Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
lekcii_mikroekonomika_na_ukr_yaz.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
1.5 Mб
Скачать

5. 4. Теорія граничних витрат.

Граничні витрати МС (Marginal Cost) — це приріст сукупних витрат фірми, пов'язаний з виробництвом додатконої одиниці продукції. Як правило, під граничними витратами розуміють витрати, пов'язані з випуском останньої одинці продукції.

;

де МС - граничні витрати;

ТС - приріст сукупних витрат;

Q - приріст випуску продукції (як правило, Q=1).

Граничні витрати можна визначити таким чином:

Із цьго рівняння видно, що постійні витрати не впливають на величину граничних витрат. Граничні витрати є похідною функцією на короткостроковому етапі тільки від змінних витрат:

Граничні витрати показують: на яку величину зростуть витрати фірми у зв’язку зі збільшенням виробництва на одну одиницю продукції.

Крива граничних витрат (мал.1)у короткостроковому періоді має U-подібну форму і характеризує величину приросту змінних витрат, необхідних для випуску додаткової одиниці продукції.

МС ATC

ATC MC AVC

AVC

С

В

А

MPl MPl

0 Q* Q

Рисунок 47: Розташування кривої граничних витрат

Форма кривої граничних витрат обумовлена законом спадної доходності.

LMC (Long Marginal Cost) – граничні витрати у довгостроковому періоді – це величина зміни витрат при зміні обсягу випуску, коли всі фактори виробництва є змінними; це приріст витрат виробництва в умовах можливості зміни розмірів підприємств.

LMC<LAC – підприємства зменшуються;

LMC>LAC – підприємства збільшуються;

LMC=LAC – коли LAC постійні або мають мінімальне значення

(LAC (Long Average Cost) – крива середніх витрат в довгостроковому періоді)

С (P) MC

Рисунок 48: Залежність MC від AVC та ATC

Крива граничних витрат перетинає криві AVC і ATC як раз в точках їх мінімуму. Якщо величина, додана до суми витрат (граничні витрати), менша, ніж ATC, ATC зменшаться. І навпаки, якщо МС перевищують АТС, то АТС збільшаться. На графіку АТС будуть падати доки крива МС проходить нижче кривої АТС, але АТС будуть зростати там, де крива МС проходить вище кривої АТС. Таким чином в точці перетину, де МС рівні АТС, АТС тільки що перестали падати, але ще не почали зростати. Це і є мінімальна точка кривої АТС. Крива граничних витрат перетинає криву середніх сукупних витрат в точці мінімуму останньої.

Аналогічно МС перетинає АVС в точці мінімуму. Але подібної залежності не існує між кривою МС та кривою AFC оскільки ці 2 криві не пов’язані одна з одною.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]