Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
5_Методрекомендации ЭОХР_ для з.о.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
193.54 Кб
Скачать

Контрольне завдання № 3

Акціонерне товариство відкритого типу “Фармацея” прийняло рішення здійснити експансію своєї продукції на ринку лікарських препаратів. Поточний звіт про прибуток (2006 рік) “Фармацеї” наведений нижче (в грн):

Обсяг продажів...............................................................5. 000 000

Мінус: змінні витрати (50% продажів)...............2 500 000

постійні витрати....................................................1 800 000

Операційний прибуток......................................................700 000

Мінус: оплата відсотків...........................................200 000

Оподатковуваний прибуток..............................................500 000

Мінус: податки (25%)..............................................125 000

Чистий прибуток................................................................375 000

Доход на акцію.......................................................................1,875

Джерелом капіталу фірми на даний момент є: на 50% – кредити й на 50% – власний капітал (200 тисяч простих акцій, номіналом 10 грн. за штуку).

Розширення виробничих можливостей дозволить збільшити обсяг виробництва вдвічі. Прогнози щодо рівня продажів досить розпливчасті, однак очікується, що він буде зростати на 1 млн. грн щорічно протягом наступних 5-ти років, при цьому змінні витрати залишаться на рівні 50% від обсягу продаж, тоді як постійні витрати збільшаться до 2 300 000 грн.

Керівництво фірми оцінює потребу в додаткових джерелах фінансування капіталу розміром2 млн грн. При цьому банк, що обслуговує фірму, пропонує три варіанти плану фінансування:

А – продати на 2 млн. облігацій під 13 % річних;

Б – випустити на 2 млн. простих акцій вартістю 10 грн.;

В – продати на 1 млн. облігацій під 12 % річних і випустити на 1 млн. простих акцій вартістю 10 грн.;

Керівництво фірми зацікавлене в повному й всебічному аналізі планів розширення й методів фінансування, тому

Потрібно:

а) визначити точки беззбитковості ( у грн. продажів) до й після розширення;

б) розрахувати рівень (плече) операційного важеля до й після розширення. Вважайте, що обсяг реалізації становить 5 млн. грн. перед розширенням й 6 млн. грн.. – після;

в) визначити рівень (плече) фінансового важеля перед розширенням та для всіх трьох методів фінансування після розширення. Вважайте обсяг продажів для першого року, тобто 6 млн. грн.;

г) розрахуйте доход на 1 акцію за всіма трьома варіантами при обсягах реалізації 6 млн. грн. (перший рік) і 10 млн. грн. (останній рік);

д) які висновки можна зробити, використовуючи відповідь на питання г), щодо доцільності використання того або іншого методу фінансування? У чому може укладатися ризик для фірми щодо кожного варіанта (дати якісну оцінку зон ризику)?

3.2. Питання для самостійного опрацювання матеріалу

1. Фінансові аспекти обґрунтування стратегічного вибору.

2. Роль теорії беззбитковості у фінансовому управлінні підприємством.

3. Проблеми обґрунтування варіантів підвищення прибутковості підприємства.

4. Визначення фінансових результатів діяльності підприємств в Україні.

5. Рівень прибутковості підприємств різних галузей економіки в Україні.

6. Характеристика резервів росту прибутку.

7. Факторний аналіз прибутку.

8. Роль комбінованого важеля в обґрунтуванні господарських рішень.

9. Необхідність застосування аналізу фінансового важеля в практиці керівництва підприємством.

10. Особливості фінансового управління підприємством в Україні.

11. Проблеми інвестиційної діяльності в Україні.

12. Кількісна та якісна оцінка інвестиційної безпеки.

13. Оцінка інвестиційної привабливості регіону та регіонального інвестиційного ризику.

14. Фінансові ризики інвестиційних проектів.

15. Можливі загрози економічній безпеці суб'єкта господарювання.

16. Обґрунтування стратегії створення належної економічної безпеки підприємства.

17. Характеристика фаз реакції керівництва фірми на економічну кризу.

18. Характеристика ризику в діяльності українських підприємств.

19. Аналіз та оцінка галузевого ризику (на прикладі конкретної галузі).

20. Особливості прийняття рішень в кризових та конфліктних ситуаціях

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]