Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
М2Т13.спірохетози для викладачів.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
218.62 Кб
Скачать

14

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Національний медичний університет імені о.О.Богомольця

“Затверджено”

на методичній нараді

кафедри мікробіології,

вірусології та імунології

Завідувач кафедри

академік НАН України

професор Широбоков В.П.

__________________________

“___” _______________200 р.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ

Навчальна дисципліна

МІКРОБІОЛОГІЯ, ВІРУСОЛОГІЯ ТА ІМУНОЛОГІЯ”

Модуль № 2

Спеціальна, клінічна та екологічна мікробіологія

Змістовний модуль

12

Патогенні прокаріоти та еукаріоти

Тема заняття

Спірохети. Мікробіологічна діагностика спірохетозів

Курс

3-й

Факультет

Медичний

Автор методичних рекомендацій професор Салата Ольга Вячеславівна

Київ – 2008

1.Конкретні цілі:

 • Засвоїти біологічні властивості спірохет.

 • Оволодіти методами лабораторної діагностики сифілісу, поворотного тифу та лептоспірозу.

 • Вивчити препарати, що використовуються для діагностики, специфічної профілактики та терапії спірохетозів.

2. Базовий рівень підготовки.

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

Анатомія людини

Аналізувати інформацію про будову тіла людини, системи, що його складають, органи і тканини

Гістологія, цитологія, ембріологія

Інтерпретувати мікроскопічну та субмікроскопічну структуру клітин

Медична і біологічна фізика

Трактувати загальні фізичні та біофізичні закономірності, що лежать в основі біологічних процесів.

Медична біологія

Пояснювати на молекулярно-біологічному та клітинному рівні закономірності біологічних процесів

Медична хімія

Трактувати загальні фізико-хімічні закономірності, що лежать в основі процесів розвитку клітин

 1. Організація змісту навчального матеріалу.

3.1 Зміст теми:

На практичному занятті студенти вивчають історію відкриття та вивчення спірохет, біологічні властивості спірохет, закономірності патогенезу, особливості імунітету, методи діагностики сифілісу, поворотного тифу та лептоспірозу, препарати для діагностики, специфічної профілактики та терапії спірохетозів. Виконані завдання студенти записують у протокол та підписують його у викладача.

  1. Теоретичні питання до заняття:

 • Загальна характеристика родини спірохет. Класифікація.

 • Історичні дані про збудників поворотного тифу, сифілісу, лептоспірозів .

 • .Збудник сифілісу. Біологічні властивості. Патогенез і імунітет. Мікробіологічна діагностика і специфічна терапія сифілісу .

 • Лептоспіри, їх характеристика, класифікація. Патогенез, імунітет і мікробіологічна діагностика лептоспірозів. Специфічна профілактика і терапія.

 • Борелії, біологічні властивості. Роль в патології людини. Збудники епідемічного і ендемічного поворотних тифів. Патогенез, імуногенез і мікробіологічна діагностика поворотного тифу. Специфічна профілактика і терапія поворотного тифу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.