Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БС_Робоча навчальна програма.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
269.31 Кб
Скачать

4. Загальна оцінка поточного контролю

Загальна оцінка поточного контролю знань студентів визначається як сума балів за виконання обов’язкових та вибіркових завдань, але не може бути меншою 0 та не може перевищувати 50 балів.

5. Оцінювання знань на основі іспиту

Для проведення іспиту з курсу «Банківська система» кафедрою банківської справи розробляється комплект екзаменаційних білетів. Зміст білетів охоплює матеріал навчальної дисципліни у рамках її програми. Комплект екзаменаційних білетів затверджується на засіданні кафедри.

Структура екзаменаційного білета

Екзаменаційний білет складається з шести завдань для студентів денної та вечірньої форм і десяти завдань для студентів заочної форми навчання. Екзаменаційний білет включає:

  • теоретичні завдання;

  • тестові завдання;

  • практичні завдання.

Порядок оцінювання знань студентів за результатами іспиту

Кожне завдання екзаменаційного білета оцінюється за шкалою 10; 8; 6; 0 балів. Результати іспиту оцінюються:

  • для студентів денної та вечірньої форм навчання у діапазоні від 0 до 60 балів;

  • для студентів заочної форми навчання у діапазоні від 0 до 100 балів.

Під час оцінки відповіді на окреме питання додатково враховуються і впливають на підсумкову суму балів за це питання допущені недоліки та помилки, якими вважаються:

  • неохайне оформлення роботи, як-то: не загальноприйняті скорочення, незрозумілий почерк, використання олівців замість чорнил (мінус 5 балів);

  • неточності у назвах окремих економічних категорій та понять (мінус 5 балів).

У разі, коли відповіді на екзаменаційний білет студента денної, вечірньої та заочної форм навчання оцінені менше, ніж у 30 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту та незадовільну підсумкову оцінку. При цьому результати поточного контролю не враховуються.

6. Порядок підсумкового оцінювання знань студентів на основі іспиту

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни «Банківська система» для студентів денної та вечірньої форм навчання складається з суми балів за результатами поточного контролю (діапазон від 0 до 50 балів включно) та іспиту (діапазон від 0 до 60 балів включно), за умови якщо на іспиті студент набрав 30 і більше балів. При цьому максимальна кількість балів підсумкового оцінювання знань – 100 балів. Якщо студент на іспиті набрав менше 30 балів, то загальна кількість балів складається лише з кількості балів за результатами поточного контролю.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни «Банківська справа» для студентів заочної форми навчання складається з суми балів за результатами поточного контролю (діапазон від 0 до 20 балів включно) та іспиту (діапазон від 0 до 100 балів включно), за умови якщо на іспиті студент набрав 30 і більше балів. При цьому максимальна кількість балів підсумкового оцінювання знань – 100 балів. Якщо студент на іспиті набрав менше 30 балів, то загальна кількість балів складається лише з кількості балів за результатами поточного контролю.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS

Оцінка за 100-

бальною

шкалою КНЕУ

Оцінка

за шкалою ECTS

Оцінка за 4-бальною шкалою

90-100

A

5 (відмінно)

80-89

B

4 (добре)

70-79

C

66-69

D

3 (задовільно)

60-65

E

21-59

FX

2 (незадовільно) з

можливістю повторного

складання

0-20

F

2 (незадовільно) з

обов’язковим повторним

вивченням дисципліни

Студенти, які набрали за результатами поточного контролю та іспиту від 21 до 59 балів (з врахуванням 30 і більше балів, що студент набрав на іспиті) після належної підготовки мають право повторно складати іспит за власною заявою.

Студенти, які набрали за результатами поточного контролю та екзамену від 0 до 20 балів (якщо на іспиті студент набрав менше 30 балів, то результати екзамену не враховуються) зобов'язані написати заяву на повторне вивчення дисципліни на різних формах навчання свого чи іншого факультету і там скласти іспит.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.