Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
оет словарь.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.11.2019
Размер:
141.02 Кб
Скачать
  1. Золотий стандарт і його еволюція

Золотий стандарт - монетарна система, в якій основною одиницею розрахунків є деякий стандартизоване кількість золота.

В економіці, побудованій на основі золотого стандарту, гарантується, що кожна випущена грошова одиниця може обмінюватися на відповідну кількість золота. При розрахунках між державами, що використовують золотий стандарт, встановлюють фіксований обмінний курс валют на основі співвідношення цих валют до одиниці маси золота.

Прихильники золотого стандарту відзначають, що його використання робить економіку більш стабільною, менш схильною інфляції, оскільки при золотому стандарті уряд не може друкувати гроші на власний розсуд, не забезпечені золотом. Однак дефіцит платіжних засобів викликає спад у виробництві через кризу ліквідності.

Основні причини вибору саме золота в якості стандартної грошової одиниці: відносна висока вартість, довговічність, незмінність при зберіганні, подільність і об'едіняемость, можливість ідентифікації за кольором, вагою, мірою ковкості, акустичними властивостями.

Поступово від безпосереднього використання золота стали відмовлятися. Основні причини:

 неможливість швидкої додаткової емісії

 траспортіровки золотаявляется технічно важкою і дорогою

 втрата золотих монет приводила до порушення балансу і для його відновлення було потрібно нове аналогічне кількість золота

 виготовлення монет із сплавів золота, природний знос монет призводили до порушення коефіцієнтів обмінуРазновидностями "золотого стандарта" являются:

1) золотомонетный стандарт, при котором банками осуществлялась свободная че-канка золотых монет (действовал до начала XX в.);

2) золотослитковый стандарт, при котором золото применялось лишь в междуна-родных расчетах (начало XX в. начало первой мировой войны);

3) золотовалютный (золотодевизный) стандарт, при котором наряду с золотом в расчетах использовались и валюты стран, входящих в систему "золотого стан-дарта", который известен как Генуэзский (1922 г. начало второй мировой войны).

Вторая мировая война привела к кризису и распаду Генуэзской валютной системы

  1. Повноцінні гроші

Повноцінні гроші – гроші, у яких номінальна вартість (позначена на них) відповідає реальній вартості, тобто вартості матеріалу, з якого вони зроблені.

Именно такими деньгами являются все виды товаров, которые выступали эквивалентами на начальных этапах развития товарного обращения (скот, зерно, меха, жемчужины, ракушки и т. п.), а также металлические деньги — медные, бронзовые, серебряные, золотые полновесные монеты.

Разные товары и сегодня выполняют роль денег в специфических условиях. Например, сигареты у заключённых и военнопленных.

Но постепенно товарные деньги уходят из оборота. Они неудобны для частого обращения, так как слишком тяжелы, неделимы или портятся при хранении. Но самое главное — они слишком дороги в изготовлении.

В настоящее время товарные деньги используются как средство сбережения и для коллекций (инвестиционная монета).

  1. Неповноцінні гроші

Неповноцінні гроші (паперові гроші держави, комерційні векселі, банкноти, чеки, пластикові картки, електронні гроші), або замінники грошей, що зберігають їх деякі властивості, це гроші, номінал яких вище їх внутрішньої вартості.

Неповноцінні гроші - це гроші, які не мають внутрішньої власної вартості, але володіють представницької вартістю.

Неповноцінні гроші мають цінність і здатні виконувати функції грошей, оскільки держава приймає їх як сплати податків, а також оголошує законним платіжним засобом на своїй території.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.