Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
02Кадр_менедж_прогр_навч_дисц.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
151.55 Кб
Скачать

Тема 6. Комунікативна компетентність менеджера

Складові комунікативної компетентності: комунікабельність, готовність особистості до спілкування, розвитку відповідних цінностей, установок і вмінь, володіння та вміння оперувати змістовною інформацією, професійна ерудиція, вміння слухати, вести дискусію, спор, полеміку.

Емоційний інтелект як здатність ефективно управляти собою і своїми стосунками з іншою людиною.

Види та техніка слухання. Ділова бесіда, дискусія.

Основи ораторського мистецтва. Психолого-дидактичні прийоми мовного впливу. Композиційна організація виступу.

Управління увагою аудиторії. Засоби впливу на аудиторію.

Культура телефонного спілкування. Ділова кореспонденція.

Зв’язки з громадськістю. Public relations як інструмент менеджменту, мета якого – створення атмосфери довіри між індивідом і групою, система впливів на широку аудиторію.

Внутрішні і зовнішні комунікації в системі public relations. Психологічне підґрунтя ефективного проведення прес-конференцій. Зовнішні комунікації через глобальну мережу.

Створення іміджу за допомогою PR.

Тема 7. Соціально-психологічний клімат в організації

Психологічний клімат як система міжособистісних стосунків, психологічних механізмів взаємодії між людьми, взаємних вимог, загальний стиль сумісної трудової діяльності, інтелектуальна, емоційна і вольова єдність колективу.

Провідні ознаки сприятливого соціально-психологічного клімату колективу: довіра членів групи один до одного, доброзичлива і ділова критика, вільне вираження власної думки при обговоренні питань, що стосуються всього колективу; відсутність тиску керівництва на підлеглих; достатня інформованість колективу про його завдання і стан справ. Високий ступінь емоційної включеності і взаємодопомоги.

Основні характеристики колективу. Професійна зрілість колективу.

Формування команди. Різниця між групою та командою. Типи управлінських команд. Принципи організації командної роботи.

Референтна група. Психологічна характеристика обмежень, що перешкоджають роботі колективу

Синтонічна модель спілкування. Корпоративні тренінги.

Тема 8. Стрес і управління ним в діяльності керівника

Здоров’я як системне поняття і як фактор професійного довголіття керівника.

Психічне здоров’я. Тренування, розкриття резервів власної психіки. Вдосконалення психічних процесів (пам’яті, уваги, мислення, уяви), виховання дисципліни розуму і почуттів.

Емоційно-вольова регуляція психічного стану. Спеціальні психологічні тренінги. Прийоми психічної саморегуляції.

Поняття стресу і його негативних наслідків. Стресогенні фактори в роботі керівника. Стресостійкість керівника.

Способи запобігання негативного впливу стресу на здоров’я і працездатність робітника.

Концепція здоров’я менеджера та його самовдосконалення.

2

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.