Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Завдання до практичних робіт.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
178.69 Кб
Скачать

Завдання до практично-семінарського заняття № 1 «Вища освіта: сутність, функції та завдання. Предмет, завдання та методи психології вищої школи»

І. Питання для обговорення:

 1. Визначити предмет і завдання психології вищої школи, яке значення для науки має їх встановлення?

 2. Обґрунтувати значущість курсу „Психологія вищої школи” в системі підготовки науково-педагогічних працівників.

 3. Визначити основні категорії психології вищої школи та довести їх єдність у розв'язанні завдань професійної підготовки фахівця.

 4. Назвати низку проблем психології вищої школи в умовах сучасного реформування освіти та шляхи їх вирішення.

 5. Якщо сучасна вища освіта зазнала кризи, чи доцільно замінити її іншою системою та якою?

 6. Пояснити сутність і причини висування психологами нових принципів психології (В. П. Зінченко: „Єдність афекту та інтелекту”, С. Д. Смирнов: „Від діяльності до особистості”). Чи пов'язані ці принципи з реформуванням сучасної вищої освіти?

 7. Визначити основні спрямування гуманітаризації сучасної освіти.

 8. Охарактеризувати основні етапи проведення науково-психологічного дослідження. Які існують шляхи запобігання упередженості дослідника при інтерпретації одержаних даних?

ІІ. Завдання для самостійної роботи (виконати письмово):

 1. Визначити основні поняття теми та виписати їх із поясненнями у тематичний словник.

 1. Скласти таблицю методів психології вищої школи відповідно до цілей і завдань дослідження (описати факти, виміряти, визначити їх особливості, умови формування), за формою організації дослідження, за характером інтерпретації одержаних даних.

 1. Визначити позитивне і негативне в навчанні у Ваші студентські роки. Які зміни хотіли б побачити? Заповнити таблиці.

Самооцінка студентського періоду життя

Позитивне

Негативне

Бажані зміни

Сучасні проблеми вищої освіти та шляхи їх вирішення

Проблеми

Шляхи вирішення

1. Якість освіти не відповідає сучасним вимогам

1.

2.

3.

2. Прагматична орієнтація освіти на шкоду розвитку особистості

1.

2.

3.

3. Недостатня доступність якісної освіти для широких верств населення

1.

2.

3.

Завдання до практично-семінарського заняття № 2 «Психологія студентського віку. Особистість сучасного студента»

І. Питання для обговорення:

 1. Проаналізувати фактори, які характеризують студентство як окрему соціальну групу. Чим обумовлені особливості сучасного студентства в Україні?

 2. Які особливості юнацького віку є визначальними для когнітивного та психосоціального розвитку студента?

 3. Дати коротку характеристику студентського періоду життя людини за схемою аналізу психологічного віку.

 4. Чому вузівське навчання є одним із головних факторів соціалізації особистості студента? За якими основними механізмами це здійснюється?

 5. Коли розпочинається процес соціалізації особистості майбутнього викладача? Які його джерела?

 6. Використовуючи психологічну літературу, намалювати соціально-психологічний портрет сучасного студента. Наскільки і в чому він співпадає (або не співпадає) з реальним портретом студента з вашої колишньої групи? Чи є протиріччя? Які?.

 7. Які психологічні особливості юнацького віку дали привід П. Флоренському припустити таке: «Секрет творчості в збереженні юності. Секрет геніальності в збереженні дитинства»?

 8. Чи відомий Вам художній твір, одним із героїв якого є студент? Яку характеристику дає автор цьому студенту? Яке ставлення автора до цього героя?

 9. Чому кінець студентського віку вчені вважають періодом «сходження людини до вершин творчості»?

 10. Чому студентський період життя людини називають доленосним?

 11. Чи має позитивне значення для формування особистості студента криза його ідентичності? Якщо так, то яке?

 12. В яких проявах поведінки та рисах особистості студента виявляється успішність його адаптації до ВНЗ? Запропонуйте власну програму підвищення рівня соціально-психологічної адаптації студента вищої школи.

ІІ. Завдання для самостійної роботи (виконати письмово):

 1. Визначити основні поняття теми та виписати їх із поясненням у тематичний словник.

 1. Скласти психологічний портрет «ідеального», на Вашу думку, студента.

 1. Дати оцінку своїм професійним якостям, які Ви набули під час навчання у ВНЗ.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.