Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка_звич.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
283.67 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОЗРАХУНКУ ПРОГОНОВОЇ БУДОВИ ІЗ ЗВИЧАЙНОГО ЗАЛІЗОБЕТОНУ

З КУРСУ «ПРОЕКТУВАННЯМОСТІВ І ТРУБ»

для студентів спеціальності 7.092106 «Мости і транспортні тунелі»

Київ

НТУ

2007

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОЗРАХУНКУ ПРОГОНОВОЇ БУДОВИ ІЗ ЗВИЧАЙНОГО ЗАЛІЗОБЕТОНУ

З КУРСУ «ПРОЕКТУВАННЯ МОСТІВ І ТРУБ»

для студентів спеціальності 7.092106 «Мости і транспортні тунелі»

Затверджено

на засіданні навчально методичної Ради Національного транспортного університету Протокол2 від 25 вересня 2007р.

Київ НТУ 2007

Методичні вказівки до розрахунку прогонової будови із звичайного залізобетону з курсу «Проектування мостів і труб» для студентів спеціальності 7.092106 «Мости і транспортні тунелі» / Уклад. Медведєв К.В., Клімов О.М., Теличенко С.О.- К.: НТУ, 2007. - 66с.

Укладачі: Медведєв Костянтин Володимирович Клімов Олег Миколайович Теличенко Світлана Олександрівна

 1. Загальні положення

Основною метою виконання курсової роботи "Залізобетонний міст" є закріплення та розширення теоретичних знань, набуття практичних навиків проектування штучних споруд з урахуванням сучасних вимог, а також більш повне ознайомлення з навчальною, технічною та нормативною літературою.

При виконанні курсової роботи найбільшу увагу слід приділяти сучасним конструкціям мостів, які забезпечують підвищення рівня індустріалізації виробництва з найменшими витратами матеріальних та трудових ресурсів.

При виконанні курсової роботи виникає необхідність в прийнятті самостійних інженерних рішень, правомірність яких потрібно підтвердити розрахунками. Дані методичні вказівки не дають готових рішень для кожного випадку, а вміщують тільки загальні відомості про раціональний хід проектування. Глибину та об’єм розробки окремих розділів проекту визначає керівник проекту залежно від тієї чи іншої спеціалізації.

2. ВИХІДНІ ДАНІ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

Вихідні данні до курсового проекту а саме отвір мосту, дзеркало річки та глибина при РМВ, товщина льоду, категорія річки по судноплавству, а також характерні рівні води РМВ, РВВ, РНЛ, РВЛ, геологічні умови, район будівництва, габарити проїзду по мосту, ширина тротуарів і тимчасові навантаження задаються в завданні на курсовий проект.

 1. ЗМІСТ ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

  1. Склад роботи

За характером та об’ємом курсова робота "Залізобетонний міст" є своєрідним скороченим робочим проектом і складається з двох частин: проекту варіантів конструктивних схем моста і проекту конструкцій рекомендованого варіанта. Курсова робота складається з розрахунково-пояснювальної записки та графічної частини.

   1. Зміст розрахунково-пояснювальної записки

І. Складання варіантів мосту.

 1. Аналіз місцевих умов та висновок відносно схеми мосту (описання місцевих умов: область будівництва мосту, аналіз вихідних даних, аналіз даних гідрології, судноплавства, ґрунтових умов і.т.п.)

 2. Описання варіантів запроектованих схем мосту.

 3. Визначення техніко-економічних показників по варіантам мосту.

 4. Порівняння техніко-економічних показників запропонованих варіантів та вибір основного варіанту.

ІІ. Розрахунок прогонової будови по основному варіанту.

 1. Розрахунок плити проїзної частини.

а) визначення розрахункової схеми плити, та геометричних характеристик;

б) визначення постійного навантаження на плиту;

в) визначення тимчасового навантаження на плиту, площадок взаємодії та значення

розрахункових та нормативних зусиль в перерізах плити;

г) розрахунок міцності перерізів плити нормальних до поздовжньої осі на дію

згинального моменту М (визначення необхідної площі арматури Л5 = М/(Я5 - ко -ц))

та поперечної сили Q (Q < Qb + Qrw).

д) заармувати переріз плити;

е) розрахунок плити на тріщиностійкість ( асг < Асг = 0,002см );

ж) розрахунок плити проїзної частини на витривалість.

 1. Визначення постійного навантаження на балки прогонової будови.

 2. Визначення КПР, динамічного коефіцієнту, коефіцієнтів надійності по навантаженню, побудова л.в.

 3. Визначення зусиль в поперечних перетинах головної балки від постійних та тимчасових навантажень.

 4. Розрахунок на міцність по І групі граничних станів, та тріщинистійкість і деформативність по ІІ групі граничних станів (по згинальному моменту, по поперечній силі, тріщиностійкість, деформаціі).

 5. Побудувати епюру матеріалів.

 6. Розрахувати будівельний підйом в характерних точках прогонової будови

Л - 1 1 • - 1 1 • - 1 1 • - 3 1 ч ( х 21Рх 41Рх §1Рх §1Р ).

 1. Розрахунок проміжної опори.

 1. Визначення зусиль, що діють на проміжну опору.

 2. Розрахунок перетину опори на міцність.

 3. Розрахунок опори на стійкість.

 1. Загальні принципи технології спорудження мосту. Основні заходи по техніці

безпеки та захисту навколишнього середовища.

 1. Список використаної літератури.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.