Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
М2Т06.шигели для викладачів.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.09.2019
Размер:
118.78 Кб
Скачать

9

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Національний медичний університет імені о.О.Богомольця

“Затверджено”

на методичній нараді

кафедри мікробіології,

вірусології та імунології

Завідувач кафедри

академік НАН України

професор Широбоков В.П.

__________________________

“___” _______________200 р.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ

Навчальна дисципліна

МІКРОБІОЛОГІЯ, ВІРУСОЛОГІЯ ТА ІМУНОЛОГІЯ”

Модуль № 2

Спеціальна, клінічна та екологічна мікробіологія

Змістовий модуль № 12

Патогенні прокаріоти і еукаріоти

Тема заняття

Шигели. Мікробіологічна діагностика дизентерії.

Курс

3-й

Факультет

Медичний

Методичну розробку склав: старший викладач Фурман А.А.

Київ – 2008

 1. Конкретні цілі:

 • Інтерпретувати біологічні властивості шигел.

 • Пояснювати патогенетичні закономірності дизентерії, викликаної шигелами.

 • Визначати методи мікробіологічної діагностики, етіотропної терапії та профілактики бактеріальної дизентерії.

2. Базовий рівень підготовки.

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

Анатомія людини

Аналізувати інформацію про будову тіла людини, системи, що його складають, органи і тканини

Гістологія, цитологія, ембріологія

Інтерпретувати мікроскопічну та субмікроскопічну структуру клітин

Медична і біологічна фізика

Трактувати загальні фізичні та біофізичні закономірності, що лежать в основі біологічних процесів.

Медична біологія

Пояснювати на молекулярно-біологічному та клітинному рівні закономірності біологічних процесів

Медична хімія

Трактувати загальні фізико-хімічні закономірності, що лежать в основі процесів розвитку клітин

 1. Організація змісту навчального матеріалу.

3.1 Зміст теми:

На практичному занятті студенти вивчають морфологічні, культуральні, біохімічні та серологічні властивості шигел, класифікацію шигел, патогенез дизентерії, методи мікробіологічної діагностики дизентерії, препарати специфічної профілактики.

Виконані завдання студенти записують у протокол та підписують його у викладача.

  1. . Теоретичні питання до заняття:

 • Загальна характеристика роду шигел.

 • Біологічні властивості шигел.

 • Сучасна класифікація шигел.

 • Фактори вірулентності шигел.

 • Патогенез дизентерії.

 • Імунітет.

 • Методи мікробіологічної діагностики дизентерії.

 • Профілактика і препарати специфічної терапії.

  1. . Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

 • Студенти мікроскопують препарати з чистих культур шигел (вивчення морфології).

 • Вивчають ріст шигел на середовищах Ендо і Плоскірєва.

 • Вивчають ферментативну активність шигел на середовищі Гіса.

 • Складають схему мікробіологічної діагностики бактеріальної дизентерії.

 • Проводять серологічну ідентифікацію виділеної копрокультури в РА на склі.

  1. . Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент на занятті:

Термін

Визначення

1

2

Дизентерія

Це гостра чи хронічна інфекційна хвороба, що характеризується проносом, ураженням слизової оболонки товстої кишки та інтоксикацією організму.

Види шигел

Sh.dysenteriae, Sh.flexneri, Sh.boydii, Sh.sonnei

Методи діагностики дизентерії

Основним методом мікробіологічної діагностики дизентерії є бактеріологічний: посів матеріалу на середовище збагачення та агар Плоскірєва, одержання чистої культури, вивчення її біохімічних властивостей та ідентифікація за допомогою полівалентних та моно валентних аглютинуючих сироваток.

Серологічну діагностику дизентерії проводять рідко. Об’ємну реакцію аглютинації з мікробними діагностикумами ставлять так само, як і реакцію Відаля. Більш достовірні результати отримують при постановці РНГА. Допоміжне значення для діагностики має також постановка алергічної внутрішньошкірної проби з дизентерином Цуверкалова.

Профілактика і терапія дизентерії

Для лікування використовують антибіотики після визначення антибіотикограми. Для лікування по епідпоказанням користуються бактеріофагом. При дисбактеріозі – препарати пробіотиків для корекції мікрофлори.

Вакцинопрофілактика шигельозів не ефективна.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.