Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1kurs_12.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
429.06 Кб
Скачать

Приклади екзаметаційних білетів Екзаменаційний білет № 1

 1. Валентні можливості атомів елементів в зв'язку з їх положенням в періодичній системі.

 2. Чим визначається значення координаційного числа (к.ч.) атома? Яке максимальне значення к.ч. можуть мати атоми або йони наступних елементів: В, N, Р, Сl, А1, Ті, Zr?

 3. Чи випаде осад, якщо до 500 мл 0,01 н. розчину барію хлориду додати 250 мл 0,1 н. розчину фтороводневої кислоти? (ДР (BaF2) = 1,6.10-6. KHF = 6,6.10-4).

4. Розрахувати рН розчину, що одержаний розчиненням 54,3 мл 98% сульфатної кислоти ( = 1,841 г/мл) у 5 л води. Дисоціацію кислоти вважати повною, а густину одержаного розчину прийняти рівною 1 г/мл.

5. До 50 мл суміші NO та N2O додали 50 мл водню. Після згорання водню за рахунок кисню оксидів об'єм суміші скоротився до 38 мл. Визначити склад вихідної газової суміші NO та N2O.

 1. Дописати та урівняти рівняння реакцій:

FeSO4 + KMnO4 + H2O 

NO2+H2SO3

NiSO4 + NH3 (водн. розч.) 

KA1(SO4)2 +NaOH 

NO2 + LiOH 

Рb2O3 +HNO3 (розб.) 

А1OС1 + H2SO4

CuSO4 + Na2CO3 + H2O 

Ba(HSO3)2 + Ca(OH)2

Fe2O3 + K2S2O7

Написати перетворення за схемою :

Са3(РO4)2СаНРO4Са2Р2O7 Са3(РO4)2Сa(PO3)2 Ca(H2PO4)2

Екзаменаційний білет № 2

1. Гібридизація атомних орбіталей. Основні типи гібридизації. Геометрія ковалентних молекул. Вплив неподілених електронних пар на геометрію ковалентних молекул.

2. Класифікація окисно-відновних реакцій (пояснити на прикладах).

3. Розрахувати концентрацію йонів [H+], [HSeO3-] та [SeO32-] в розчині 0,12 н. Н2SeO3. (К1 = 2,4 . 10-3, К2 = 4,8 . 10-9).

4. В 300 мл насиченого розчину РbІ2 міститься 40,5 мг йонів свинцю (Рb2+). Чому дорівнює ДР (РbI2)?

5. До 80 мл суміші NO та N2O додали 100 мл водню. Після згорання водню за рахунок кисню оксидів об'єм суміші скоротився до 90 мл. Визначити склад вихідної газової суміші NO та N2O.

6. Дописати та урівняти рівняння реакцій:

SO2 + КМnO4 + H2O  .

А1 + КОН (сплавл.) 

FeSO4 + О3 + H2O 

Сг2O3 + К2СО3(сплавл.) 

Са2OCl2 + Н2SO4

Н3РO4 + NH3 (у воді) 

Рb3O4 + HNO3(розб) 

CrCl3 + (NH4)2S + H2O 

СrCl3 + KNCS (надлишок) 

KHSO4 (обережне нагрівання)

Написати перетворення за схемою:

Сr2(SO4)3CrOHSO4 Сr(ОН)3KCr(OH)4КCrO2Cr(HSO4)2

Рекомендована література.

 1. А.М.Голуб « Загальна та неорганічна хімія» Т.1.-К: Вища школа, 1971. -442с.

 2. Н.С.Ахметов «Основы общей химии» М., 2001. 744с.

 3. Б.В. Некрасов « Основы общей химии» М., Химия , 1973

 4. . Ф. Коттон, Дж. Уилкинсон « Общая и неорганическая химия»М., Мир 1979.

 5. К.Дей, Д.Селбин « Теоретическая неорганическая химия» М., 1971. 416с.

 6. В.И.Спицын, Л.И. Мартыненко « Неорганическая химия» . М., 1991.Т.1 477с..

 7. С.А. Неділько, П.П.Попель « Загальна і неорганічна хімія» Київ , Либідь , 2001.

 8. М.С.Слободяник, К.М.Бойко, В.М.Самійленко, Н.В.Улько « Практикум по загальній і неорганічній хімії» Київ , Либідь , 2002.

 9. 9. О.М. Степаненко, Л.Г. Рейтер, В.М. Ледовських, С.В. Іванов „ Загальна та неорганічна хімія” в 2 Ч. Київ: «Педагогічна преса» 2000.

Додаткова література.

1. В.А. Копілевич, О.І. Карнаухов та інш. „Загальна і неорганічна хімія”, Київ, 2003.

2. Я.А. Угай «Общая и неорганическая химия» М., Высшая школа, 1997.

3. В.С.Телегус, О.І.Бодак, О.С.Заречнюк, В.В.Кінжибало „Основи загальної хімії”, Львів, „Світ”, 2000, -424 с.

4. Дж. Хьюи «Неорганическая химия. Строение вещества и реакционная способность», М.: Химия, 1987. - 696

2

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]