Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
5_Методрекомендации ЭОХР_ для з.о.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
193.54 Кб
Скачать

3.3 Завдання для самоконтролю знань

Задача 1.

Видавнича компанія, обговорюючи новий проект щодо випуску книг, виходить з наступних планових даних:

- ціна одиниць продукції (однієї книги) – 10грн.

- змінні витрати на одну книгу – 6грн.

- сукупні постійні витрати – 200 тис.грн.

Визначити, яку кількість книг повинна реалізувати видавнича компанія, щоб проект був рентабельним?

Задача 2.

Постійні витрати підприємства складають 68 тис. грн. за місяць. Підприємство реалізує свою продукцію по 110 грн. за одиницю. Питомі змінні витрати дорівнюють 86 грн. Визначити точку беззбитковості підприємства в натуральному вигляді. А також розрахувати ціну одиниці продукції цього підприємства, якщо ємність ринку даної продукції дорівнює 1 000 одиниць за місяць, а очікуваний прибуток планується виходячи з рівня загальної рентабельності до витрат 12%.

Задача 3.

Постійні витрати малого підприємства 15тис.грн. за місяць; підприємство реалізує свою продукцію ціною 60 грн. за одиницю. Питомі змінні витрати складають 25 грн. Визначити точку беззбитковості у натуральному вигляді. Крім того, допускається, що існує сегмент ринку нееластичний за ціною, ємність якого 200 одиниць за місяць. Яку необхідно встановити ціну, щоб орієнтуватися тільки на цей сегмент ринку, а очікуваний прибуток планується від рівня рентабельності до витрат не нижче за 20%.

Задача 4.

Обчислити точку беззбитковості виробництва на промисловому підприємстві, використовуючи таку інформацію. Виробнича потужність підприємства, яке виробляє один вид продукції, становить 50 тис. одиниць за рік, а надходження від реалізації виробів – 2 600 тис. грн. Постійні витрати на виробництво складають 900тис.грн., змінні витрати – 1 360тис.грн. Розв`язання задачі здійснити аналітичним та графічним методами.

Задача 5.

Ціна продажу на виготовлений виріб, яка в першому кварталі становила 200 грн., у другому кварталі підвищилась на 10%. Постійні витрати складають 2 000 тис. грн. Питомі змінні витрати – 60грн. Обчислити ступінь впливу зміни ціни на критичний обсяг випуску продукції.

Задача 6.

Підприємство виготовило та реалізувало в базовому році 2 000 одиниць виробів одного виду. Ціна реалізації одиниці виробу становить 30 грн., а повна собівартість його виробництва та продажу – 28грн. Співвідношення змінних та постійних витрат на виробництво продукції дорівнює 60 і 40%. Дослідження ринку показали, що якщо знизити ціну одного виробу на 1грн., тобто з 30 до 29грн., то обсяг продажу продукції може бути збільшений на 10%. Виробничі потужності підприємства уможливлюють відповідне збільшення обсягу виробництва продукції. Прийняти рішення щодо доцільності зниження ціни продажу виготовленого виробу.

Задача 7.

Промислове підприємство виробляє одну продукцію та реалізує її на внутрішньому ринку за ціною 230 грн. за одиницю. Питомі змінні витрати становлять 180 грн. Постійні витрати становлять разом 550 тис. грн. Внаслідок підвищення орендної плати постійні витрати збільшились на 8%. Крім того, кон`юнктура внутрішнього ринку спричинила зниження продажної ціни на продукцію підприємства на 5%.

Задача 8.

Акціонерне товариство “Фармація” прийняло рішення здійснити експансію своєї продукції на ринку ліків. Поточний звіт про прибуток (2005 р.) “Фармації” наведено нижче (в грн.)

Обсяг продажу 5 00 0000

Мінус:

Змінні витрати

(50% продаж) 2 500 000

Постійні витрати 1 800 000

Операційний прибуток 700 000

Мінус: сплата відсотків 200 000

Оподаткований прибуток 500 000

Мінус: податки (25%) 125 000

Чистий прибуток 375 000

Керівництво фірми прогнозує, що після розширення виробничих можливостей рівень продаж досягне 6млн.грн.

Необхідно розрахувати рівень операційного важеля до та після розширення, та надати його економічну інтерпретацію.

