Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Семінари і самостійні з Етнопсих..docx
Скачиваний:
17
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
22.64 Кб
Скачать

Тема 3: Культура і особистість.

- Використавши одну із методик, запропонованих автором, з»ясувати вираженість етнічної ідентифікації особистості - людини з вашого оточення (Опрацювати статтю (тези, конспект) «Методы исследования этнической идентичности» за Стефаненко Т.Г. Этнопсихология, практикум. М. Аспект Пресс, 20060).

- Розробити перелік ознак для порівняння особливостей особистості, обумовлених культурою

Змістовий модуль ІІ.

ПРОБЛЕМА ЕТНОСУ І НАЦІЇ В ЕТНІЧНІЙ ПСИХОЛОГІЇ.

Тема 4: Соціально-психологічні характеристики поняття етнос та його розвитку.

  • Законспектувати статтю Л Гумільова «Этногенез и этносфера» за кн. Этническая психология под ред. Егоровой А.И. СПб., 2003.

  • Скласти картотеку наукової літератури під рубрикою: «Етнос».

Тема 5: Мова як етноформуюча ознака етносу.

  • Законспектувати гл.1 «Етносфера Землі: племена, народи, нації.» за Ю.П. Платоновим.

  • Підібрати уривки з художньої літератури та фольклору, що є ілюстрацією висококонтекстності національної мови.

Тема 6. Особистість з погляду етнопсихології.

-Підготувати бібліографію до проблеми.

- Розробити рекомендації адаптаційного характеру для маргінальних особистостей.

Тема 7. Ментальність і національний характер.

  • Дослідити рівень сформованості етнічної самосвідомостідвох людей зі свого оточення за шкалою Романової О.Л. (Стефаненко Т.Г. Этнопсихология Практикум. С.18. М., 2006.)

  • Підібрати ілюстрації ментальності представників українського етносу.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ.

ПСИХОЛОГІЯ УКРАЇНЦІВ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НАРОДІВ СВІТУ.

Тема 8: Суть, психологія та сучасний стан етносів в Україні.

-Аналіз національно-політичних, нормативних документів України щодо розвитку етносів.

  • Скласти таблицю національних меншин в Україні.

- Створити колекцію висловів вчених, письменників, відомих людей про особливості національного характеру українців.

Тема 9: Психологія міжетнчної напруженості та конфліктів.

  • Реферат на тему: Сучасні теорії врегулювання конфліктів.

- Описати та проаналізувати етнічний конфлікт.

Тема10: Діалектика взаємодії культур світу.

- Підготувати реферат на тему: «Національні традиції і проблеми міжетнічного спілкування (приватне, ділове, листи, телефонні розмови тощо)» , самостійно обравши етнос (див. Лінгвістичний портрет етносів Землі). Вибір теми має бути узгоджений, з метою попередження дублювання. Пошукову діяльність студент планує і реалізує самостійно.

  • Огляд культурних явищ світового масштабу, що вплинули на розвиток цивілізації на Землі.

.

Тема 11: Розвиток дитини в контексті світових культур.

  • Опрацювати статтю І.С.Кона «Етнографія батьківства».

(З кн.Этническая психология (хрестоматия) под ред. А.И.Егоровой. Речь, Санкт-Петербург, 2003.с.289.

- Реферат на тему: Розвиток дитини в культурі Греції (або будь-якої іншої, на вибір студента).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.