Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
02Кадр_менедж_прогр_навч_дисц.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
151.55 Кб
Скачать

Тематичний план

з/п

ТЕМИ

Всього

годин

З викладачем

Індивід. робота

Самостійна робота

разом

лекції

с/з

п/з

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Психологія кадрового менеджменту як наука. Психологічні особливості управління персоналом

12

4

2

2

4

4

2

Мотивація персоналу

12

4

2

2

4

4

3

Складові корпоративної культури. Культура ділового спілкування.

12

4

2

2

4

4

4

Керівник як ініціатор та провідник корпоративної культури

12

4

2

2

4

4

5

Імідж ділової людини

12

4

2

2

4

4

6

Комунікативна компетентність менеджера

12

4

2

2

4

4

7

Соціально-психологічний клімат організації

12

4

2

2

4

4

8

Стрес і управління ним в діяльності керівника

12

4

2

2

4

4

9

Підсумкова лекція

12

4

2

2

4

4

Разом

108

36

18

18

36

36

Примітка : після закінчення вивчення курсу студенти складають залік.

Список рекомендованої літератури за курсом.

  1. Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение: Учеб. пособие. — 2-е изд. , исправл. — Мн. : Новое знание , 2001 . — 328с.

  2. Головнева И.В. Психологические основы кадрового менеджмента. – К.:Кондор, 2008. – 172с.

  3. Кабаченко Т.С. Психология в управлении человеческими ресурсами. – СПб.:Питер, 2003. – 400с.

  4. Карпов А.В. Психология менеджмента. – М.:Гардарики, 2000. – 584с.

  5. Купер Д., Робертсон А.. Психология в отборе персонала — СПб.: Питер, 2003. — 240 с.

  6. Никуленко Т.Г. Психология менеджмента. – Ростов н/Д.:Феникс, 2007 – 349с.

  7. Столяренко Л. Д. Психология делового общения и управления. — Ростов н/Д: Феникс, 2005. — 416 с.

  8. Щокін Г.В. Як ефективно управляти людьми: психологія кадрового менеджменту. – К.: МАУП, 1999. – 400с.

  9. Бороздина Г.В. Психология делового общения – М.: Инфра-М, 2000. – 224 с.

Зміст предмету

Тема 1. Психологія кадрового менеджменту як наука. Психологічні особливості управління персоналом

Основні завдання психології кадрового менеджменту в сучасних умовах: вдосконалення мотиваційних систем роботи з персоналом, підвищення рівня задоволеності трудом всіх категорій робітників, створення і збереження сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі, планування кар’єри з урахуванням індивідуальних особливостей кожного співробітника, формування позитивного іміджу організації вцілому і кожного її робітника окремо, формування корпоративної культури організації.

Психологізація проблем управління. Еволюція менеджменту.

Психологічні особливості європейського і американського менеджменту. Психологічне підґрунтя японської системи менеджменту, його зв’язок з національної культурою, менталітетом і соціальними цінностями.

Принцип «людських відносин», психологічні концепції українського кадрового менеджменту.

Психологічні проблеми найму, адаптації, атестації і навчання персоналу.

Концепція психологічного забезпечення професійною діяльністю. Психологічні аспекти планування кар’єри

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.