Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Семінари

.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
34.82 Кб
Скачать

ПЛАНИ

ПРАКТИЧНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінарсько-практичне заняття 1. Розділи етики як філософської науки. Деонтологія. Професійна етика (2 год.)

Прескриптивна, описова та метаетика. Поняття презумптивної етики. Етика норм та етика принципів. Етика чеснот та ситуативна етика. Поняття прикладної етики. Деонтологія у соціальних та допомагаючих професіях. Поняття про професійну етику як складову професійної компетентності. Психолог як викладач, дослідник, консультант. Розрізнення професій психолога-консультанта та психотерапевта..

Самостійне завдання:

Підібрати приклади різних типів норм та обґрунтувати їх тип (5 бали).

Семінарсько-практичне заняття 2. Законодавча на нормативна база професії (2 год.).

Розрізнення кризової та відносно стабільної культури. Поняття соціального запиту та вплив соціального запиту на психотерапію як соціальну практику. Соціальні тенденції ставлення до психологічної допомоги. Образи самопрезентації психолога-практика у соціальному просторі. Юридичні документи, що регулюють професійну діяльність психолога-практика. Закон про психотерапію в Україні та країнах Європи. Психотерапевтичні асоціації та етичні комітети в Європі та Україні. Статус та повноваження етичних комітетів.

Семінарсько-практичне заняття 3. Етичний кодекс та кодекс поведінки психолога (2 год). Етичний кодекс як норморегулюючий документ. Структура кодексу поведінки психолога. Проблема функціональності етичного кодексу психолога. Межі кодексу, обмеження та рекомендації щодо дій психолога. Культурні відмінності кодексів різних країн.

Самостійне завдання:

Аналіз етичного кодексу Української спілки психотерапевтів. Порівняти його з етичним кодексом ППЛ, або з Етичним кодексом соціального педагога (5 бали).

Семінарсько-практичне заняття 4. (2 год.).Прийняття рішення в ситуаціях етичних дилем. Поняття етичної дилеми у психотерапевтичній практиці. Застосування етики принципів та етики норм при прийнятті рішення. Алгоритм прийняття рішень у ситуації етичної дилеми.

Практичне завдання: проаналізувати запропоновану етичну дилему та розробити стратегію поведінки в ситуації (5 бали).

Семінарське заняття 5. (2 год.).Проблема усвідомленої згоди з боку залежної особи. Поняття усвідомленої згоди. Історія усвідомленої згоди в допомагаючих професіях. Її основні функції. Проблема змісту усвідомленої згоди. Моделі отримання усвідомленої згоди. Особливості отримання усвідомленої згоди в різних модальностях. Переваги та недоліки процедури усвідомленої згоди.

Семінарське заняття 6. (2 год.). Межі професійних стосунків у психотерапії та консультуванні. Поняття професійних меж у психотерапії та консультуванні. Види професійних меж. Поняття про порушення та перетин особистих меж залежної особи. Правила перетину особистих меж у психотерапії та психологічному консультуванні. Поняття «ризик-менеджменту» у країнах з потужною правовою традицією.

Поняття подвійних та множинних стосунків у психологічній практиці. Ситуації неминучості подвійних стосунків психолога та залежної особи. Навмисне запобігання та навмисне встановлення подвійних та множинних стосунків. Наслідки подвійних та множинних стосунків.

Семінарське заняття 7. (2 год.). Фізичний контакт у психотерапії та психологічному консультуванні.

Види фізичного контакту у психотерапевтичній практиці. Фізичний контакт у різних модальностях. Види рекомендованого фізичного контакту. Види забороненого фізичного контакту

Семінарське заняття 8. (2 год.). Завершення психотерапевтичного процесу.

Етика завершальних сесій. Передзавершальні сесії та їх призначення. Обговорення результатів терапії. Договір про подальшій контакт психолога та клієнта

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.