кузьмин В. Microsoft Office Excel 2003: Учебный курс. – СПб.:Питер, 2004. – 493 с. – С. 162 – 191.

8. Юдин В. И. Ученик в Microsoft Excel XP. – Краматорск.: электронный учебник. – Глава 7. Списки и базы данных.

9. Глушков С. В., Сурядний О. С. Персональний комп’ютер. – Харків: Фоліо, 2007. – 509 с. – С. 294 – 299.

10. Дибкова Л. М. Інформатика і комп’ютерна техніка: Навч. посіб. – Вид. 2-ге, перероб., доп. – К.: Академвидав, 2007. – 416 с. – С. 180 – 188.

11. Корнеев В. П., Николайчук В. И. Информатика и компьютерная техника: Учебное пособие в 4-х частях. – Часть III: Обработка информации с помощью электронных таблиц Microsoft Excel. – 2-е издание. – К.: ПП Графіка, 2005. – 270 с. – С. 85 – 100.

12. Информатика для юристов и экономистов / Под ред. С. В. Симоновича. – СПб.: Питер, 2001. – 688 с. – С. 501 – 509

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Пасобие Xl