Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Семінари і самостійні з Етнопсих..docx
Скачиваний:
17
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
22.64 Кб
Скачать

V. Плани семінарських занять

Змістовий модуль І. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ ТА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЕТНОПСИХОЛОГІЇ.

Семінар 1. Тема: Предмет, методи, історія етнопсихології як науки. (2год)

План заняття

1. Предмет етнопсихології.

2. Понятійно-категорійний апарат науки.

3. Місце етнопсихології в системі наукового знання

4. Принципи і методи етнопсихологічних досліджень

5. Стародавній світ і дослідження відмінностей між народами.

6 Друга половина ХІХ ст. – становлення етнічної психології.

7. Розвиток етнопсихології в 20-му столітті.

Основна література: 1, 3, 5,7.

Додаткова література: 7, 8, 14.

Семінар 2. Тема: Аргументи на користь полікультурного розвитку сучасної людини. (2год.)

План заняття.

1. Проблеми сучасного людства у галузі національних

відносин. Стан і тенденції розвитку.

2. ...І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь.. (Т.Г.Шевченко).

3. Якщо ви збираєтесь вчитись за кордоном.

4. Одруження з іноземцем.

5. Мандрівка світом.

6. «Ласкаво просимо до України» - бути гостинним і привітним господарем.

7. Що зробить вас «людиною світу»?

Основна література: 1, 3, 5,7.

Додаткова: 6, 7, 12, 17.

Форми контролю: модульна контрольна робота, перевірка ІНДЗ, конспектів, анотацій, таблиць.

Змістовий модуль ІІ

ПРОБЛЕМА ЕТНОСУ ТА НАЦІЇ В ЕТНОПСИХОЛОГІЇ.

Семінар 3.Тема: Етнос – фундаментальне поняття етнопсихології (2год.).

План заняття.

 1. Психологічні ознаки етносу. Основні підходи до визначення поняття “етнос”.

 2. Статичні і динамічні характеристики етносу.

 3. Етногенез як еволюція етнічної спільноти.

 4. Роль первісних світоглядних уявлень, міфологічних джерел, легенд, повір’їв, переказів в становленні історії етносу.

 5. Поняття етносу в концепції етногенезу Л.Гумільова. Поняття етнічної свідомості та етнічної самосвідомості..

 6. Проблема етносу і нації в етнопсихології.

 7. Теорії нації.

Основна література: 1, 3, 5,7.

Додаткова: 1,5, 17.

Семінар 4 Етнічна та соціально-психологічна характеристика національного характеру. (2год.)

План заняття

 1. Суть, зміст, структура характеру як психологічного феномену.

 2. Національний характер і ментальність.

 3. Національний характер - визначальний структурний елемент національної психології.

 4. Методи вивчення характеру народу.

 5. Джерела національного характеру та його компоненти.

 6. Діалектика національного та загальнолюдського в національному характері.

Основна література: 1, 3, 5,7.

Додаткова: 5,7, 8, 16.

Семінар 5. Тема: Ааутостереотипи та гетеростереотипи, їх роль у функціонуванні етносів. (2год.)

План заняття.

1.Детермінанти етнічної поведінки.

2. Поняття про етнічні аутостереотипи та гетеростереотипи.

3. Етнічні диспозиції та етнічні еспектації.

4. Сприймання народами власних національних особливостей.

5. Аутостереотипи у фольклорі та художній літературі.

6. Взаємні характеристики і оцінки народів світу.

Основна література: 1, 3, 5,7.

Додаткова література: 6,7,12, 16, 17.

Семінар 6. Національний характер народу і його прояви. (2год.)

План заняття

 1. Прояв національного характеру. Національна самобутність як індивідуальність, неповторність, своєрідність етнічної спільності.

 2. Національна ідея та національні почуття в структурі національного характеру

 3. Особливості національного характеру окремих народів.

 4. Прогнозування взаємин етнічних груп з погляду особливостей їх національного характеру.

Основна література: 1, 3, 5,7.

Додаткова література: 6, 7, 12, 15.

Форми контролю: модульна контрольна робота, перевірка конспектів, анотацій, таблиць

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.