Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка_дренажі_з_прикладом.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
2.38 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО виконання курсового проекту

з дисципліни

«Будівництво та експлуатація інженерних мереж»

для студентів денної форми навчання

спеціальності 7.092105

«Автомобільні дороги та аеродроми»

Технологія будівництва та експлуатація дренажної системи мілкого закладання

Київ 2010

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО виконання курсового проекту

з дисципліни «Будівництво та експлуатація інженерних мереж»

для студентів денної форми навчання

спеціальності 7.092105

«Автомобільні дороги та аеродроми»

Технологія будівництва та експлуатація дренажної системи мілкого закладання

Затверджено

на засіданні навчально-методичної Ради

Національного транспортного університету

протокол № від « » 20 р.

Проректор, професор

М.О. Білякович

Київ НТУ 2010

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Будівництво та експлуатація інженерних мереж» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.092105 “Автомобільні дороги та аеродроми” / Укл. В.Я. Савенко, О.С. Славінська, В.В. Стьожка. – К.: НТУ, 2010. – 75 с.

Укладачі: В.Я. Савенко, д-р техн. наук, професор

О.С. Славінська, д-р техн. наук, доцент

В.В. Стьожка

Затверджено на засіданні навчально-методичної Ради Національного транспортного університету (протокол № від « » 2010 р.)

Кафедра будівництва та експлуатації доріг

ЗМІСТ

1 Структура і обсяг курсового проекту, вимоги щодо його оформлення………………………………………………………

2 Порядок розробки окремих розділів курсового проекту……………………………………………………………………...

2.1 Визначення календарного терміну будівництва ……………………

2.2 Визначення основних параметрів технології будівництва дренажу………………………………………………………………………...

2.2.1 Визначення середніх відстаней транспортування матеріалів для влаштування дренажної конструкції……………………………………

2.2.2 Визначення продуктивності транспортних машин…………….

2.2.3 Визначення основних параметрів технології будівництва дренажу та потреби в матеріалах…………………………………………….

2.2.3.1 Визначення обсягів робіт…………………………………...

2.2.3.2 Визначення потреби в дорожньо-будівельних матеріалах для влаштування дренажної конструкції……………………………………

2.3  Розрахунок технологічної карти влаштування дренажної конструкції на ділянці автомобільної дороги……………………………….

2.3.1 Технологічна карта влаштування поздовжнього дренажу мілкого закладання……………………………………………………………

2.3.2 Технологічна карта влаштування поперечних скидів води з дренажу………………………………………………………………………...

2.3.3 Технологічна карта влаштування підстильного шару основи з піску……………………………………………………………………………

2.4 Формування машинно-дорожньої ланки та визначення трудомісткості процесу будівництва………………………………………...

2.5 Розрахунок зниження пропускної здатності дренуючих шарів…….

2.6 Розробка технологічної схеми виконання робіт……………………..

3 ЗАХИСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ………………………………………..

ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………….

ДОДАТОК А…………………………………………………………………..

ДОДАТОК Б…………………………………………………………………..

ДОДАТОК В…………………………………………………………………..

ДОДАТОК Г…………………………………………………………………..

ДОДАТОК Д…………………………………………………………………..

4

7

7

7

8

10

13

15

15

19

25

26

31

31

32

34

35

36

49

51

59

70

Згідно з навчальним планом спеціальності 7.092105 „ Автомобільні дороги та аеродроми ” з дисципліни „ Будівництво та експлуатація інженерних мереж ” передбачається виконання курсового проекту на тему „ Технологія будівництва та експлуатація дренажної системи мілкого закладання ”. Виконання проекту має за мету поглиблення та закріплення теоретичних знань з дисципліни „ Будівництво та експлуатація інженерних мереж ”, практичне освоєння студентами питань проектування технології будівництва та експлуатації дренажних систем мілкого закладання, складання технологічних схем і карт з окремих технологічних процесів, визначення трудомісткості окремих операцій, формування ланок дорожніх машин для виконання робіт, а також ознайомлення з діючими нормативними документами, освоєння навиків роботи з довідниками, посібниками та іншими літературними джерелами. Прийняті рішення у курсовому проекті повинні відповідати сучасним технологіям з використанням найновіших засобів механізації і дорожньо-будівельних матеріалів.

1 Структура і обсяг курсового проекту, вимоги щодо його оформлення

Індивідуальне завдання на виконання курсового проекту видається студентам на початку семестру.

Вихідними даними для курсового проекту „ Технологія будівництва та експлуатація дренажної системи мілкого закладання ” є:

 • категорія дороги;

 • довжина ділянки дороги;

 • тип поперечного профілю;

 • тип дренажної конструкції;

 • вид фільтруючого матеріалу;

 • вид труб, що використовуються;

 • положення кар’єрів та складів матеріалів;

 • відомості про дорожній одяг;

 • довжина захватки;

 • дані про період початку будівництва;

 • область будівництва.

Приклад завдання на курсовий проект:

Міністерство освіти і науки України Національний транспортний університет

Кафедра будівництва та експлуатації доріг

З А В Д А Н Н Я №________

Студента групи Назва групи, прізвище, ім’я, по-батькові студента

на курсовий проект з дисципліни “Будівництво та експлуатація інженерних мереж”.

1 Вихідні дані:

1.1 Категорія дороги: Іб, ІІ, ІІІ, ІV.

1.2 Поперечний профіль: насип, виїмка, напівнасип-напіввиїмка; профіль в нульових відмітках.

1.3 Довжина ділянки дороги, на якій влаштовується дренажна конструкція, м:

300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000.

1.4 Тип дренажної конструкції:

Скиди води з поздовжнього дренажу

Дренаж мілкого закладання

Відстань між скидами, м:

40, 50, 80, 100, 120, 150, 200

Матеріал труби: азбоцемент;

залізобетон

Товщина запроектованого дренуючого шару:

(по осі), м: 0,25; 0,3; 0,4.

1.5 Фільтруючий матеріал

Пісок

Щебінь фр.

Геотекстильний матеріал

дуже дрібний,

дрібний,

середній,

крупний

5-10 мм,

10-20 мм,

20-40 мм,

40-70 мм.

Ширина, м: 3,05

Довжина рулона, м: 273, 234, 205, 182, 164, 149

1.6 Труби для дренажів

Труби

Діаметр, мм

Похил труби, %0

Тип обсипки

Гончарні

50, 100

10

20

40

60

80

І

ІІ

ІІІ

Керамічні

50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300

Азбоцементні

100, 150, 200, 250, 300, 400

Трубофільтри

50, 75, 100, 125, 150, 200, 300, 500

Поліетиленові

60, 75, 90, 110, 125, 140, 160

1.7 Транспортування матеріалів

Піщаний кар’єр

на відстані, м – 300, 500, 800, 1000, 2000, 3000

від ПК 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Щебеневий кар’єр

на відстані, м – 300, 500, 800, 1000, 2000, 3000

від ПК 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

1.8 Середня відстань транспортування води, труб, бетонної суміші км – 3, 4, 5, 6, 10.

1.9 Загальна товщина дорожнього одягу, см: 20, 22, 25, 27, 30, 35, 37, 40, 42.

1.10 Довжина захватки, м: 50, 70, 100, 150.

1.11 Місяць початку робіт: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

1.12 Тип профілю дороги: односкатний, двоскатний.

1.13 Область будівництва: Київська

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.