Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
02Кадр_менедж_прогр_навч_дисц.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
151.55 Кб
Скачать

Тема 2. Мотивація персоналу.

Підходи до мотивації персоналу в організації. Вплив мотивації, задоволеності роботою на її ефективність.

Мотив як спонукання до дії. Мотивація як сукупність спонукальних сил людської діяльності як усвідомлених, так і неусвідомлених.

Психологічні особливості теорій мотивації: директивні моделі (теорія Тейлора, теорія Мейо, теорія Мак-Грегора); змістовні моделі (теорія ієрархії потреб Маслоу, двофакторна модель Херцберга, теорія потреб у досягненні Мак-Клеланда і Аткінсона); процесуальні моделі (теорія очікувань Врума, теорія справедливості Адамс, інтеграційна теорія Портера і Лоулера).

Види стимулювання персоналу в організації: матеріальні і нематеріальні. Визнання результатів роботи, відповідальність, зміна статуса робітника, можливості професійного зростання, міжособистісні стосунки, творчий характер праці, умови праці, впевненість у завтрашньому дні, учсть у прийнятті важливих рішень, забезпечення зворотнього зв’язку з результатами праці.

Можливі реакції співробітників на несправедливі дії.

Тема 3. Складові корпоративної культури. Культура ділового спілкування.

Сутність поняття «корпоративна культура» як системи матеріальних і духовних цінностей, проявів, що взаємодіють між собою, притаманних даній організації, які відображають її індивідуальність і сприйняття себе.

Організаційна культура як інтегральна характеристика організації.

Роль корпоративної культури в ефективності функціонування організації: визначення внутрішньогрупового уявлення про компанію, організаційної ідентичності, стимулювання відповідальності робітників, формування відчуття соціальної захищеності.

Провідні характеристики корпоративної культури.

Формування корпоративної культури. Організаційні цінності, вплив зовнішнього середовища, зусилля менеджменту та неформальних лідерів, спонтанний вияв загальних цінностей.

Типи корпоративних культур.

Ділове спілкування як складова корпоративної культури.

Тема 4. Керівник як ініціатор і провідник корпоративної культури.

Успішний керівник: психологічні складові особистості. Соціальна обдарованість (соціальна перцепція, соціальна активність, здатність до аналізу ситуації, проектуванню і управлінню, здатність до конструктивних стосунків з іншими людьми.

Чотири провідні життєві позиції за Е.Берном: моделі «Я в порядку – ти не в порядку», «Я в порядку – ти в порядку», «Я не в порядку – ти в порядку», «Я не в порядку – ти не в порядку».

Типи лідерства. Негативні чинники, що впливають на стиль управління сучасного керівника.

Стилі управління колективом, плюси і мінуси основних стилів управління. Психологічні проблеми керівника, які пов’язані з умовами соціально-економічної нестабільності в суспільстві.

Гендерні особливості менеджменту. Психологічні особливості сучасного стану жінок на ринку труда і в бізнесі.

Тема 5. Імідж ділової людини

Поняття іміджу.

Перцептивний аспект спілкування. Зовнішній вигляд. Психологічні властивості людини: комунікативність, емпатія, рефлексивність, культура мовлення, моральність.

Особистісні характеристики ділової людини та її професіоналізм.

Інтелектуальні властивості особистості, когнітивний стиль, креативність, моделі поведінки та стилі прийняття рішень. Тактики спілкування. Врахування конкретної ситуації. Невербальні засоби створення іміджу.

«Імідж як мистецтво управління враженнями».

Імідж організації, його формування та підтримка.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.