Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Семінари Педагогіка.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.11.2019
Размер:
140.8 Кб
Скачать
 1. Волкова н.П. Педагогіка: Навчальний посібник. 2-ге видання, перероблене, доповнене / н.П. Волкова. – к.: Академвидав, 2007. – 616 с. (Альмаматер).

 2. Кузьмінський а.І. Педагогіка: Підручник / а.І. Кузьмінський, в.Л. Омеляненко. – к.: Знання-Прес, 2003. – 418 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки).

 3. Кузьмінський А.І. Педагогіка: завдання і ситуації: Практикум / А.І. Кузьмінський, Л.П. Вовк, В.Л. Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – 429 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки).

 4. Фіцула м.М. Педагогіка: навчальний посібник. Видання 2-ге, виправлене, доповнене / м.М. Фіцула. – к.: Академвидав, 2006. – 560 с. (Альма-матер).

Додаткова:

 1. Бугайова Т. Самоврядування з початкових класів / Т. Бугайова // Початкова освіта. – 2011. – Жовтень (№ 38). – С. 13-15.

 2. Загребельна О. З досвіду організації роботи класного керівника сучасної школи / О. Загребельна // Загальна школа: Гуманізація навчально-виховного процесу: Випуск LV. Частина ІІІ. – Слов’янськ. – 2011. – С. 222-226.

 3. Іванюк Г.І. Педагогіка. Модуль «Основи педагогіки», «Теорія виховання»: навчальний посібник / Г.І. Іванюк, С.М. Мартиненко. – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2006. – 64 с.

 4. Методична робота вчителя початкових класів / упоряд. О.Б. Полєвікова. – Харків: ВГ «Основа». – 300 с. («Педагогічні інновації. Майстерня»).

 5. Омеляненко В.Л. Робоча книга класного керівника / В.Л. Омеляненко, С.В. Омеляненко, Л.І. Прокопенко. – Черкаси: Вид-во ЧДУ, 1996. – 185 с.

 6. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві / В.О. Сухомлинський // Вибр. твори: В 5-ти т. – Т. 2. – К.: Рад. школа, 1976. – С. 417-657.

 7. Сухарева Л.С. Батьківські збори в початковій школі / Л.С. Сухарева. – Харків: ВГ «Основа», 2007. – 144 с.

 8. Холковська І.Л. Організація діяльності класного керівника: навч. посіб. / І.Л. Холковська. – Вінниця: ВДПУ ім.. М. Коцюбинського, 2007. – 195 с.

Семінар 10. Особистість в системі колективних відносин (2 год.).

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

 1. Поняття колективу, його види.

 2. Діалектика розвитку учнівського колективу.

 3. Фактори розвитку учнівського колективу. Педагогічне управління колективом.

 4. Колектив і особистість. Органи учнівського самоврядування.

 5. Дитячі та юнацькі громадські організації.

ІІ. Аналіз педагогічних ситуацій з погляду закономірностей формування колективу.

Рекомендована література

Основна:

 1. Волкова н.П. Педагогіка: Навчальний посібник. 2-ге видання, перероблене, доповнене / н.П. Волкова. – к.: Академвидав, 2007. – 616 с. (Альмаматер). – с. 182-207.

 2. Кузьмінський а.І. Педагогіка: Підручник / а.І. Кузьмінський, в.Л. Омеляненко. – к.: Знання-Прес, 2003. – 418 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – с. 222-237.

 3. Кузьмінський А.І. Педагогіка: завдання і ситуації: Практикум / А.І. Кузьмінський, Л.П. Вовк, В.Л. Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – 429 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – С. 191-215.

 4. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навчальний посібник. Видання третє, доповнене / Н.Є. Мойсеюк. – К.: ВАТ «КДНК», 2001. – 608 с. – С. 435-454.

 5. Фіцула М.М. Педагогіка: навчальний посібник. Видання 2-ге, виправлене, доповнене / М.М. Фіцула. – К.: Академвидав, 2006. – 560 с. (Альма-матер). – С. 372-393.

Додаткова:

  1. Макаренко А.С. Коллектив и воспитание личности / А.С. Макаренко [Сост. и авт. вступ. ст. В.В. Кумарин]. – М.: Педагогика, 1972. – 332 с.

  2. Сухомлинський В.О. Методика виховання колективу / В.О. Сухомлинський // Вибр. твори: В 5-ти т. – К.: Рад. школа, 1976. – Т.1. – С.403-637.

  3. Макаренко А.С. Методика организации воспитательного процесса / А.С. Макаренко // Пед. соч. в 8-ми томах. – М.: Педагогика, 1983. –Т.1. – С. 267-329.

  4. Макаренко А.С. О воспитании / А.С. Макаренко. – М.: Политиздат, 1988. – 256с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.