Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
М2Т12.рикетсії, хламідії, мікоплазми для виклад...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.11.2019
Размер:
219.65 Кб
Скачать

17

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Національний медичний університет імені о.О.Богомольця

“Затверджено”

на методичній нараді

кафедри мікробіології,

вірусології та імунології

Завідувач кафедри

академік НАН України

професор Широбоков В.П.

__________________________

“___” _______________2008 р.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ

Навчальна дисципліна

МІКРОБІОЛОГІЯ, ВІРУСОЛОГІЯ ТА ІМУНОЛОГІЯ”

Модуль № 2

Спеціальна, клінічна та екологічна мікробіологія.

Змістовий модуль № 12

Патогенні прокаріоти і еукаріоти.

Тема заняття

Рикетсії, хламідії, мікоплазми. Мікробіологічна діагностика рикетсіозів, мікоплазмозів, хламідіозів.

Курс

3-й

Факультет

Медичний

Методичні рекомендації розробила: асистент Кудрявська В.М.

Київ – 2008

  1. Конкретні цілі:

  • Вивчити класифікацію і основні біологічні властивості рикетсій, хламідій і мікоплазм, ознайомитись з патогенезом і лікуванням захворювань, які вони викликають.

  • Проаналізувати схеми мікробіологічної діагностики рикетсіозів, хламідіозів і мікоплазмозів.

  • Вивчити морфологічні і тинкторіальні властивості рикетсій і хламідій в демонстраційних препаратах.

  • Засвоїти методи серологічної діагностики висипного тифу і Ку-гарячки.

  • Ознайомитись з препаратами, які використовують для діагностики, специфічної профілактики і лікування рикетсіозів.

2. Базовий рівень підготовки.

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

Анатомія людини

Аналізувати інформацію про будову тіла людини, системи, що його складають, органи і тканини

Гістологія, цитологія, ембріологія

Інтерпретувати мікроскопічну та субмікроскопічну структуру клітин

Медична і біологічна фізика

Трактувати загальні фізичні та біофізичні закономірності, що лежать в основі біологічних процесів.

Медична біологія

Пояснювати на молекулярно-біологічному та клітинному рівні закономірності біологічних процесів

Медична хімія

Трактувати загальні фізико-хімічні закономірності, що лежать в основі процесів розвитку клітин

3. Організація змісту навчального матеріалу.

3.1 Зміст теми:

На практичному занятті студенти вивчають класифікацію і біологічні властивості рикетсій, хламідій і мікоплазм, знайомляться з патогенезом і імуногенезом захворювань, які ці мікроорганізми викликають; вивчають під мікроскопом препарати рикетсій, зафарбовані за методом Здродовського, вчаться на препаратах, отриманих від хворого на урогенітальний хламідіоз, виявляти включення хламідій в клітинах циліндричного епітелію уретри. Студенти аналізують методи лабораторної діагностики рикетсіозів, хламідіозів і мікоплазмозів, здійснюють облік реакції аглютинації рикетсій (РАР), зв’язування комплементу (РЗК), непрямої гемаглютинації (РНГА), поставлених з метою серодіагностики рикетсіозів, знайомляться з препаратами, які використовуються для діагностики, специфічної профілактики і лікування рикетсіозів.

Виконані завдання студенти записують у протокол та підписують його у викладача.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.