Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БС_Робоча навчальна програма.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
269.31 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ , МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

Кафедра банківської справи

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни «БАНКІВСЬКА СИСТЕМА»

для спеціальності 6508 «Фінанси та кредит»

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри банківської справи

Протокол № 1 від 31.08.2011

КНЕУ 2012

Банківська система виступає важливим елементом економічної системи, забезпечуючи грошові розрахунки між ринковими агентами та збереженість грошових фондів суспільства. Дисципліна «Банківська система» є однією із профілюючих у підготовці фахівців з фінансів та кредиту. Зміст дисципліни є логічним продовженням інших дисциплін банківського циклу, які вивчалися на попередніх етапах підготовки фахівців фінансово-банківського профілю.

Мета дисципліни полягає у наданні студентам знань у сфері теоретико-методичних і організаційно-правових засад функціонування банківської системи, її ролі у економічному розвитку країни.

Завдання дисципліни: з’ясування сутності банківської діяльності, банку та банківської системи, ролі банківської системи в економічному розвитку країни, місця центрального банку в банківській системі, основних засад функціонування банків на ринку банківських послуг, вивчення ролі управління ризиками у банківській діяльності, провідних сфер міжнародного банківського бізнесу, напрямів забезпечення стабільності банківської системи та державного регулювання банківської системи.

Предмет дисципліни: діяльність банків та інститутів банківського регулювання з організації, планування, контролю в процесі виконання ним своїх функцій.

Дисципліна «Банківська система» має тісний взаємозв’язок з такими дисциплінами як «Гроші та кредит», «Банківське право», «Операції банківських та небанківських кредитних установ», «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн», «Центральний банк та грошово-кредитна політика», «Аналіз діяльності кредитних установ».

Тематичний план дисципліни

«БАНКІВСЬКА СИСТЕМА»

Назва теми

Кількість годин

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Лекції

Практичні

ІКР

СРС

Лекції

П

ІКР

СРС

Лекції

П

ІКР

СРС

Тема 1. Сутність банку та банківської діяльності

4

4

2

6

1

2

2

10

1

0.5

2

10

Тема 2. Теоретичні засади організації банківської системи

2

4

2

6

1

2

2

10

1

0.5

2

10

Тема 3. Центральний банк у банківській системі

2

2

2

8

1

2

2

10

1

0.5

2

16

Тема 4. Організація діяльності та управління банком

4

4

2

6

1

2

2

10

1

0.5

4

14

Тема 5. Банки на ринку банківських послуг

6

8

4

16

4

4

4

20

2

1

6

20

Тема 6. Ризики у банківській діяльності

4

4

4

10

4

4

4

14

2

1

4

18

Тема 7. Банківська система в умовах глобалізації

4

4

2

6

2

2

2

10

1

0.5

2

12

Тема 8. Стабільність банківської системи

4

4

4

10

2

2

4

12

1

0.5

2

12

Тема 9. Державне регулювання банківської системи

4

4

4

12

2

4

2

14

2

1

4

18

Разом годин

34

36

26

80

18

24

24

110

12

6

28

130

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Сутність банку та банківської діяльності

Банки у системі фінансового посередництва. Поняття банківської діяльності та її генезис.

Сутність банку: правовий та економічний підходи. Специфіка банківського бізнесу в порівнянні з іншими видами підприємницької діяльності.

Види банків. Універсальні та спеціалізовані банки. Кооперативні банки. Екологічні банки. Діяльність банків у сфері Private banking. Ісламська банківська справа. Системно важливі банки.

Банківські об’єднання, їх характеристика, мета створення та особливості діяльності.

Основні поняття теми: банк, банківська діяльність, державний банк, комерційний банк, універсальний банк, спеціалізований банк, функціональна спеціалізація, галузева спеціалізація, клієнтська спеціалізація, оптові банки, роздрібні банки, інвестиційні банки, ощадні банки, іпотечні банки, ісламська банківська справа, банківські об’єднання, банківська корпорація, банківська холдингова група.

Під час викладання і вивчення теми передбачається проведення проблемної лекції та презентації на практичних заняттях виконаних студентами індивідуальних завдань.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.