Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Семінари з історії України.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
81.41 Кб
Скачать

5

ПЛАНИ

СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Модуль 1

Україна з найдавніших часів до початку двадцятого століття

Семінар 1

Тема:

Стародавня історія України (2 год.)

План заняття

 1. Теорії походження людини (теологічна, еволюційна та ін..)

 2. Поняття «історичне джерело», їх види

 3. Палеоліт та мезоліт на території України (обов’язково – приклади знахідок)

 4. Трипільська археологічна культура

 5. Кочові народи на території України. Кіммерійці. Скіфи. Сармати.

 6. Грецька колонізація Північного Причорномор’я

Рекомендована література

Обов'язкова

 1. Бонь О. І., Іванюк О. Л..Історія України. Курс лекцій: Навчальний посібник. К. : Вища школа, 2008. - 463 с.

 2. Багацький В. В., Кормич Л. І.. Історія України: підручник. К. : Алерта, 2010. - 388 с.

 3. Власов, В. Історія України: підручник / В. Власов; за ред. Ю.А. Мицика. -К.: Генеза, 2005. - 280 с.

 4. Гарін В. Б. Історія України. Навчальний посібник. К., 2012. Інтернет-ресурс. Шлях доступу: http://pidruchniki.ws/18380625/istoriya/istoriya_ukrayini_-_garin_vb

 5. Каппелер А. Мала історія України.- К.: "К.І.С", 2007. – 264 с.

 6. Коденюк О. С. Історія України. Навчальний посібник. – 2008. – 408 с.

 7. Левицька Н. М. Історія України. Україна в світі: історія і сучасність. К.: Кондор, 2012. – 418 с.

 8. Мельник А.І. Історія України. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 88 с.

 9. Танцюра В. І. Політична історія України. К.: Академія, 2008. – 552 с.

Додаткова

 1. Бурдо Н.Б., Відейко М. Ю. Трипільська культура. Харків, "Фоліо", 2007. – 415 с.

 2. Винокур І., Телегін Д. Археологія України. Тернопіль: Богдан, 2008. – 408 с.

 3. Войцехівська І. Н. (кер. авт. кол.), В. В. Томазов, М. Ф. Дмитрієнко та ін. Спеціальні історичні дисципліни: довідник: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: Либідь, 2008. - 520 с.

 4. Грушевський, М.С. Історія України-Русі / М.С. Грушевський. - Т. 1. - К., 1993. - 68 с.

 5. Залізняк Л. Л. Археологія України. К.: Либідь, 2005. – 506 с. Електронна версія. Шлях доступу: http://pidruchniki.ws/15840720/kulturologiya/arheologiya_ukrayini_-_zaliznyak_ll

 6. Мурзин В. Ю. Происхождение скифов: Основные этапы формирования скифского этноса. - Киев: Наукова думка, 1990. - 88 с.

 7. Остапенко, П.В. Усі видатні постаті історії України. X.: Торсінг плюс, 2006. - 352 с.

 8. Скржинська М. Античні свята в містах Північного Причорномор’я. Серія "Невідома Україна". К., 2011. – 303 с.

 9. Тищенко К.. Етномовна історія прадавньої України. – К.: Аквілон-Плюс, 2008. – 480 с.

Семінар 2

Тема:

Виникнення та розвиток Київської Русі та Галицько-Волинського князівства. (2 год.)

План заняття

 1. Походження слов'янських народів.

 2. Теорії заснування Києва.

 3. Утворення Київської Русі. Становлення державності (князювання Олега, Ігоря, Ольги, Святослава).

 4. Період розквіту Київської Русі (правління Володимира та Ярослава)

 5. Правління династії галицьких Ростиславичів. Правління династії галицько-волинських Романовичів.

Рекомендована література

Обов'язкова

 1. Бонь о. І., Іванюк о. Л..Історія України. Курс лекцій: Навчальний посібник. К. : Вища школа, 2008. - 463 с.

 2. Багацький В. В., Кормич Л. І.. Історія України: підручник. К. : Алерта, 2010. - 388 с.

 3. Власов, В. Історія України: підручник / В. Власов; за ред. Ю.А. Мицика. -К.: Генеза, 2005. - 280 с.

 4. Гарін В. Б. Історія України. Навчальний посібник. К., 2012. Інтернет-ресурс. Шлях доступу: http://pidruchniki.ws/18380625/istoriya/istoriya_ukrayini_-_garin_vb

 5. Каппелер а. Мала історія України.- к.: "к.І.С", 2007. – 264 с.

 6. Коденюк О. С. Історія України. Навчальний посібник. – 2008. – 408 с.

 7. Левицька Н. М. Історія України. Україна в світі: історія і сучасність. К.: Кондор, 2012. – 418 с.

 8. Мельник А.І. Історія України. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 88 с.

 9. Танцюра В. І. Політична історія України. К.: Академія, 2008. – 552 с.

Додаткова

 1. Войтович Л. Князівські династії Східної Європи. (кінець IX — початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. Львів, 2000. - 649 с.

 2. Грушевський, М.С. Ілюстрована історія України / М.С. Грушевський. - К., 1990.-32 с.

 3. Греков, Б.Д. Київська Русь / Б.Д. Греков. -К.: Державне учбово-педагогічне видавництво «Радянська школа», 1951. - 500 с.

 4. Гуз А. М. Історія держави і права України. Джерела права періоду Київської Русі. К: КНТ, 2007. – 72 с.

 5. Крип’якевич І. Галицько-Волинське князівство. 2-е видання, із змінами і доповненнями. Львів, 1999. - 220 с.

 6. Остапенко, П.В. Усі видатні постаті історії України. - X.: Торсінг плюс, 2006. - 352 с.

 7. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. К.: Критика, 2009.

 8. Пріцак, О. Походження Русі / О. Пріцак. - Т. 1. - К., 1997. - 120 с.

 9. Тищенко К. Іншомовні топоніми України: Етимологічний словник-посібник. – Тернопіль, 2010. – 240 с.

 10. Толочко, П.П. Київська Русь / П.П. Толочко. - К.: Наукова думка, 1976. - 160 с Толочко, П.П. Древний Киев / П.П. Толочко. - К.: Наукова думка, 1976. – 208 с.

Семінар 3

Тема:

Національно-визвольна війна українського народу. Адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Російської та Австрійської імперій. (2 год.)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.