Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка МАГІСТРИ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
237.06 Кб
Скачать

Міністерство аграрної політики україни

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ІВАНОВ ІВАН ІВАНОВИЧ

УДК 657.421

Облік і аудит наявності та руху основних засобів

8.050106 “Облік і аудит”

автореферат на здобуття ступеня

магістра з обліку і аудиту

Суми 2008

Додаток К

ЗРАЗОК ЗВОРОТНЬОГО БОКУ ОБКЛАДИНКИ АВТОРЕФЕРАТУ

Магістерською роботою є рукопис

Робота виконана в Сумському національному аграрному університеті

Інститут економіки та менеджменту

Науковий керівник

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи посада)

Рецензент

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи посада)

Захист магістерської роботи відбудеться « » травня 2008року о ___ годині на засіданні Державної екзаменаційної комісії по захисту магістерських робіт в Сумському національному аграрному університеті за адресою: 40021, м. Суми, вул.. Кірова 160.

З авторефератом можна ознайомитись на кафедрі бухгалтерського обліку Сумського національного аграрного університету за адресою: 40021, м. Суми, вул.. Кірова 160, корпус Інституту економіки та менеджменту, ауд. 112.

Секретар Державної екзаменаційної комісії

Додаток л

Форма відзиву наукового керівника

Відзив на магістерську роботу

студента _____________________________________________

на тему: _____________________________________________

______________________________________________

( Текст відзиву)

Загальна оцінка дипломної роботи, висновок щодо рекомендації до захисту в ДЕК та присвоєння автору кваліфікації «магістр з обліку та аудиту».

Науковий керівник

_____________________________________________________

посада, місце роботи

______________ ______________ ________________

дата підпис ініціали, прізвище

Додаток м

Форма рецензії

Рецензія на магістерську роботу

студента _____________________________________________

на тему: _____________________________________________

______________________________________________

Рецензія повинна включати: актуальність теми дослідження, оцінити зміст та структуру дисертації.

В ній приводиться загальна характеристика роботи (кількість розділів, сторінок, списку використаних джерел, додатків). В ній приводиться коротка оцінка кожного розділу роботи.

Оцінка магістерської роботи повинна бути об’єктивною та відбивати як позитивні так і негативні сторони роботи.

В рецензії рецензент повинен вказати, що магістерська робота є завершеною працею, в якій отримані обґрунтовані результати, які в сукупності вирішують конкретну задачу, загальна оцінку (наприклад «добре») магістерської роботи, висновок щодо рекомендації до захисту в ДЕК та присвоєння автору кваліфікації «магістр з обліку та аудиту».

Рецензент

__________ ______________ ______________ ________________

посада, місце роботи дата підпис ініціали, прізвище

Михайлов Микола Григорович

Гордієнко Микола Іванович

Кадацька Алла Миколаївна

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.