Задача 9.

Показники діяльності підприємства за базовий та звітний роки наведені в таблиці.

Показники

Базовий рік

Звітний рік

Обсяг реалізації продукції, штук

120

100

Собівартість одиниці продукції, грн.

300

400

Обсяг реалізації:

А) у діючих цінах

Б) у цінах базового року

42 000

42 000

42 000

35 000

Виходячи з того, що підприємство випускає єдиний вид продукції, визначити рівень операційного важеля, а також величину впливу на прибуток від реалізації:

1) зміни фізичного обсягу виробництва;

2) зміни собівартості продукції;

3) зміни ціни на продукцію.

Задача 10

Предметом бізнесової діяльності є виготовлення та реалізація дитячих іграшок. Елементи поточних витрат на виробництво (собівартості) одиниці продукції наступні: сировина і матеріали – 2 грн; витрати на оплату праці – 1 грн.; інші посередні витрати – 0,4грн. Продажна ціна одиниці виробу становитиме 5 грн.

Потрібно визначити необхідний обсяг реалізації (продажу) продукції, щоб забезпечити одержання 10тис.грн. чистого прибутку за умови діючої ставки податку (25% від величини об`єкта оподаткування)

Задача 11.

За звітний рік виробнича фірма інвестувала розвиток власного виробництва сумою 100 тис. грн. Рентабельність інвестицій досягла 20%. Фінансові ресурси фірми становили: власний капітал – 100 тис. грн., позиковий капітал – 50 тис.грн. Відсоток за борг складає 15%.

Розрахувати:

1) дохід фірми після вирахування відсотка за борг;

2) економічний ефект фінансового важеля;

3) диференціал фінансового важеля;

4) коефіцієнт плеча фінансового важеля.

Задача 12.

Існують три підприємства, фінансово-економічний стан яких представлено надано в таблиці

Показники

Підприємства

1

2

3

1. Середньорічна сума капіталу

1 000

1 000

1 000

в тому числі

- позикового

-

500

750

- власного

1 000

500

250

2. Операційний прибуток до податку

200

200

200

3. Загальна рентабельність інвестованого капіталу, %

20

20

20

4. Сума відсотків за кредит (при ставці 10%)

-

50

75

5. Оподаткований прибуток

200

150

125

6. Податок (25%)

50

37,5

31,25

7. Чистий прибуток

150

112,5

93,75

Розрахувати:

1) рентабельність власного капіталу для всіх підприємств;

2) ефект фінансового важеля по всіх підприємствах з урахуванням фінансових витрат на обслуговування боргу.

Задача 13.

Три підприємства функціонують в умовах інфляції. Їх фінансовий стан характеризують дані наведенні в таблиці.

Показники

Підприємства

1

2

3

Коригована сума власного капіталу

1 500

750

375

Позиковий капітал

-

500

750

Загальна сума капіталу

1 500

1 250

1 125

Коригований прибуток

до податку

300

300

300

Сума відсотків за кредит (при ставці 10%

-

50

75

Оподаткований прибуток

300

250

225

Податок (25%)

75

62,5

56,25

Чистий прибуток

225

187,5

168,75

Розрахувати за підприємствами:

1) загальну рентабельність інвестованого капіталу;

2) рентабельність власного капіталу;

3) ефект фінансового важеля з урахуванням інфляції.

(тис.грн.)

Задача 14.

На підставі наступних вихідних даних по підприємству за минулий та звітний місяці.

Показник

За минулий місяць

За звітний місяць

Прибуток, тис. грн.

3 290

6 720

Податки з прибутку, тис. грн.

595

1 218

Коефіцієнт рівня оподаткування

0,18

0,1813

Плече фінансового важеля

1,60

1,45

Рентабельність інвестованого капіталу, %

13,71

17,92

Середня ставка відсотка за кредит, %

10

10

Темп інфляції, %

10

5

Розрахувати:

1) ефект фінансового важеля за минулий та звітний місяці;

2) зміни ефекту фінансового важеля за рахунок зміни кожного з таких факторів як:

  • рівень рентабельності інвестованого капіталу;

  • індекс інфляції;

  • рівень оподаткування;

  • плече фінансового важеля.

V. Організація підсумкового контролю знань

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]