Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка ОА 2011р.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
348.16 Кб
Скачать

Тема 2. Місце психології в системі наук. Галузі психології.

- психологічна наука і психологічна практика

Методичні вказівки

Сучасний студент повинен знати сфери застосування практичної психології та орієнтуватися у її напрямах. Найбільш відомими сферами практичного застосування є: психолог на підприємстві, фірмі ( де він виступає у якості консультанта по соціально-психологічним питанням, ведучим тренінгів); психолог у освітніх закладах (шкільний психолог, психолог – консультант у вузі); практичний психолог в медичних установах ( в якості психотерапевта, тобто лікуючи без ліків); психолог-консультант соціально-психологічних служб (сімейний психолог, “телефон довіри”) тощо.

Оскільки зростає попит на психолога-професіонала у різних сферах людської діяльності варто більше отримати інформації про їх діяльність у службах персоналу на підприємствах та фірмах. Випускнику вузу необхідно мати уявлення про організацію профвідбору, соціально-психологічний тренінг, рольову та ділову гру, атестацію співробітників на основі ПВЯ тощо.

Питання для самоконтролю

 1. Чим відрізняються наступні поняття: психогігієна, психокорекція, психотерапія, психопрофілактика, психологічна реабілітація?

 2. Які основні задачі вирішуються завдяки проведенню соціально-психологічного тренінгу на підприємстві?

 3. Які психологічні методики застосовує психолог ( спеціаліст відділу по роботі з персоналом) при прийомі на роботу?

 4. Які професійно важливі якості (ПВЯ) є актуальними для вашої професії?

Література: [5, 15, 16, 17, 23]

Тема 3. Психіка і мозок

- стани свідомості

- змінені стани свідомості

- психічні аномалії

- неусвідомлювані явища психіки

Методичні вказівки

Для розуміння особливостей людської психіки в психологічній науці виділяють різні стани свідомості: неусвідомлювані стани (екстремальні) при якому регіструються лише психовегетативні реакції, сон (який передбачає переживання сновидінь) та активність – стан усвідомлення світу і себе в ньому. Особливий інтерес у студентів викликає феномен сну і сновидінь. Для кращого розуміння цього феномену рекомендуємо звернутися до книги Ж.Годфруа “Что такое психология», в якій автор розкриває 4 стадії протікання сну та до підручника “Психология” під ред. В.Н.Дружиніна,с.96-102.

Змінені стани свідомості – це особливі стани, які виникають під дією психотропних речовин (алкоголю, наркотиків тощо) або ж під дією гіпнозу, медитації на мозок людини. Дія психотропних речовин або ж прискорює передачу сенсорних сигналів, блокуючи або видозмінюючи їх, або ж заважає нервовим центрам виконувати свої функції. Оскільки наркоманія та алкоголізм, як соціальне явище, є актуальною проблемою для суспільства, студентам рекомендується ознайомитися із спеціальною психологічною літературою про механізми звикання та залежності. Головний висновок, до якого зводяться всі публікації на цю тему, полягає у тому, що вживання цих речовин залежить від психологічних особливостей індивіда і його бачення світу, від його впевненості в собі або ж рішучості.

Вивчаючи тему “Психіка і мозок” варто додатково ознайомитись з поняттям психічних аномалій та їх різновидами:

Фобії – інтенсивні переживання, перебільшені та безпідставні страхи.

Іпохондрія – надмірна увага до свого здоров’я та надмірне перебільшення пов’язаних з ним проблем.

Амнезія – часткова або повна втрата пам’яті.

Неврози – психогенне захворювання, що виникає внаслідок зриву вищої нервової діяльності (істеричний невроз, неврастенія, невроз причепливих станів).

Депресія – пригнічений, сумний настрій, супроводжуваний усвідомленням власної неповноцінності, песимізмом.

Галюцинації – сприймання уявних образів, що не існують в дійсності.

Шизофренія – захворювання, що супроводжується галюцинаціями та розумовими розладами.

Вимагаєдетальнішого вивчення і питання неусвідомлюваних явищ психіки. З цього приводу доцільно глибше ознайомитись з теорією З.Фрейда. Необхідно в контексті цієї теорії розглянути та пояснити захисні механізми психіки, за допомогою яких людина прагне позбутися неприємних емоційних станів (заперечення, раціоналізація, проекція, інтелектуалізація, заміщення).

Питання для самоконтролю

 1. Чи вірним є твердження, що існує два стани свідомості: сон та активність?

 2. В чому полягає значення сну?

 3. Які характерні риси поведінки властиві наркоману і алкоголіку?

 4. Чи вірно, що алкоголь-стимулюючий засіб, що може бути дуже ефективним?

 5. Що належить до сфери несвідомого?

 6. Перечисліть критерії аномальної поведінки.

 7. Дайте визначення фобій і назвіть симптоми найбільш розповсюджених з них.

Література:[5, 14, 19, 23]

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.