Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
5_Методрекомендации ЭОХР_ для з.о.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
193.54 Кб
Скачать

II. Навчальна програма курсу

Тема 1. Мета та задачі економічного обґрунтування управлінських рішень. Класифікація управлінських рішень.

Цілі підприємства та дилеми в прийнятті рішень. Поняття «управлінське рішення». Короткострокові і довгострокові управлінські рішення. Запрограмовані та незапрограмовані рішення. Класифікація управлінських рішень за способом їх обґрунтування.

Тема 2. Етапи прийняття раціональних рішень та умови їх обґрунтування. Основні принципи обґрунтування господарчих рішень.

Діагноз проблеми. Визначення обмежень та критеріїв оцінювання рішень. Аналіз та вибір альтернативних варіантів рішень. Підготовка рішень до їх прийняття. Моніторинг реалізації рішень. Внутрішні та зовнішні умови обґрунтування рішень. Основні принципи економічного обґрунтування господарчих рішень. Неекономічні фактори що враховуються при прийнятті господарчих рішень.

Тема 3. Обґрунтування господарчих рішень та оцінка їх ефективності. Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності.

Основні економічні критерії оцінювання господарчих рішень. Адекватність економічних критеріїв сутності господарчого рішення. Неекономічні критерії оцінювання господарчих рішень.

Тема 4. Природа та класифікація економічного ризику в поточної та довгострокової господарчої діяльності, вплив ризиків на господарчі рішення.

Класифікація економічних ризиків за природою їх походження та можливістю впливу на них. Різниця між ризиками в поточної та довгострокової господарчої діяльності. Комерційний та інвестиційний ризики. Ризик банкротства підприємства. Методи визначення різних видів ризику та їх врахування в господарчих рішеннях.

Тема 5. Теорія корисності та її застосування у процесах прийняття рішень.

Тема 6. Прийняття рішень у кризових та конфліктних ситуаціях.

Ознаки кризової ситуації. Природа криз в господарчої діяльності. Основні засоби антикризового управління. Особливості прийняття рішень в кризової ситуації. Природа конфліктів в господарчої діяльності. Особливості прийняття рішень в конфліктної ситуації.

Тема 7. Технічні засоби урахування ризику.

Аналіз чутливості рішень. Аналіз сценаріїв. Дерево рішень. Метод Монте-Карло. Системне моделювання.

Тема 8. Основи ризик-менеджменту.

Вартість інформації в умовах невизначеності. Прийняття ризику. Відмова від ризику. Методи нейтралізації ризику: диверсифікація, ф’ючерсні контракти, розподіл ризику та страхування.

Тема 9. Основи маржинального (граничного) аналізу.

Основні поняття та допущення маржинального аналізу. Поведінка затрат при зростанні об’єму виробництва. Точка беззбитковості, запас стійкості бізнесу. Маржинальний аналіз в умовах нелінійних взаємозв’язків між обсягом продаж та витратами.

Тема 10. Операційний важіль та його використання в практиці управління.

Структура затрат, її вплив на ризикованість та прибутковість бізнесу. Операційний важіль: ефект та рівень. Типові ситуації щодо врахування рівня операційного важеля при прийнятті рішень.

Тема 11. Фінансові аспекти обґрунтування короткострокових господарчих рішень.

Структура джерел фінансування господарчих рішень, її вплив на їх ризикованість та доходність. Фінансовий важіль: ефект та рівень. Типові ситуації щодо врахування рівня фінансового важеля при прийнятті рішень. Сполучення ефектів операційного та фінансового важелів: комбінований важіль.

Тема 12. Оцінка та урахування комерційного ризику у поточних господарчих рішеннях.

Вірогідностні методи оцінювання комерційного ризику. Вартісна матриця. Засоби нейтралізації комерційного ризику.

Тема 13. Обґрунтування короткострокових господарчих рішень: практичні ситуації.

Цінові рішення. Оптимізація асортименту продукції. Завантаження потужностей додатковими замовленнями.

Тема 14. Прогнозування та аналіз інвестиційних рішень.

Особливості інвестиційних рішень. Типові грошові потоки інвестиційних проектів. Прогнозування грошових потоків. Ціна капіталу та його прогнозування.

Тема 15. Обґрунтування та методи оцінки ефективності інвестиційних рішень.

Концепції оцінки ефективності інвестиційних проектів. Спрощені методи оцінки. Дисконтування, поточна вартість. Методи оцінки та показники ефективності інвестиційного проекту. Графік інвестиційного проекту. Бюджетування грошових потоків.

Тема 16. Оцінка та урахування ризику у інвестиційних рішеннях.

Вірогідностні методи оцінювання інвестиційного ризику. Модель оцінювання капітальних активів. Експертні методи оцінки інвестиційного ризику. Оцінка ефективності страхування інвестиційного ризику.

Тема 17. Ситуаційна вправа: обґрунтування інвестиційного проекту.

Бюджетування грошових потоків інвестиційного проекту. Обґрунтування вартості капіталу проекту. Врахування рівня інфляції. Оцінка ризикованості проекту

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]