Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
dmie.htm.lnk.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.11.2019
Размер:
133.79 Кб
Скачать

1.Історія укр.Символіки.

Укр. Держ. Символіка відображує традиц. укр нац символіку, що формувалася протя-гом тисячоліть і належить до найзмістов-ніших символіч. систем людства. Три́зуб — укр нац знамено у формі золотого тризубця особливої форми на синьому полі.З княжої доби збереглися тризуби на золотих і срібних монетах князя В.Великого.Тризуб став спадковим знаменом для нащадків Володимира.Крім монет, знак тризуба знайдено на цеглі і каменях церков, замків, палаців.Т. зазнавав змін включно з переходом до двозуба, але зберігав свою первісну структуру. вже з 12 ст., т. почав заміняти герб з святим архангелом Михаїлом. По відродженні української держави в 1917 році Мала Рада, а згодом і Центральна Рада прийняли Володимирів тризуб за держ. знамено УНР. Як герб Української Держави тризуб залишився за гетьманату, а далі й за Директорії. Нині за Конституцією України гол. елементом великого Держ. Герба України є т.-малий Держ. Герб України. Головні нац. Укр. кольори - це ж і б. Нац. кольором вважається також синій, який вживається окремо. Синій колір з'являється в українській символіці з середини XVII ст. як гетьманський. ЖБ поєднання має ще більш пізніше походження і пов'язане з пожалування в 1708 р. Карлом XII Мазепі права вживати як значків на піках коз. загонів, які прибули в білоруську ставку Карла XII в Горки. Під час громад.війни ЖБ колір придбав легітимність і вживався як нац.-ний військами Петлюри, Директорії і ЗУНР в Галичині, а під час другої світової війни - загонами Бандери. Нині - це офіц.. держ. колір прапора України. Держ.Герб України скл. з Малого і Великого гербів. Наразі використовується лише Малий, що був затверджений 19 лютого 1992 року. Великий герб України існує у вигляді законопроекту. Історія гербу пов*язана с тризубом та має великі хронолог. Рамки: від давніх часів до сьогодення. Держ. пра́пор Украї́ни — стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг с і ж кольорів.ЖС барви символізували Київську Державу ще до християнізації Русі.Після прийняття християнства ці кольори освячувалися образом животворного Хреста.Після нашестя татарських орд Батия ця символізація зникла, але згодом відродилася. Майже всі герби міст Київщини й України загалом обрамлялися жс кольорами. З XVIII століття полкові й сотенні козацькі прапори Війська Запор.все частіше виробляються з синього полотнища ,на якому ж фарбою наносять хрест, зорі, зброю, постаті святих. Створення укр гімну бере початок з осені 1862 року,коли Павло Чубинський пише вірш «Ще не вмерла Україна». У 1917—1920 «Ще не вмерла Україна» як єдиний державний гімн законодавче не був затверджений, використовувалися й інші гімни. 15 січня 1992 муз. редакція Державного гімну була затвердже-на Верховною Радою України. Проте, тільки 6 березня 2003 року Верховна Рада України ухва-лила Закон «Про Державний гімн України». Конститу́ція Украї́ни — основний закон держави Україна. Ухвалений 28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го скликання.

№2 Трипільська культура

5400 до н е – 2700 до н е - існування трипільської культури. Ареал поширення трипільської культури сягає майже 200тис км2, що нині входять до територій України,Молдови та Румунії. Трипільське населення, скоріш за все, належало до середзем. антропологічного типу. А отже, вони не були слов*янами. Тому, вони не були прямими предками українського народу. Трипільці були осілими землеробами.Характерною ознакою у економ сфері було те, що існував при селищний характер тваринництва; поступове витіснення мотики ралом; поява мідних знарядь праці при збереженні домінування кам'яних і крем'яних. Також будувалися будинки, вони будувалися за схожою методикою з українцями XIX ст. У деяких трипільських будинках знаходили підлогу застелену кафелем, тому можно говорити про достатньо високий розвиток культури у трипільців. У трипільців не було міст. У трипільців існувала міграція поселень через виснаження землі кожні 50—100 років.Також у них не існувало писемності та держ устрою. Трипільську культуру низивають культурою мальованої кераміки. Існувала розписна плоскодонна кераміка з орнаментом, що виконаний білою, червоною та чорною фарбами.Також відомо, що трипільці декоративно розписували свої будинки.

3 Скіфо-сарматська доба в Україні

Кіммерійці - Перше етнічне утворення на території України, про яке залишилася згадка в писемних джерелах. Приблизно, вони з*явилися на Україні з 1 тисяч. до н е.  1) кіммерійці були першими на Україні скотарями, що перейшли до кочового способу життя; 2) перші, хто почав на цих землях виплавлятиз болотяної руди залізо Скіфи з'явилися на початку VII ст. до н. в українському степу. Розоривши багато країн Близького Сходу, скіфи нарешті осіли у степах Північного Причорномор'я. Все населення Скіфії поділялося на дві великі групи: мігруючі племена (скіфи-кочівники, які населяли степові райони на схід від Дніпра, та царські скіфи, які кочували узбережжям Азовського моря і степовим Кримом) та осілі племена (елліно-скіфи-калліпіди, які жили поблизу давньогрецького міста Ольвії; скіфи-землероби, зосереджені на Лівобережжі; скіфи-орачі, які розташовувалися на захід від Дніпра). Характерною рисою скіфського суспільства була його неоднорідність(мали іранське та праслов*янське коріння).Головна неоднорідність була у соціально-політичній сфері: панівне становище у країні належало царським скіфам, які вважали решту населення своїми рабами. У скіфів було добре озброєне(більша частина арсеналу їхньої зброї — мечі, кинджали, бойові сокири тощо були виготовлені із заліза, а скіфський лук за далекобійністю, прицільністю і вбивчою силою не мав аналогів) й дисципліноване військо. Крім награбованого у війнах, основним джерелом багатств для них слугувала торгівля з грецькими колоніями у Причорномор'ї. Майже протягом 400 років, від 2 ст. до н. е. до 2 ст. н. е., у степах Північного та Східного Причорномор'я панували сармати, які прийшли з Волги.. Як і всі кочові володарі українських степів, сармати становили не єдине однорідне плем'я, а слабо пов'язаний союз споріднених і часто ворогуючих між собою племен, таких як язиги, роксолани. Кожне з цих сарматських племен прагнуло до панування на Україні. Сарматська культура генетично була близькою до скіфської, але не перевершила її досягнень. Водночас у військовій справі сармати суттєво випередили не тільки скіфів, а й інші народи. VIII ст. до н е початок приходу греків на Україну. З*являються поліси(місто-держава та громадська община).Вони були досить великими. Наприклад Ольвія мала площу 50га,із населенням 20тис осіб. У полісах існувало 2 архонти, щоб не можна було узурпувати владу в одних руках. У полісах була розвинена судова правочинність.Існували судові камери. Кожна камера була призначена для розгляду певного виду справи. Економіка полісів була орієнтована на с\г. Поліси мали більше повнаважень ніж хори(сіль округи). Рабовласництва на території античних міст України очевидно не існувало. Причорноморські міські центри вели інтенсивну заморсь¬ку торгівлю. Відомо із афінських документів,що із Пантикапею було вивезено 1 млн тон зерна

.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]